Owner on behalf of the Ondokuz Mayıs University

Editor in Chief

Prof.Dr. Cengiz BATUK

Turkey
cengiz.batuk@omu.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Editor

Dr. Lecturer Hasan ATSIZ

Turkey
hasan.atsiz@omu.edu.tr
Subjects: Philosophy,Religion
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Editorial Assistant

Res.Assist. Osman CURUK

Turkey
osmancuruk42@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Field Editor (Basic Islamic Sciences)

Şule GÜLDÜ

Turkey
suleeakti@gmail.com
Subjects: Social Science,Law
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Field Editor (Philosophy and Religious Studies)

Sebiha ZEMBİLCİ

Turkey
sebiha.zembilci@hotmail.com
Subjects: Psychology of Religion,Philosophy And Religious Studies,Social Science
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Field Editor (Islamic History and Arts)

Osman CURUK

Turkey
osmancuruk42@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Field Editor (Turkish)

Rabia DOĞRU

Turkey
dogru.rabia@hotmail.com
Subjects: Social Science,Religion,Linguistics
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Field Editors (English)

Tuğba TAŞDEMİR

Turkey
tu.el@windowslive.com
Subjects: Applied Psychology
Institution: ONDOKUZ MAYIS UNIV

Editorial Board

Prof.Dr. Ali BOLAT

Turkey
alibolat@omu.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet ÇAKIR

Turkey
ahmetc@omu.edu.tr
Subjects: Fine Arts
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Cengiz BATUK

Turkey
cengiz.batuk@omu.edu.tr
Subjects: Religion
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Erkan PERŞEMBE

Turkey
erkanper@omu.edu.tr
Subjects: Social Science,Religion,Sociology
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. Faruk SANCAR

Turkey
faruksancar@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Assoc.Prof.Dr. Recep DEMİR

Turkey
recepdemir55@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Assoc.Prof.Dr. Recep GÜN

Turkey
rgun@omu.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: OMÜ İlahiyat Fakültesi

Assoc.Prof.Dr. Süleyman TURAN

Turkey
suleyman_turan@hotmail.com
Subjects: Religion
URL: http://aves.erdogan.edu.tr/suleyman.turan/

Dr. Hasan ATSIZ

Turkey
editor@dinbilimleri.com
Subjects: Philosophy,Religion
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.