Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1566 - 1585 2018-12-30

Ortaokul Öğrencilerinin Okul Müdürü ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının Incelenmesi
Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher

Sait Akbaşlı [1] , Lütfi Üredi [2] , Pelin Kösece [3]

42 100

Eğitim-öğretim faaliyetlerini daha etkili ve verimli hale getirmek için, öğrencilerin okul sisteminin ögeleri hakkındaki görüşlerini belirlemek ve bu faaliyetleri bu görüşler doğrultusunda yönetmek gerekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin öğretmen ve okul müdürü hakkındaki düşüncelerini metafor yardımı ile nasıl kavramsallaştırdıkları olarak belirlenmiştir. Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin; öğretmenleri ve okul yöneticilerini algılayışlarının, gelişim özelliklerine paralel olarak değiştiği görülmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler okul yöneticilerini ve öğretmenleri bir bütün olarak kabul etmemektedirler.

In order for the educational activities to be efficient and productive, it is essential to determine the perceptions of students towards the elements of the school system, and to manage these activities in accordance with their perceptions. So, The purpose of this research was to reveal the perceptions of middle school students related to the concepts of “teacher” and “school director” through metaphors. When the results were evaluated as a whole, it was noticed that students’ perceiving their teachers and school directors changed in parallel with their development properties. Additionally, students did not consider school managers and teachers as a whole.

 • Argon, T. & Dilekci, Ü. (2014). Öğretmenlerin okul müdürlerinin yonetim tarzları ve kurumsal itibara yönelik algıları arasındaki ilişki. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 161-181.
 • Akbaba-Altun, S. & Apaydın, C. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “egitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi Dergisi, 19(3), 329-354.
 • Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri. Turkish Studies, 9(2), 89-105.
 • Bahar-Güner, Ö., Tunca, N., Alkin-Şahin, S., & Oğuz, A. (2015). Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimcisine ilişkin metaforik algıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 419- 444.
 • Balyer, A. (2012). Cağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 75-93.
 • Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29, 431-444.
 • Browne-Ferrigno, T. (2003). Becoming a principal: Role conception, initial socialization, role identity transformation, purposeful engagement. Educational Administration Quarterly, 39 (4), 468-503.
 • Bush, T. (2007). Educational leadership and management theory, policy and practice. South African Journal of Education, 27(3), 391-406.
 • Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 249-274.
 • Heywood, J., Elena, S. & Mick, S. (2002). Linguistic metaphor identification in two extracts from novels. Language and Literature, 11(35), 34-54.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar-çözümler ve öneriler. Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 25(3), 237-252.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, anlam ve dil (Cev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma.
 • Lum, B.J. (1997). Student Mentality: Intentionalist perspectives about the principal. Journal of Educational Administration, 35(3), 210-218.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (Ceviren, G. Bulut). Istanbul-BZD Yayıncılık.
 • Peterson Kent, D. & Deal Terrance, E. (1998). How leaders influence the culture of the school. Educational Leadership, 56(1), 28-30.
 • Recepoglu, E. & Ozdemir, S. (2013). Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(4), 629-664.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 55, 459-496.
 • Schwartz, M.S. & Fischer, K.W. (2006). Useful metaphors for tackling problems in teaching and learning. On Campus, 11(1), 2-9.
 • Siyez, D.M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 25, 67-80.
 • Sten, G. (2002). Towards a procedure for metaphor identification. Language and Literature, 11(17), 16-33.
 • Tuzel, E. & Sahin, D. (2014). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin okul yöneticilerine ilişkin metaforları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(7), 355-396.
 • Uslu, N., Kocakülah, A., & Gür, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bilim, bilim insanı ve öğretmen kavramlarına ilişkin metafor algılarının incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 354-364.
 • Vadeboncoeur, J.A. & Torres, M.N. (2003). Constructing and reconstructing teaching roles: A focus on generative metaphors and dichotomies. discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 24 (1), 87-103.
 • Yalçın, M. & Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Journal of Teacher Education and Educators, 1(2), 229-256.
 • Yalçın, M. & Erginer, A. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 270-285.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, N. & Ugur, M. (2011). Öğrencilerin algısından okul müdürü imgelerinin karikaturize ifadeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(19), 409-426.
 • Yıldızlı, H., Acar Erdol, T., Baştuğ, M. & Bayram, K. (2018). Türkiye’de öğretmen kavramı üzerine yapılan metafor araştırmalarına yönelik bir meta-sentez çalışması. Eğitim ve Bilim, 43(193), 1-43.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9406-8011
Author: Sait Akbaşlı

Orcid: 0000-0003-1705-1325
Author: Lütfi Üredi

Orcid: 0000-0003-1795-1323
Author: Pelin Kösece (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { opus464597, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1566 - 1585}, doi = {10.26466/opus.464597}, title = {Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher}, key = {cite}, author = {Akbaşlı, Sait and Üredi, Lütfi and Kösece, Pelin} }
APA Akbaşlı, S , Üredi, L , Kösece, P . (2018). Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1566-1585. DOI: 10.26466/opus.464597
MLA Akbaşlı, S , Üredi, L , Kösece, P . "Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1566-1585 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/464597>
Chicago Akbaşlı, S , Üredi, L , Kösece, P . "Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1566-1585
RIS TY - JOUR T1 - Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher AU - Sait Akbaşlı , Lütfi Üredi , Pelin Kösece Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.464597 DO - 10.26466/opus.464597 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1566 EP - 1585 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.464597 UR - https://doi.org/10.26466/opus.464597 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher %A Sait Akbaşlı , Lütfi Üredi , Pelin Kösece %T Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.464597 %U 10.26466/opus.464597
ISNAD Akbaşlı, Sait , Üredi, Lütfi , Kösece, Pelin . "Analyzing The Metaphorical Perceptions of Secondary Education Students Related To The Variables of School Principal And Teacher". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1566-1585. https://doi.org/10.26466/opus.464597