Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 216 - 247 2018-12-30

Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları
Students’ Perceptions of Security Related to Alaeddin Keykubad Campus’ Physical Environment

Filiz Çelik [1] , R. Özge Gemici [2] , Esra Mirza [3]

105 307

Üniversite kampüsleri, idari birimler, eğitim-öğretim binaları, öğrenci yurtları, lojmanlar, misafirhane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları, dini yapı, sağlık tesisi, yeme-içme ve alış-veriş mekanları, ulaşım ağı, otoparklar ve yeşil alanlar gibi sosyal donatıların yer aldığı kendi içinde kapalı bir yerleşmedir. Bu yönüyle üniversite kampüsleri, küçük bir kent gibidir. Kentlerde olduğu gibi kampüslerin de geniş bir alana sahip olması, yetersiz aydınlatma, ıssız ve köhne yerler, başıboş hayvanlar, yabancılar ve suç korkusu gibi nedenler kampüsün kontrolünü zorlaştırıp savunmasız hale getirmektedir. Bu nedenle zaman zaman kampüsler güvenlik ihtiyacı ve suç korkusunun arttığı yerler haline gelmektedir. Fiziksel çevrenin neden olduğu güvenlik ve güvensizlik algısı, kampüsteki huzur ortamı, yaşam kalitesi, konfor seviyesi, düzen ve sosyal kontrolü etkilemektedir. Öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin dış mekanları kullanmasını doğrudan etkilediği için güvenlik algısı kampüsün yaşanabilirliğini ve hareketliliğini de etkileyen bir faktördür. Bu araştırmanın amacı, anket ve ölçek tekniğine dayalı niceliksel sorgulama yöntemine göre öğrencilerin, Alaeddin Keykubad Kampüsü fiziksel çevresine ilişkin, güvenlik algılarını belirlemektir. Niceliksel veriler doğrultusunda kampüsün fiziksel özelliklerinin öğrencilerin güvenlik algılarını nasıl etkilediği ve kampüste öğrenciler tarafından güvenli-güvensiz algılanan yerler belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda kampüste öğrencilerin güvenlik algısını arttıracak önerilere yer verilmiştir.

University campuses are close habitations in themselves where social reinforcements, such as administrative units, education buildings, dormitories, lodgements, guest house, conference hall, outdoor and indoor sports hall, religious construction, health facility, food-beverage and shopping places, transportation network, parking area and green spaces, are located. With this aspect, university campuses are like small cities. As in cities, causes like having a wide area of campuses, inadequate lighting, desolate and fusty places, stray animals, strangers and fear of crime make controlling of campus hard and indefensible. Therefore; from time to time, campuses become places in which safety need and fear of crime increase. Physical environment causes perception of security and insecurity, and influences peaceful atmosphere, quality of life, comfort level, layout and social control in campus. In addition to students, for the fact that academic and administrative personnel directly influence using of outer spaces, the perception of security is a factor affecting inhabitability and liveliness of campus. This research’s aim is to determine the perceptions of security of students related to physical environment of Alaeddin Keykubad Campus in regard to the method of quantitative questioning based on the technique of survey and scale. In direction with quantitative data, it is determined how physical features of campus affect the perceptions of security of students and secure-insecure places perceived by students in campus. In direction with obtained data, suggestions are included to raise the perception of security of students in campus.

