Anadolu Journal of Agricultural Sciences
Cover Image
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuanajas

Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Anadolu Journal of Agricultural Sciences

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Period Tri-annual | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuanajas
Cover Image

197.610

605.520

Anadolu Journal of Agricultural Sciences is a peer reviewed journal which publishes original papers of research performed in agricultural studies. The journal is a forum in which basic and practical methods and techniques are presented, revealing accessible and practicable novel findings. Publishing language is Turkish and English. The journal does not accept review articles. Anadolu Journal of Agricultural Sciences is published three times a year ( February, June and October) accepting both English and Turkish manuscript. The journal provides DOI number each manuscript accepted.


Anadolu Journal of Agricultural Sciences is index by:

 

DOAJ

AGRICOLA

CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos

 ULAKBİM-TÜBİTAK 

Creative Commons Lisansı

Anadolu Journal of Agricultural Science is licensed (CC-BY-NC-ND) under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Volume 34 - Issue 1 - Feb 2019
 1. Farklı ışık ve sıcaklık şartlarının sera biber yetiştiriciliğinde büyüme parametreleri üzerine kantitatif etkilerinin modellenmesi
  Pages 1 - 11
  Dilek Kandemir, Sezgin Uzun
 2. Farklı gelişim dönemlerinde çiçek tomurcuğu almanın Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker’in soğan ve bitki gelişimi üzerine etkileri
  Pages 12 - 17
  Özgür Kahraman
 3. Ordu ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan akar türleri
  Pages 18 - 34
  Yunus Emre Altunç, Rana Akyazı
 4. Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi
  Pages 35 - 39
  Cenk Yücel, Aydemir Barış, Sevgi Ayten
 5. Afyonkarahisar ve Isparta illerindeki buğday üretim alanlarında Barley yellow dwarf virus-PAV ve Barley yellow dwarf virus-MAV’ ın belirlenmesi
  Pages 129 - 134
  Handan Çulal Kılıç, Nejla Yardımcı, Durkadın Toman
 6. Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği
  Pages 40 - 46
  Bengü Everest, Ayşegül Yavaş, Ebru Tatar, İlker Acar, Fatman Çakar
 7. Doğu Akdeniz Bölgesinde zeytin ve zeytinyağı pazarlama organizasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi
  Pages 47 - 56
  Arzu Seçer, Faruk Emeksiz
 8. Kuru tarımda farklı toprak işleme sistemleri ile buğday üretiminin enerji kullanım etkinliği analizi
  Pages 57 - 64
  Ebubekir Altuntaş, Osman Nuri Bulut, Engin Özgöz
 9. Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması
  Pages 65 - 72
  Cengiz Özdemir Keleş, Kamil Saçılık
 10. Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki tarafından enfekte edilen Malacosoma neustria larvalarının hayatta kalmasına ve bazı bağışıklık enzimlerine bitkideki metal iyonlarının etkisi
  Pages 84 - 92
  Oğuzhan Yanar
 11. Samsun Büyükşehir Belediyesi mücavir alan uygulamalarının tarım alanlarına ve tarımsal üretim üzerindeki etkileri
  Pages 118 - 128
  Ali Uzun, Yusuf Demir
 12. Konya koşullarında geliştirilmiş atdişi mısır hatlarının bazı agro-morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin korelasyonu
  Pages 73 - 77
  Elif Özdemir, Bayram Sade
 13. Orta Karadeniz Bölgesi salep orkidesi türleri ve bazı yumru özellikleri
  Pages 78 - 83
  Ömer Çalışkan
 14. Kireçli ana materyal üzerinde oluşan topraklarda fosfor fraksiyonları ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler
  Pages 93 - 101
  Hasan Hadi Mahdi Mahdi, Veli Uygur, Burak Durgun
 15. Fındık kabuğundan üretilen biyokömürün toprağın besin maddesi kapsamı üzerine etkisi
  Pages 107 - 117
  Ceyhan Tarakçıoğlu, Damla Bender Özenç, Funda Irmak Yılmaz, Sezen Kulaç, Selahattin Aygün
 16. Hasat zamanının Katran yoncasının (Bituminaria bituminosa) besin madde kompozisyonu, in vitro gaz ve metan üretimi üzerindeki etkisi
  Pages 102 - 106
  Adem Kamalak, Kevser DURMAZ