Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 29 - 45 2019-06-29

Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Kübra YAŞAR YILMAZ [1] , Jale ELDELEKLİOĞLU [2]

70 82

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul ortamlarında karşılaştıkları kriz durumlarının neler olduğunu, krize müdahalede ne sıklıkla okul psikolojik danışmanına başvurduklarını ortaya koyabilmek ve okul ortamında kriz yönetimine ilişkin öneriler getirebilmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bursa ilinde çeşitli kademelerdeki devlet okullarında görev yapan 163 kadın 103 erkek olmak üzere toplam 266 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan, öğretmenlerin okul ortamında karşılaştıkları kriz durumları anket formu ile toplanmıştır. Anket formu, kişisel bilgiler ve kriz durumları ile ilgili sorular olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırma genel tarama (survey) modeli üzerine tasarlanan bir çalışmadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin yaklaşık %70’i meslek hayatları boyunca girdikleri sınıflarda en az bir kez kriz durumuna tanıklık etmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %69’u kriz durumlarında okul rehber öğretmenine başvurduklarını, %53’ü okulda krize müdahale etmenin rehber öğretmenin görevi olduğunu belirtmektedir.

Kriz, Okul Psikolojik Danışmanlığı
 • Referans1 Aksoy, H. H. ve Aksoy, N. (2003). Okullarda Krize Müdahale Planlaması Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 36(1-2).
 • Referans2 Allen, M., Jerome, A., White, A., Marston, S., & et al. (2002). The preparation of school psychologists for crisis intervention. Psychology in the Schools, 3, 4, 427–439.
 • Referans3 Allen, M., & Ashbaker, B. Y. (2004). Strengthening Schools: Involving Paraprofessionals in Crisis Prevention and Intervention. Intervention in School and Clinic, 39, 3, 139–146.
 • Referans4 Barran D (2014) Effective help for children exposed to domestic abuse. J Fam Health Care, 24:10-12.
 • Referans5 Bernard van Leer Vakfı (2013). https://bernardvanleer.org/tr/publications-reports/arastirma-turkiyede-0-8-yas-arasindaki-cocuga-yonelik-aile-ici-siddet/ adresinden 20/05/2018 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Referans6 Brock, S. E. (2002). Crisis theory: A foundation for the comprehensive crisis prevention and intervention team. In S. E. Brock, P. J. Lazarus, & S. R. Jimerson (Eds.), Best practices in school crisis prevention and intervention (pp 5–18) Bedhesta MD: National Assocation of School Psyhologists.
 • Referans7 Brock, S. E., ve Jimerson, S. R. (2004). Characteristics and Consequences of School Violance: A Primer for the School Psychologist’ in E. R. Gerler (ed.)
 • Referans8 Bozgeyik, A. (2004). Krizleri fırsata dönüstürmek. _stanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Referans9 CAADA (2014) In plain sight: effective help for children exposed to domestic abuse report. www.caada.org.uk (20.05.2018 tarihinde ulaşıldı).
 • Referans10 Canat, S., Uçan, ,Ö., ve Yazar, H. (2009). “Kriz Yaşantısı Olarak Ergenlik Dönemi ve Ergenlik Döneminde Kriz Yaşantısı.” Kriz Dergisi. 17, 3, 1-8.
 • Referans11 Caplan, G. (1964). Principles of Preventive Psychiatry. New York: Basic books.
 • Referans12 Çelik, K (2004). Egitimde acil durum yönetimi model önerisi ve uygulanabilirligi arastırması. Yayımlanmamıs doktora tezi, Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Referans13 Çelik.K (2007). Okullarda acil durum yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Referans14 Demirtaş, H. (2000), Kriz Yönetimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 6(23), 359. (MEB, 2018).
 • Referans15 Donovan, H. (1995). The P.L.A.C.E. Crisis Intervention Model: Emotional First-Aid.Guides - Non-Classroom. http://nj8bs2kt8z.cs.serialssolutions.com/resultFrameset.jsp adresinden 24.03. 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Referans16 Dönmez, B. (2001). Okul güvenligi sorunu ve okul yöneticisini rolü. Kuram ve uygulamada egitim yönetimi, 7 (25), 63–74.
 • Referans17 Erdur-Baker, Ö. (2016). Kriz Danışmanlığı. (2.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Referans18 Haran, S. (2004). Ergenlerde gelisimsel krizler üzerine bir klinik örnek. Kriz Dergisi, 12 (1), 47-53.
 • Referans19 Jaksec, C.M., Dedrick, R.F., & Weinbberg, R. B. (2000). Classroom Teachers‟ Ratings of the Acceptability of In-Class Crisis Intervention Services. Traumatology, 6, 1, 9–23.
 • Referans20 Jaksec, C. M., (2007). Toward succesful crisis intervention 9 key issues. Corwin Press.
 • Referans21 James, R. K., ve Gilliland, B. E. (2001). Crisis Intervention Strategies(4th ed.)Pacific Grove. CA: Brooks/Cole.
 • Referans22 Johnson, K. (2000). School crisis management: A hands-on guide to training crisis response teams (2nd ed.). alameda, CA: Hunter House.
 • Referans23 Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Referans24 Lazzara, K. C. (1999). Crisis and the schools: A survey of current response. Ph.D.University of Kansas.
 • Referans25 Melton, B. (2010). Crisis in the Schools. M.Ed., LPC, is a school counselor at Navarro Academy, an alternative school in San Antonio, Texas, and a former board president of the American School Counselor Association. http:/Crisis in the Schools. American School Counselor Association.mht
 • Referans26 Milli Eğitim Bakanlığı (2018). www.meb.gov.tr/mevzuat. (22/04/2018 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • Referans27 Özen, Y. (2011). Eğitim Kurumlarında Yönetsel ve Bireysel Krize Müdahalenin Planlanması ve Eğitimi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 3, 119-140.
 • Referans28 Parry, G. (1990). Coping with crises. The British Psychological Society and Routledge Ltd.
 • Referans29 Poland, S., Pitcher, G. ve Lazarus, P. J. (1995). “Best Practices in Crisis Intervention.” In Thomas & J. Grimes (Eds.), Best Practices in School Psychology (vol. 3, pp. 445–458). Washington, DC: National Association of School Psychologists.
 • Referans30 Pynoos, R.S. (1994). Traumatic stress and developmental psychopathology in children and adolescents. Lutherville, MD: Sidran Press.
 • Referans31 Rosenfeld, L. B., Caye, J., Ayalon, O., & Lahad, M. (2004). When Their World Comes Apart: Helping Families and Children Manage the Effects of Dasasters. Washington, DC: NASW Press.
 • Referans32 Sayın, N. (2008). Ortaöğretim Kurumlarında Kriz Yönetimi Stratejisinin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği).Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans33 Seadler K.M. (1999). Death-Related Crisis Intervention, Grief Counseling, Grief Consultation, and Death Education: A National Survey of the Role of School Psychologists. Pennsylvania: Indiana University of Pennsylvania.
 • Referans34 Simsek, S. (1999). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
 • Referans35 Sümbüloğlu, V. ve Sümbüloğlu, K. (2000). Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Referans36 Tabasso, E. F. (2001). Crisis intervention: A needs assessment for school psychologists. Unpublished doctoral dissertation, Temple University, Pennsylvania, United States.
 • Referans37 Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel arastırma yöntemleri (2.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kübra YAŞAR YILMAZ (Primary Author)
Institution: ŞEHİT PİYADE ONBAŞI ORHAN TEZCAN İLKOKULU
Country: Turkey


