Year 2012, Volume 33, Issue 33, Pages 139 - 173 2012-07-01

Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf
A Different Attidute in Tradition of “Usûl al-fiqh”: Hesitation

Osman GÜMAN [1]

356 700

Bu makalede, Fıkıh usûlü literatüründe kendilerinden Vâkıfıyye adıyla söz edilen Usûl bilginlerinin Fıkıh usûlü meselelerine yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Sözü edilen Usûl bilginleri, “Usûl meselelerinin pek çoğunda prensip hükmü koymama”, “karineye önem verme” ve “kesin yargı içeren kurallara mesafeli durma” tavırlarıyla dikkat çekerler. Bu tavrın hem Fıkıh, hem de Kelam disiplinleriyle sıkı bir ilişkisi vardır. Makalede üç mesele üzerinden söz konusu bilginlerin Usûl alanındaki yaklaşımları irdelenecektir.
İn this article we study the approach of some Usûl al-fiqh scholars -who were talken about in the literature of Usûl al-fıqh as “Waqıfiya”- to some matters of Usûl al-fıqh. These scholars are known with their attidute of “not determining definite rules in some Usûl al-fiqh matters” and “overrating the indications” and “being disposed to the rules which include definite decision”. This attidute is related to both Fıqh and Kelam disciplines. İn this article this approach of these scholars will be studied in the context of three issues.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman GÜMAN

Bibtex @ { omuifd215339, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2012}, volume = {33}, pages = {139 - 173}, doi = {10.17120/omuifd.24589}, title = {Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf}, key = {cite}, author = {GÜMAN, Osman} }
APA GÜMAN, O . (2012). Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33 (33), 139-173. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20288/215339
MLA GÜMAN, O . "Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2012): 139-173 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20288/215339>
Chicago GÜMAN, O . "Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2012): 139-173
RIS TY - JOUR T1 - Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf AU - Osman GÜMAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 173 VL - 33 IS - 33 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf %A Osman GÜMAN %T Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf %D 2012 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 33 %N 33 %R %U
ISNAD GÜMAN, Osman . "Fıkıh Usulü Geleneğinde Farklı Bir Tavır: Tevakkuf". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 / 33 (July 2012): 139-173.