 • Apak, S., Ülken, G. ve Ünlü, A. (2002). Yeni bir toplu konut yerleşmesinde ‘güvenlik duygusunun’ değerlendirilmesi. İTÜ Dergisi/a, 1(1), 65-72.
 • Bedimo-Rung, A.L., Mowen, A. ve Cohen, D.A. (2005). The significance of parks to physical activity and public health a conceptual model. American Journal of Preventive Medicine, 28, 159-168.
 • Clery, J. (1986). The Jeanne Clery disclosure of campus security policy and campus crime statistics act. Accessed on 15th June 2018 from https://www.feminist.org/education/pdfs/JeanneCleryActFullText.pdf.
 • Çelik, F. (2018). Kentsel açık-yeşil alanlarda güvenlik. İdealkent, 23(9), 58-94.
 • Froughisaeid, N. (2018). Bir üniversite kampüsünün fiziksel ortamında güvenlik algısı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kelly, B.T. ve Torres, A. (2006). Campus safety: Perceptions and experiences of women students. Journal of College Student Development, 47(1), 20-36.
 • Lenski, T.J. (1992). Students’ perceptions of campus safety and the effect on intended precautionary behavior. Doctoral Dissertation, University of Vermont.
 • Lenski, T.J., Meyers, H. ve Hunter, D. (1996). Understanding student’s intentions to use safety precautions. NASPA Journal, 33(2), 82-93.
 • Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
 • Miller, K.N. (2011). The relation of school and campus violence to students’ perceptions of safety and precautionary behaviors”. Doctoral Dissertation, Auburn University, Alabama.
 • Muscat, K.A. (2011). Rowan university students’ perceptions of campus safety. Master Dissertation, Rowan University, Rowan.
 • Özaşçılar, M. (2015). Suç korkusu ve yakın çevre düzensizliği ilişkisi: Kırık cam teorisi. Suç Korkusu Kongresi, 22-23 Ekim 2014, Hermes Ofset, 329-347, Ankara.
 • Öztürk, O. (2014). Okul, kampüs güvenliği ve olası riskler. Güvenlik Yönetimi Dergisi, 16, 54-57.
 • Öztürk, O. (2015). Toplumsal davranış psikolojisi ve özel güvenliğin yeri. Güvenlik Yönetimi Dergisi, 27, 48-52.
 • Roberts, E. (2012). Keeping students safe: Student perceptions of campus safety at a midsized virginia university and the impact for prevention, response and risk reduction strategies. Masters Dissertation, James Madison University, Harrisonburg.
 • Rund, A.J. (2002). The changing context of campus safety. New Direc-tions for Student Services, 99, 3-10.
 • Sözer, M.A. ve Clevenger, S. (2010). Üniversite kampüslerinde uygulanan tecavüz ve cinsel tacizi önleme eğitim programlarının etkililiği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 89-121.
 • S.Ü., Selçuk Üniversitesi, (2018). 2017-2018 Öğrenci İstatistikleri, Accessed on 5th July 2018 from https://www.selcuk.edu.tr/ogrenci_isleri/birim/web/sayfa/ayrinti/2470/tr.
 • S.Ü., (2018a). Selçuk Üniversitesi resmi web sayfası, Accessed on 5th July 2018 from http://www.selcuk.edu.tr/#.
 • Şahin, D. (2016). Kent güvenliği algısı ve suç korkusu. 4th International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 20-22 October 2016, 105-109, İstanbul.
 • Uçkun, G. (2014). Güvenli kampüs var mı?. Güvenlik Yönetimi Dergisi, 16, 58-60.
 • U.S. Department of Education, (2016). The handbook for campus safety and security reporting. Accessed on 15th July 2018 from https://www2.ed.gov/admins/lead/safety/handbook.pdf.
 • U.S. Department of Education, (2018). CSS the campus safety and security. Accessed on 15th Ju 2018 from https://ope.ed.gov/campussafety.
 • Waters, J., Neale, R.H. ve Mears, K. (2005). Perceptions of personal safety in relation to the physical environment of university campuses, CIB Joint Symposium on Advancing Facilities Man-agement and Construction through Innovation, June 13-16 2005, 230-242, Helsinki.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4006-5947
Author: Filiz Çelik (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7477-0268
Author: R. Özge Gemici
Institution: Selçuk Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6731-7745
Author: Esra Mirza
Institution: Selçuk Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus453200, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {216 - 247}, doi = {10.26466/opus.453200}, title = {Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları}, key = {cite}, author = {Çelik, Filiz and Gemici, R. Özge and Mirza, Esra} }
APA Çelik, F , Gemici, R , Mirza, E . (2018). Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 216-247. DOI: 10.26466/opus.453200
MLA Çelik, F , Gemici, R , Mirza, E . "Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 216-247 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/453200>
Chicago Çelik, F , Gemici, R , Mirza, E . "Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 216-247
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları AU - Filiz Çelik , R. Özge Gemici , Esra Mirza Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.453200 DO - 10.26466/opus.453200 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 247 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.453200 UR - https://doi.org/10.26466/opus.453200 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları %A Filiz Çelik , R. Özge Gemici , Esra Mirza %T Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.453200 %U 10.26466/opus.453200
ISNAD Çelik, Filiz , Gemici, R. Özge , Mirza, Esra . "Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 216-247. https://doi.org/10.26466/opus.453200
AMA Çelik F , Gemici R , Mirza E . Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları. opus. 2018; 9(16): 216-247.
Vancouver Çelik F , Gemici R , Mirza E . Öğrencilerin Alaeddin Keykubad Kampüsü Fiziksel Çevresine İlişkin Güvenlik Algıları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 247-216.