Accepted Submissions

  • Stratejik Uyumlaşma Olgunluk Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
    Osman Veysel ERDAĞ, Esin CAN May 23, 2019
  • VENEZÜELLA’DA YEREL YÖNETİMLER
    Oğuzhan ERDOĞAN May 24, 2019
  • İMAR HAKKI TRANSFER SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
    Mehmet Ali AKSOY, Kürşat YALÇINER, Emine Ebru AKSOY Jun 28, 2019