Author: Jale ELDELEKLİOĞLU
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 29, 2019

Bibtex @research article { opdd525528, journal = {Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi}, issn = {}, address = {Turkish Psychological Counseling and Guidance Association}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {29 - 45}, doi = {}, title = {Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YAŞAR YILMAZ, Kübra and ELDELEKLİOĞLU, Jale} }
APA YAŞAR YILMAZ, K , ELDELEKLİOĞLU, J . (2019). Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2 (1), 29-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/opdd/issue/46711/525528
MLA YAŞAR YILMAZ, K , ELDELEKLİOĞLU, J . "Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019): 29-45 <http://dergipark.org.tr/opdd/issue/46711/525528>
Chicago YAŞAR YILMAZ, K , ELDELEKLİOĞLU, J . "Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 (2019): 29-45
RIS TY - JOUR T1 - Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi AU - Kübra YAŞAR YILMAZ , Jale ELDELEKLİOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 45 VL - 2 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of School Counseling Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %A Kübra YAŞAR YILMAZ , Jale ELDELEKLİOĞLU %T Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi %P - %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD YAŞAR YILMAZ, Kübra , ELDELEKLİOĞLU, Jale . "Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi". Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 2 / 1 (June 2019): 29-45.
AMA YAŞAR YILMAZ K , ELDELEKLİOĞLU J . Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. OPDD / JSC. 2019; 2(1): 29-45.
Vancouver YAŞAR YILMAZ K , ELDELEKLİOĞLU J . Okul Ortamında Krize Müdahale İle ilgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi. 2019; 2(1): 45-29.