Year 2019, Volume 34, Issue 1, Pages 65 - 72 2019-02-20

Drying of shelled hazelnut by an ınfrared heated dryer with compressed air
Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması

Cengiz Özdemir Keleş [1] , Kamil Saçılık [2]

29 61

In this research, the design of infrared dryer designed for hazelnut drying in 2014, was improved and tested again in Giresun during the 2015 harvest season. It is also very humid like all regions where hazelnut is cultivated (13-18 g kg-1 dry air). Ambient air relative humidity was recorded 63-94 % during experiments. Hazelnut was dried as isolated from ambient air and drying air was supplied by compressor-air dryer set. Hazelnuts were kept at maximum allowed temperature (50 °C) during the experiments to be able to reach fastest drying. Dry air didn’t cause excess heating even over 100 °C temperatures since it continued to extract moisture from hazelnut. Compressed air was analyzed psychrometrically and compared with ambient air. Second series experiments (2015) confirmed 2014 experiments and Specific Energy was determined as 1.82-2.76 kWh kg-1 water (6.56-9.94 MJ kg-1 water). Drying time was recorded as 14-18 hours, however it was observed that it can be decreased by using more air and more energy.

Bu çalışmada, 2014 yılında fındık kurutma için tasarlanan infrared kurutucunun tasarımı geliştirilmiş ve 2015 hasat sezonunda tekrar deneyleri Giresun’da yapılmıştır. Fındığın yetiştiği bütün bölgeler gibi burası da aşırı nemlidir (13-18 g kg-1 kuru hava). Dış ortam havasının bağıl nemi deneyler sırasında            % 63-94 olarak kaydedilmiştir. Kompresör ve kurutucu setinden alınan kurutma havası ile fındığın nemli dış ortam havasından yalıtılarak kurutulması sağlanmıştır. Ürün kalitesini bozmadan en hızlı kurutmayı yapabilmek için fındıklar deney boyunca izin verilen en yüksek sıcaklıkta (50 °C) tutulmuştur. Kullanılan havanın kuru olması sayesinde hızlı nem alması sebebiyle 100 °C üzerindeki sıcaklıklardaki bile ürünün aşırı ısınmasına yol açmadığı görülmüştür. Basınçlı kuru hava kullanmanın psikrometrik analizleri yapılmış ve dış ortam havası ile karşılaştırılmıştır. İkinci serisi 2015 yılında yapılan deneyler 2014 yılındaki deneyleri doğrular nitelikte olup, özgül enerji tüketimi 1.82-2.76 kWh kg-1 su (6.56 - 9.94 MJ kg-1 su) olarak kaydedilmiştir. Kurutma sürelerinin 14-18 saat arasında değiştiği tespit edilmiş olup, aynı sıcaklıklarda daha çok hava kullanılması ile daha kısa sürede kurutmanın mümkün olacağı fakat enerji tüketiminin daha yüksek olacağı görülmüştür.

