Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1066 - 1090 2018-12-30

Method Development for Clothes Analyses Upon Visual Documents
Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme

Fatma Koç [1] , Beyhan Pamuk [2]

50 190

In this study, it was aimed to develop a method to conduct clothing analyses from visual documents within the context of standard measurements. In accordance with this purpose, the rates on the female body were used.  “Measurement Areas” were determined on parts of clothing for the analysis of dress models included in the scope of the study with systematics as required by the field and in a detailed way. “Measurement Tables” were created for each measurement area determined, and “Canon Intervals” were used to take measurements on female dress models in the Measurement tables. A measurement tool was developed to take measurements easily and quickly. The data of the study were obtained by applying the formulae developed for the analysis by using the measurement tool, which was acquired, to 542 daytime female dress models in the photographs included in periodical fashion magazines, fashion catalogues, etc. published between the years of 1960-1989. When the data are examined, although the analyses performed with visual perception are open to different interpretations by people, it is observed that it is possible to create a common analysis language with the coding used in the study.

Bu çalışmada, görsel belgelerden giysi analizlerinin standart ölçüler dâhilinde yapılabilmesi için yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; kadın vücudu üzerindeki oranlardan yararlanılmıştır.  Araştırma kapsamına alınan elbise modellerinin alanın gerektirdiği bir sistematikle ve ayrıntılı bir şekilde analizi için giysi parçaları üzerinde “Ölçme Alanları” belirlenmiştir. Belirlenen ölçme alanlarının her biri için  “Ölçüm Tabloları” oluşturulmuş, Ölçüm tablolarında kadın elbise modelleri üzerinden ölçülerin alınmasında “Kanon Aralıkları” kullanılmıştır. Kolay ve kısa sürede ölçümleri alabilmek için ölçüm aracı geliştirilmiştir. Elde edilen ölçüm aracı kullanılarak analiz için geliştirilen formüller; 1960-1989 yılları arasında yayınlanan süreli moda dergileri, moda kataloglarında vb. yer alan fotoğraflardaki 542 kadın gündüz elbise modelleri üzerinde uygulanarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler incelendiğinde, görsel algı ile yapılan analizlerin kişilerce farklı yorumlamalara açık olmasına rağmen çalışmada kullanılan kodlamalar ile ortak bir analiz dilinin oluşturabileceği görülmektedir.

 • Barber, B. (2005). Çizimin sırları. İstanbul: Mira yayıncılık
 • Belleau, B. (1987). Cyclical fashion movement: Women's day dresses: 1860– 1980. Clothing and Textiles Research Journal, 5(2), 15-20.
 • Best, John (1959). Research in education. New Jersey: Prentice Hall.
 • Cosbey, S., Damhorst, M.L. ve Beck, J. F. (2003). Diversity of daytime clothing styles as a reflection of women’s social role ambivalence from 1873 though 1912. Clothing and Textiles Research Journal, 21(3),101-119.
 • Curran, L. (1999). An analsis of cycles in skirt lengths and widths in the UK and Germany. 1954-1990. Clothing and Textiles Research Journal, 17(2), 65-72.
 • Çağlarca, S. (1980). Persepktive resim ve gölge çizimi. İstanbul: Üçer Ofset
 • Damhorst, M.L., Miller, K. ve Michelman, S.O. (1999). The meanings of dress. New York: Fairchild Publications.
 • Delong, M.R. ve Petersen, K. (2004). Analysis and characterization of 1930s evening dresses in a university museum collection. Clothing and Textiles Research Journal, 22(3), 99-112.
 • Duverger, M. (1973). Sosyal bilimlere giriş: Metodoloji açısından Çev: Unsal Oskay. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Hogarth, B. (1965). Drawing the human head by the author of dynamic anatomy. New York: Watson-Guptill Publications
 • Hogarth, B. (1999). Sanatsal anatomi. Cev: Burhan Bolan. İstanbul: Engin Yayıncılık
 • Koca, E. ve Dağlar, G. (2017).Politik olayların kadın modasına tematik yansımaları üzerine bir analiz. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(29), 29,349-366
 • Koca E., Vural, T. ve Koç, F. (2013). An evaluation of consumer tendencies towards hedonistic shopping for clothes, EJRE-European Journal of Research on Education, Special Issue: Human Resource Management, 54-64
 • Koca, E. ve Koç, F. (2009). Giysi tasarımında yaratıcılık. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(1), 33-44.
 • Parramon, J. M. (2005). İnsan figürü çizimi. İstanbul: Remzi Kitapevi
 • Pamuk, B., (2009). Giysi moda eğilimlerini etkileyen faktörler ve bir model önerisi (1940-2007 yılları arası basılı yayınlarda örnek uygulama). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Rummel, J.F. (1964). An introduction to research procedures in education Second Edition. Harper and Row.
 • Saiki, D. ve Makela C. J. (2007). Proportion in the Desing of Women’s Fashionable Clothing: A 50 Year Retrospective. Family and Consumer Sciences Research Journal, 30(2), 110-129.
 • Sheppard, J. (1975). Anatomy: A complete guide for artists. New York: Watson-Guptill Publications.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7818-387X
Author: Fatma Koç

Orcid: 0000-0002-1725-3851
Author: Beyhan Pamuk (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus429356, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1066 - 1090}, doi = {10.26466/opus.429356}, title = {Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme}, key = {cite}, author = {Koç, Fatma and Pamuk, Beyhan} }
APA Koç, F , Pamuk, B . (2018). Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1066-1090. DOI: 10.26466/opus.429356
MLA Koç, F , Pamuk, B . "Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1066-1090 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/429356>
Chicago Koç, F , Pamuk, B . "Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1066-1090
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme AU - Fatma Koç , Beyhan Pamuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.429356 DO - 10.26466/opus.429356 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1066 EP - 1090 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.429356 UR - https://doi.org/10.26466/opus.429356 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme %A Fatma Koç , Beyhan Pamuk %T Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.429356 %U 10.26466/opus.429356
ISNAD Koç, Fatma , Pamuk, Beyhan . "Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1066-1090. https://doi.org/10.26466/opus.429356
AMA Koç F , Pamuk B . Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme. opus. 2018; 9(16): 1066-1090.
Vancouver Koç F , Pamuk B . Görsel Belgeler Üzerinden Giysi Analizleri İçin Yöntem Geliştirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1090-1066.