Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 2310 - 2327 2018-12-30

Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm
Sectoral Transformation in Media in Industry 4.0 Process

Birol Akgül [1] , Zeynep Ayer [2]

34 138

Bu çalışmada, özellikle makinelerin birbiriyle olan yeni iletişim metotlarını ve bu çerçevede insanların bilgi alabilmek ve süreci takip edebilmek adına kullanabileceği yeni yöntemleri göz önüne alarak medya sektörünün dördüncü sanayi devrimi kapsamında hangi konumda olacağı ve nasıl bir şekilde değişeceği üzerinde durulmuştur. Sanayi 4.0’ın, imalat ve hizmet sektörü başta olmak üzere, günlük hayatın pek çok alanında yeniliklere sebep olacağı dikkate alındığında, medya sektöründe de önemli değişimler yaşanması; sektörün teknolojinin ağırlıkta olduğu bir gelişim göstermesi beklenmektedir. Bu çerçevede dördüncü sanayi devriminin getireceği yeniliklerin insanlara doğru bir şekilde aktarılması, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve medya sektöründe yeniden yapılanmanın en etkin şekilde sağlanması; medya sektörünün yeni dijital dünyaya uyum sağlaması için neler yapıldığı ve yapılması gerektiği analiz edilmektedir. Bilgi bolluğunun yaşanacağı Sanayi 4.0 döneminde doğru olan ve haber kaynağı kabul edilebilecek türdeki verilerin seçilebilmesi için veri gazeteciliği çalışmalarının yapılması tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda veri gazeteciliği ile birlikte, okurun haber yapma sürecine dahil olması beklenmektedir. Gazetecilik sektörüne yönelik yapay zekanın tasarlanması, medyanın Sanayi 4.0’a uyumu sürecinde atılması gereken bir diğer önemli adım olarak görülmektedir. Yapay zekanın medyada kullanılması, Sanayi 4.0’ın kişiye özel üretim kriterinin medyada kişiye özel haber olarak yorumlanmasının önünü açacaktır. Buna ek olarak Sanayi 4.0’ın sunacağı teknik altyapıda istihdam edilecek nitelikli işgücünü yetiştirmek için, iletişim fakülteleri başta olmak üzere, eğitim politikasında değişim başlatılmalıdır. Medya okuryazarlığı ve yeni medya derslerinin verilmesi, modern medya araçlarının kullanılması ile yükseköğrenim kurumlarında dönüşümün başlaması faydalı olacaktır. Çalışmada hem basılı hem de görsel medyadaki değişim incelenmekte, sektörde meydana gelen gelişmelerden örnekler ile Türk ve dünya medyasının süreç içerisinde nerede olduğu ele alınmaktadır. Çalışmanın yöntemi olarak; literatür taraması, örnek olay incelemesi ve kurgulama yöntemleri birlikte kullanılmaktadır.

In this study, it was emphasized how the media industry would be in the position of the fourth industrial revolution and how it will change, especially considering the new communication methods of machines with each other and the new methods that people can use in order to get information and follow the process in this frame. Considering that Industry 4.0 will lead to innovations in many areas of our daily life, especially in the manufacturing and service sectors, there will also be significant changes in the media sector; it is expected that technology will make a significant progress. In this framework, the transfer of innovations brought forth by the fourth industrial revolution towards people, the prevention of information pollution and the restructuring of the media sector in the most efficient way, it is analyzed what needs to be done and what needs to be done so that the media industry can adapt to the new digital world. It is recommended that data journalism works should be carried out in order to select the type of data that is true and which can be accepted as source of news during the Industry 4.0 period where there will be an abundance of information. At the same time, along with data journalism, the reader is expected to be involved in the news-making process. The design of artificial intelligence for the journalism sector is seen as another important step that should be taken in the process of adaptation of the media to Industry 4.0. The use of artificial intelligence in the media, Industry 4.0 personalized production criteria will open the way to be interpreted as personal news in the media. In addition, in order to train the qualified workforce to be employed in the technical infrastructure to be offered by Industry 4.0, change in education policy, especially in communication faculties, should be initiated. Media literacy and the introduction of new media courses, the use of modern media tools and the transformation of higher education institutions will be useful. In the study, the changes in both print and visual media are examined, examples from the developments in the sector and where the Turkish and world media are in the process are discussed. As a method of working; literature review, case study and editing methods are used together.

