Aim

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Latince'de ESER anlamına gelen OPUS kavramından esinlenerek özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların akademik eserlerini bilim dünyasıyla buluşturmak üzere  2011 yılından itibaren ISSN: 2146-5177 numarasıyla OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi adı ile yayın hayatına başlamıştır. 

Akademik, hakemli bir dergi olarak yılda iki sayı şeklinde yayınlanan OPUS'ta bu güne kadar sosyal bilimler kapsamında çok sayıda eser yayınlanmış bulunmaktadır. Dergimiz, gerek bugüne kadar yayınlanan eserlerin içerikleri gerekse dergimize gönderdikleri yayınlarla destek olan yazarlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda, 2016 yılından itibaren yayın politikasında değişikliğe giderek, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi olarak yayın hayatına devam etme kararı almıştır. Bu değişikliğe gidilmesinin en önemli nedenlerinden birisi, binbir emekle ortaya konulan akademik eserlerin daha fazla okuyucuya ulaştırılması konusunda teknolojinin günümüzde sağladığı imkanlardan yararlanma isteğidir. 

Bilginin global dolaşımını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurduğu düşüncesinden hareketle OPUS açık erişim politikasını benimsemiştir. Bu kapsamda öncelikle bu güne kadar basılı olarak yayınlanan bütün eserler internet ortamına aktarılmıştır.  

OPUS Danışma ve Yayın Kurulu’nun aldığı karara göre, bugüne kadar hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanan OPUS’un 13. sayısı dahil 2018’den itibaren çıkacak sayıları sadece elektronik ortamda yayınlanacaktır. Dergi basımının zahmetli ve maliyetli bir iş olduğu ve OPUS’un herhangi bir geliri olmadığı düşünüldüğünde, E-Dergi olarak yayına devam etmenin en uygun yol olduğu muhakkaktır. OPUS bundan sonra sadece elektronik ortamda açık erişim politikasına uygun bir şekilde yayın hayatına devam edecektir.

Scope

OPUS “Toplum” odaklı olup,  topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.