Year 2014, Volume 0, Issue 36, Pages 51 - 65 2015-12-02

CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY)
CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY)

Abdellah Kedir AHMED [1]

127 381

Preservation of social and personal identity keeps people understand and
identify each other more and more. We need youth understand their cultural
heritage in order to discover their identity. Among the essential human
heritage, history stands corner stone of presenting the beautiful past in order
to build best future. Nations share many historical values which help their
relationship remain in positive attitude. Reformers mainly use historical
relations as best instrument to tackle social and political problems.

This paper, traces some core points of cultural identity especially of Muslim
youth who are in threat of misguiding to a harmful outlook and ideologies,
because of the absence of good understanding of their real identity. The
significance of Islamic history and its contribution to human civilization are
highlighted here together with the role of educational process in cultivating
conscious and tolerant generation.
The paper has also focused on common heritage of Muslims to emphasize the
importance of peaceful co‐existence among them instead of continuous
dispute and unrest which is resulting the worst political clashes and
devastating what formers had built.

Kültürel Kimlik ve Gençlik
(İslam Toplumu Örneği)

Bireysel ve sosyal kimliğin korunması, insanları daha iyi anlamaya ve
birbirlerini daha iyi tanımalarına imkan sağlar. Bizim gençlerin kimliklerini
keşfetmek için onları, kültürel mirasını tanımamız gerekir. İnsanlık mirasının
içinde, tarih, daha iyi bir gelecek inşa etmek için şanlı geçmişi koruma
görevinin köşe taşını oluşturur. Uluslar, ilişkilerinin olumlu bir şekilde devam
etmesine yardımcı olacak pek çok tarihi değerleri paylaşırlar. Reformlar da
temel olarak sosyal ve siyasi sorunlarla baş etmek iç in en iyi araç olarak
tarihi ilişkileri kullanırlar. Bu makale, gerçek kimliklerinin doğru anlaşılması
yoksunluğu çeken, özellikle zararlı bir yola ve ideolojilere kayma tehlikesi
içinde olan Müslüman gençliğin tarihi kimliklerinin temel noktalarını ele
almaya çalışmaktadır. Burada, İslam tarihinin önemi ve insanlık
medeniyetine olan katkısıyla birlikte şuurlu ve toleranslı bir neslin ortaya
çıkmasındaki eğitim süreçlerinin rolüne vurgu yapılacaktır. Aynı zamanda
makale, öncekilerin inşa ettikleri en kötü siyasi çatışmalar ve yıkımlarla
sonuçlanan ve süregelen çatışma ve huzursuzluklar yerine, barışçıl
birlikteliğin önemini vurgulamak için Müslümanların ortak mirasına vurgu
yapacaktır

Kültür, Gençlik, Kültürel Kimlik, Kültürel Tarih, Manevi Miras
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdellah Kedir AHMED

Bibtex @ { omuifd215715, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {51 - 65}, doi = {10.17120/omuifd.39033}, title = {CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY)}, key = {cite}, author = {AHMED, Abdellah Kedir} }
APA AHMED, A . (2015). CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (36), 51-65. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20315/215715
MLA AHMED, A . "CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2015): 51-65 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20315/215715>
Chicago AHMED, A . "CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2015): 51-65
RIS TY - JOUR T1 - CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY) AU - Abdellah Kedir AHMED Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 65 VL - 0 IS - 36 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY) %A Abdellah Kedir AHMED %T CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY) %D 2015 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 36 %R %U
ISNAD AHMED, Abdellah Kedir . "CULTURAL IDENTITY AND YOUTH (THE CASE OF MUSLIM SOCIETY)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 36 (December 2015): 51-65.