 • Aktaş, M., 2007. Isı Pompası Destekli Fındık Kurutma Fırınının Tasarımı, İmalatı Ve Deneysel İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 116, Ankara
 • Anonim, 2015. TS 3074 - Kabuklu Fındık Standardı (2015)
 • Anonim, 2012. TS 3075 - İç Fındık Standardı (2012)
 • Anonim, 2016. Genel ürün kataloğu 2016, Tamsan Kompresörleri, s 6-7
 • Arslan, N. 2012. İnfrared kurutma yönteminin kurutulmuş mantı kalitesi üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 51, Çanakkale
 • Bozbıyık, N. K. 2013. Fejoyanın (acca sellowiana) fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması ve infrared kurutma yöntemi ile kurutma parametrelerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 101, Çanakkale
 • Çetin, Ö., Nazlı, B., Bostan, K., Alperden, İ., 2000. Depolamanın Çiğ Fındığın Kalitesi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 26(2): 413-419
 • Ghirardello, D., Contessa, C., Valentini, N., Zeppa, G., Rolle, L., Gerbi, V. ve Botta, R., 2013. Effect of storage conditions on chemical and physical characteristics of hazelnut (Corylus avellana L.). Postharvest Biology and Technology 81 (2013) 37–43Holman, J.P.,2010. Heat Transfer, 10th Edition, s 587-599
 • Kashani-Nejad, M., Tabil, L.G., Mortazavi, A. ve Safe-Kordi, A., 2003. Effect of drying methods on quality of pistachio nuts. Drying Technology 21 (2003) No 5, 821–838.
 • Keleş, C.Ö., 2018. Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ABD, 124.
 • Keleş, C. Ö., Saçılık, K., 2017. İnfrared ısıtmalı fındık kurutma makinası tasarımı. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 32 (2017), 197-205.
 • Köksal, İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. Fındık Tanıtım Grubu Yayını, 136, Giresun.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=GIRESUN, (erişim tarihi 21.05.2018).
 • Nathakaranakule, A., Jaiboon, P., Soponronnarit, S., 2010. Far-infrared radiation assisted drying of longan fruit. Journal of Food Engineering, 100 (2010) 662–668
 • Okuroğlu, M., Örüng, İ., 2000. Karadeniz Bölgesinde Fındık Depolama Yapılarının Planlama Kriterlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 31(1), 43-49
 • Özdemir,M., Yıldız, M., Gürcan Ş.T., 2002. Mekanik kurutmada hava sıcaklığının önemli Türk fındık çeşitlerinden Tombul’un kalitesine etkisi. Gıda Dergisi 27(1), 35-39
 • PsychroGen 2.0, 2010. Psychrometric calculations software, Airquest Limited.
 • Savran, E., 2010. Fındıkta Hasat ve Harman Sonrası İşlemler. Fındık Araştırma Enstitüsü yayını. http://arastirma.tarim.gov.tr/findik/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=34
 • Umesh-Hebbar, H.; Vishwanathan, H.K; Ramesh, M.N., 2004. Development of combined infrared and hot air dryer for vegetables. Journal of Food Engineering, 65, 557–563.
 • Vaisala, 2013. Humidity Conversion Formulas, Vaisala Oyj Şirket Dokümanı
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Agricultural Machinery
Authors

Orcid: 0000-0003-3610-1797
Author: Cengiz Özdemir Keleş (Primary Author)
Institution: Yuzey Isıtma Ltd Şti
Country: Turkey


Author: Kamil Saçılık
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { omuanajas434531, journal = {Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-8750}, eissn = {1308-8769}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2019}, volume = {34}, pages = {65 - 72}, doi = {10.7161/omuanajas.434531}, title = {Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması}, key = {cite}, author = {Keleş, Cengiz Özdemir and Saçılık, Kamil} }
APA Keleş, C , Saçılık, K . (2019). Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34 (1), 65-72. DOI: 10.7161/omuanajas.434531
MLA Keleş, C , Saçılık, K . "Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 65-72 <http://dergipark.org.tr/omuanajas/issue/43320/434531>
Chicago Keleş, C , Saçılık, K . "Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 (2019): 65-72
RIS TY - JOUR T1 - Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması AU - Cengiz Özdemir Keleş , Kamil Saçılık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7161/omuanajas.434531 DO - 10.7161/omuanajas.434531 T2 - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 72 VL - 34 IS - 1 SN - 1308-8750-1308-8769 M3 - doi: 10.7161/omuanajas.434531 UR - https://doi.org/10.7161/omuanajas.434531 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Agricultural Sciences Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması %A Cengiz Özdemir Keleş , Kamil Saçılık %T Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması %D 2019 %J Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-8750-1308-8769 %V 34 %N 1 %R doi: 10.7161/omuanajas.434531 %U 10.7161/omuanajas.434531
ISNAD Keleş, Cengiz Özdemir , Saçılık, Kamil . "Basınçlı hava kullanılan infrared ısıtıcılı kurutucuda kabuklu fındık kurutulması". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 34 / 1 (February 2019): 65-72. https://doi.org/10.7161/omuanajas.434531