 • Dağ, P., (2017). Data journalism handbook. http://www.academia.edu-/16286677/GAZETEC%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0N_GELE-CE%C4%9E%C4%B0_VER%C4%B0_GAZETEC%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0_-P%C4%B1nar_Da%C4%9F_Ekitap , Erişim Tarihi: 29.09.2017
 • Davutoğlu, N., Akgül, B. ve Yıldız, E., (2017). İşletme yönetiminde Sanayi 4.0 kavramı ile farkındalık oluşturarak etkin bir şekilde değişimi sağlamak. Akademik Sosyal Araştırmalar,52, 544-567.
 • Durmuş, B. T).2017). Matbaa teknolojisinin Osmanlı devletine giriş koşulları ve tartışmalar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 950-968
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun. http://www.resmigazete-.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf Erişim Tarihi: 01.11.2017
 • Kuyucu, M (2013). Bâb-ı Ali’den tablet gazetelere basın işletmeciliği. iletişim ve diplomasi (1) http://www.iletisimvediplomasi-.com/bab-i-aliden-tablet-gazetelere-basin-isletmeciligi/ Erişim Tarihi: 30.10.2017
 • Landscheidt, S., ve Kans, M (2016) automation practices in wood product industries: Lessons learned, current practices and future perspectives. in The 7th Swedish Production Symposium SPS, 25-27 October, 2016, Lund, Sweden. Lund University.
 • Reuters Institute, (2016). Digital news report 2016. http://reutersins-titute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/Digital%-2520News%2520Report%25202016.pdf Erişim Tarihi: 02.11.2017
 • Siskon (2017). Sanayi 4.0 ile ilgili kavramlar ve açıklamaları. http://www.siskon.com.tr/haberler/sanayi-4.0-ile-ilgili-kavramlar-ve-aciklamalari/ Erişim Tarihi: 01.09.2017
 • Taş, H. Yunus, Demirdöğmez M. ve Küçükoğlu, M., (2018). Endüstri 4.0’ın çalışma hayatına ve girişimciliğe muhtemel etkileri. 2. Uluslararası Gap İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 4-7 Ekim, 2018, Ss.94-104- 6
 • TC. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (2013) Bir bakışta Türk medyası. http://www.byegm.gov.tr/uploads-/docs/Bir_Bakista_Turk_Medyasi_TR.pdf Erişim Tarihi: 03.11.2017
 • TÜİK, (2017). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 Erişim Tarihi: 01.10.2017
 • TÜSİAD (2016). Türkiye’nin küresel rekabetçiliği için bir gereklilik olan Sanayi 4.0 gelişmekte olan ekonomi perspektifi. http://www.tusiad-.org/indir/2016/sanayi-40.pdf Erişim Tarihi: 10.02.2017.
 • WEF (2017). The global competitiveness report 2016-2017. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 Erişim Tarihi: 02.10.2017
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0701-0928
Author: Birol Akgül
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, GAZETECİLİK BÖLÜMÜ, MEDYA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4107-0171
Author: Zeynep Ayer (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Bibtex @review { opus472798, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {2310 - 2327}, doi = {10.26466/opus.472798}, title = {Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm}, key = {cite}, author = {Akgül, Birol and Ayer, Zeynep} }
APA Akgül, B , Ayer, Z . (2018). Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 2310-2327. DOI: 10.26466/opus.472798
MLA Akgül, B , Ayer, Z . "Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2310-2327 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/472798>
Chicago Akgül, B , Ayer, Z . "Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2310-2327
RIS TY - JOUR T1 - Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm AU - Birol Akgül , Zeynep Ayer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.472798 DO - 10.26466/opus.472798 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2310 EP - 2327 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.472798 UR - https://doi.org/10.26466/opus.472798 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm %A Birol Akgül , Zeynep Ayer %T Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.472798 %U 10.26466/opus.472798
ISNAD Akgül, Birol , Ayer, Zeynep . "Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 2310-2327. https://doi.org/10.26466/opus.472798