Year 2014, Volume 0, Issue 36, Pages 167 - 214 2015-12-01

The Holy Qur'an has to Offer as an Example of Resistance Against the Mentality Change Stereotypes and Prejudices
KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR

CÜNEYD AYDIN [1] , AHMET GENÇ [2]

192 773

When historical process is examined, it is observed that human beings are
in a constant change in every aspect. However, with the change, the
resistance against change occurs. Two of the concepts that bring out the
resistance against chance in the individual and social areas are prejudices and
stereotypes that are subjects of social psycology. When the change in the
religious field that affects human being in individual and social sense and the
resistance against this change occurs, we come across stereotypes and
prejudices concepts again. In this article, the stereotypes and prejudices
concepts against generally to religion privately to Islamic religion, their
effects on religion and their results will be discussed.

Tarihsel süreç incelendiğinde insanoğlunun her yönüyle sürekli bir değişim
içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak değişimle birlikte değişime karşı
direnç de ortaya çıkmaktadır. Bireysel ve sosyal alandaki değişime karşı
direnci ortaya çıkaran kavramlardan ikisi, sosyal psikolojinin de konusu olan,
kalıp yargı ve ön yargı kavramlarıdır. İnsanı bireysel ve sosyal anlamda
etkileyen din alanındaki değişim ve bu değişime karşı direnç söz konusu
olduğunda da yine kalıp yargı ve ön yargı kavramları karşımıza çıkmaktadır.
Bu makalede, genel olarak dinin, özel olarak ise İslam dininin sunduğu
değişime karşı direnci oluşturan kalıp yargı ve ön yargı kavramları, bunların
dine etkileri ve sonuçları ele alınacaktır.

Kalıp yargılar, Ön yargılar, Değişim, Din
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: CÜNEYD AYDIN

Author: AHMET GENÇ

Bibtex @ { omuifd215721, journal = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1854}, address = {Ondokuz Mayıs University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {167 - 214}, doi = {10.17120/omuifd.98536}, title = {KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR}, key = {cite}, author = {AYDIN, CÜNEYD and GENÇ, AHMET} }
APA AYDIN, C , GENÇ, A . (2015). KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (36), 167-214. Retrieved from http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20315/215721
MLA AYDIN, C , GENÇ, A . "KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2015): 167-214 <http://dergipark.org.tr/omuifd/issue/20315/215721>
Chicago AYDIN, C , GENÇ, A . "KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2015): 167-214
RIS TY - JOUR T1 - KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR AU - CÜNEYD AYDIN , AHMET GENÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 214 VL - 0 IS - 36 SN - -2587-1854 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR %A CÜNEYD AYDIN , AHMET GENÇ %T KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR %D 2015 %J Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2587-1854 %V 0 %N 36 %R %U
ISNAD AYDIN, CÜNEYD , GENÇ, AHMET . "KUR’AN’IN SUNDUĞU ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ OLARAK KALIP YARGI VE ÖN YARGILAR". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 36 (December 2015): 167-214.