Aim

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin üç yeni dergisinden biri olan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi (OPDD) okul psikolojik danışmanlığı mesleğinin gelişimi için liderlik yapmayı amaçlamaktadır. OPDD, okul psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için yeni teknikler, materyaller ve düşüncelerin geliştirilmesine odaklanan alanla ilgili kuramsal içerikteki çalışmalar ve örnek uygulamalar sunmayı hedeflemektedir. 

Scope

Dergimiz okul psikolojik danışmanlığı program geliştirme, değerlendirme ve yönetimi, psikoeğitim uygulamaları, müdahaleler (bireysel ve grupla psikolojik danışma, konsültasyon, koordinasyon, sınıf rehberliği, akran danışmanlığı), okul psikolojik danışmanlarının eğitimi gibi konulardaki çalışmalara odaklanılır.