Year 2012, Volume 33, Issue 33, Pages 191 - 226 2012-07-01

The Role of Social Capital in Development of Islamic Civilization
İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye

Nevzat Fırat KUNDURACI [1]

286 547

Nowadays social development has a great importance for communities. Therefore social development is perceived as a vital goal by societies. It is accepted that human capital and social capital are vital to achieve social development as well as tangible capital. Since social capital is related with various factors in the society, developing and utilizing the social capital for development goals are rather comprehensive and complex issues. Thus to assure reasonable development of social capital in community is required intense and stable efforts. And Islamic Civilization succeded to integrated the communities constituted itself and to achieve social development in a short time in a sustainable manner. The role of the social capital in that success of Islamic Civilization and how can that success be a model for developing social capital in the society are researched in this paper.
Günümüz toplumları için toplumsal kalkınma büyük önem taşımakta, bunun sağlanması temel bir hedef olarak algılanmaktadır. Toplumsal kalkınmanın sağlanmasında artık maddi sermaye kadar beşeri ve sosyal sermayenin de belirleyici olduğu kabul edilmektedir. Sosyal sermaye, toplumsal düzeyde birçok faktörle bağlantılı olduğundan, gelişimi ve kalkınma amaçları doğrultusunda kullanımı da oldukça kapsamlı ve girift bir alanı oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyal sermayenin toplum içerisinde sağlıklı biçimde gelişimini sağlamak toplumlar için kolay olmamakta, yoğun ve istikrarlı bir çabayı gerektirmektedir. İslam Medeniyeti ise, kendisini oluşturan toplumlarda toplumlar arası kaynaşmayı ve toplumsal kalkınmayı medeniyet tarihi açısından kısa sayılacak bir sürede, sürdürülebilir bir nitelikte başarmıştır. Çalışmada, İslam Medeniyetinin bu başarısında sosyal sermayenin rolü ve günümüz toplumlarının sosyal sermayelerinin gelişiminde bu başarının model olabilme durumu araştırılmaktadır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nevzat Fırat KUNDURACI

Bibtex @ { omuifd215341, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2012}, volume = {33}, pages = {191 - 226}, doi = {10.17120/omuifd.78173}, title = {İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye}, key = {cite}, author = {KUNDURACI, Nevzat Fırat} }
APA KUNDURACI, N . (2012). İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33 (33), 191-226. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20288/215341
MLA KUNDURACI, N . "İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2012): 191-226 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20288/215341>
Chicago KUNDURACI, N . "İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 (2012): 191-226
RIS TY - JOUR T1 - İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye AU - Nevzat Fırat KUNDURACI Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 226 VL - 33 IS - 33 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye %A Nevzat Fırat KUNDURACI %T İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye %D 2012 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 33 %N 33 %R %U
ISNAD KUNDURACI, Nevzat Fırat . "İslam Medeniyetinin Oluşumunda Sosyal Sermaye". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33 / 33 (July 2012): 191-226.