Year 2014, Volume 0, Issue 36, Pages 67 - 102 2015-12-01

Perception of School Climate in Their Institution by School Principals and Teachers working in Imam Hatip Schools
İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ)

Gülüşan GÖCEN [1] , ZEYNEP KAYA [2]

286 1124

The goal of this study is to determine school climate perceptions of Imam
Hatip School principals and teachers in Istanbul and to develop solution
suggestion according to the data obtained. The data collection tool that was
used in the research OCDQ consisted of 64 items and 8 dimensions. The
sample of the study covers 271 school principals and teachers; sample of %
45 females and % 55 males. The age range of the sample was between 21 and
62. The mean age was 38 years old. In analyses, the relations between school
climate perception and independent variables like sex, age, marital status,
educational status and the current task in the school were examined.
Accordingly it is seen that sex, marital status, and age affect perception of school climate. Generally in imam hatip schools, factors of school climate like

"indulgence, closer control, work extraversion, moral and sincerity" are more
effective on the school climate.

Bu çalışmanın amacı, İstanbul’daki imam hatip liselerindeki öğretmen ve
yöneticilerinin okul iklimi algılarını belirlemek ve elde edilen verilere göre
çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 64
maddeden ve 8 boyuttan oluşan ”Okul İklimi Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmaya imam hatip liselerinde öğretmen ya da yönetici olarak çalışan %55’i erkek, % 45’i kadın, 21‐62 yaş (M=38) arasında değişen 271 kişi
katılmıştır. Cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem,
okulda bulunulan görev gibi değişkenlerin okul çalışanlarının okul iklimi
algısını etkileyip etkilemediği incelenmiş ve cinsiyetin, medeni durumun ve
yaşın okul iklimi algısında farklılık oluşturduğu görülmektedir. “Anlayış
Gösterme”, “Yakından Kontrol”, “İşe dönüklük”, “Moral” ve “Samimiyet”
boyutlarının sırasıyla imam hatip okullarındaki okul iklimi üzerinde en etkili
faktörler olduğu tespit edilmiştir

Örgütsel İklim, Okul İklimi, İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülüşan GÖCEN

Author: ZEYNEP KAYA

Bibtex @ { omuifd215718, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {67 - 102}, doi = {10.17120/omuifd.64754}, title = {İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {GÖCEN, Gülüşan and KAYA, ZEYNEP} }
APA GÖCEN, G , KAYA, Z . (2015). İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (36), 67-102. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20315/215718
MLA GÖCEN, G , KAYA, Z . "İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2015): 67-102 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20315/215718>
Chicago GÖCEN, G , KAYA, Z . "İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2015): 67-102
RIS TY - JOUR T1 - İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ) AU - Gülüşan GÖCEN , ZEYNEP KAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 102 VL - 0 IS - 36 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ) %A Gülüşan GÖCEN , ZEYNEP KAYA %T İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ) %D 2015 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 36 %R %U
ISNAD GÖCEN, Gülüşan , KAYA, ZEYNEP . "İMAM‐HATİP LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN OKUL İKLİM ALGISI VE BU ALGIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (İSTANBUL ÖRNEĞİ)". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 36 (December 2015): 67-102.