Year 2017, Volume 10, Issue 2, Pages 11 - 28 2017-05-03

Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif
Neoliberal Food Regime and Food Security in China: The Political Economy Perspective

Yeliz SARIÖZ GÖKTEN [1] , Kerem GÖKTEN [2]

327 536

İnsanlığın gıda üretimi ve lojistiği alanında gösterdiği tüm ilerlemeye karşın gıda güvencesi önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Ulaşılan üretim düzeyinin bu sorunu kalıcı biçimde çözmesi mümkün olmakla birlikte, can kayıplarının ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların önü alınamamaktadır. Bu çalışmada öncelikle gıda güvencesi kavramı ve bileşenleri ele alınmaktadır. Gıda güvencesi kavramına yüklenen ideolojik içeriğe vurgu yapılmakta, kavramın yürürlükteki gıda rejimi ile olan ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında , dünyanın en kalabalık ve hızlı büyüyen ülkesi olan Çin’in gıda güvencesini sağlama yolunda aldığı mesafe ve izlediği strateji ortaya konulmaktadır.

   Despite all the progress that humanity has made in the area of food production and logistics, food safety remains an important problem. Although the level of production reached is enough to solve the problem permanently, deaths and diseases caused by malnutrition can not be prevented. In this study, firstly the concept of food safety and its components are discussed. The ideological content of the concept of food safety and the relationship with the current food regime are examined. In the second part of the study, China, the world's most populous and fast-growing country, the distance it has taken and its strategy to ensure food security are assessed.

  • Araghi F. (2003) “Food Regimes and the Production of Value: Some Methodological Issues”, Journal of Peasant Studies, 30 (2), 41-70.
  • Ash R.F. (1988) “The Evolution of Agricultural Policy”, The China Quarterly, 116, 529-555.
  • ASTI (2012) China: Country Note, July, Rome: IFPRI.
  • Chung K. vd. (1997) Identifying the Food Insecure: The Application of Mixed Method Approaches in India, International Food Policy Institute, Washington D.C.
  • Clapp J. (2004) “WTO Agricultural Trade Battles and Food Aid”, Third World Quarterly, 25,8, 1439-1452.
  • Credit Suisse (2015) Global Wealth Report, Zurich: Credit Suisse AG.
  • Dernberger R.F. (1999) “The People's Republic of China at 50: The Economy”, The China Quarterly, 159, 606-615.
  • Economist Intelligence Unit (2016a) Global Food Security Index, Country Profile, http://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#China (09.12.2016)
  • Economist Intelligence Unit (2016b) Global Food Security Index: An annual measure of the state of global food security, London&New York: The Economist Intelligence Unit Limited.
  • Fairbairn M. (2010) “Framing Resistance: International Food regimes and the Roots of Food Sovereignty”, Food Sovereignty: Reconnecting Food, Nature and Community içinde, H.Wittman vd. (Eds.), NS: Fernwood, 15-32.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Yeliz SARIÖZ GÖKTEN
Institution: Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Country: Turkey


Author: Kerem GÖKTEN
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ohuiibf296287, journal = {Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2564-6931}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {11 - 28}, doi = {}, title = {Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif}, key = {cite}, author = {SARIÖZ GÖKTEN, Yeliz and GÖKTEN, Kerem} }
APA SARIÖZ GÖKTEN, Y , GÖKTEN, K . (2017). Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 11-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ohuiibf/issue/28958/296287
MLA SARIÖZ GÖKTEN, Y , GÖKTEN, K . "Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2017): 11-28 <http://dergipark.org.tr/ohuiibf/issue/28958/296287>
Chicago SARIÖZ GÖKTEN, Y , GÖKTEN, K . "Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2017): 11-28
RIS TY - JOUR T1 - Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif AU - Yeliz SARIÖZ GÖKTEN , Kerem GÖKTEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 28 VL - 10 IS - 2 SN - 2564-6931- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ACADEMIC REVIEW OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif %A Yeliz SARIÖZ GÖKTEN , Kerem GÖKTEN %T Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif %D 2017 %J Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2564-6931- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD SARIÖZ GÖKTEN, Yeliz , GÖKTEN, Kerem . "Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin'de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 2 (May 2017): 11-28.