Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 1285 - 1306 2018-12-30

Parafililer ve DSM’lerdeki seyri
Paraphilias And Its Journey Throughout DSM’s

Nesrin Duman [1]

72 751

Paraphilia” sözcüğü Eski Yunanca’da “yanında, civarında” anlamındaki “para” sözcüğü ile “sevgi, sevi” anlamındaki “philia” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.  Parafili konusunda ve neyin normal ve karşısında neyin sapkın ya da bozuk davranış olduğunu tanımlamada psikiyatri alanında büyük tartışmalar bulunmaktadır. Bu durum kısmen, cinsel normların zaman içindeki ve kültürler arasındaki değişiminden kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) sınıflandırması parafili için spesifik bir tanımlama getirmemiştir. Bu nedenle dünya genelinde kullanılan parafili tanımı için bakılacak yer Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM)’dır. 1952 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan ilk DSM’de (DSM-1) sosyopatik kişilik rahatsızlığının türü olarak karşılaşılan parafililerin, zaman içerisinde kılavuzlardaki yeri, tanımı, tanı kriterleri değişikliklere uğramıştır. Günümüzde kullanılan DSM-5 kılavuzunda parafililer, “parafili bozuklukları” adıyla ayrı bir başlıkta yer alır hale gelmiştir. Bu çalışmada parafililerin etiyolojisi, tanı kriterleri ve DSM kılavuzlarındaki değişimlerine etki eden faktörleri incelenecek ve parafililerin DSM-1’den DSM-5’e kadar olan tüm el kitaplarındaki (DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-3R, DSM-4, DSM-4TR ve DSM-5) seyri değerlendirilecektir.

“Paraphilia” consists of a combination of the words “para” meaning “beside, aside” and “philia” which means “love”. Paraphilias have been controversial subjects in the mental health field in terms of defining what can be considered normal versus disordered or deviant behavior. In part, this is related to changes in sexual norms over time and between cultures. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), a medical classification list by the World Health Organization specifically did not provide a definition for paraphilia. For this reason, the manual where we look for the definition for paraphilia that is used worldwide is DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In the first DSM (DSM-1), which was published in 1952, the paraphilias were considered as a type of sociopathic personality disorder and they changed over time in terms of section, definition and diagnosis criteria. In the current form of DSM which is called DSM-5 manual, "paraphilic disorders" are classified separately. This current study investigates the etiology, diagnostic criteria of paraphilias and factors causes changes in DSM guidelines. Also, the journey of paraphilias will be reviewed throughout all the manuals from DSM-1 to DSM-5 (DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-3R, DSM-4TR and DSM-5).

 • Agmo, A. (2007). Functional and dysfuncional sexual behaviour: a syntesis of neuroscience and comparative psychology. UK: Elsevier Inc.
 • American Psychiatric Association. (1952). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-I). Washington, DC: Author.
 • American Psychiatric Association. (1968). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-II). Washington, DC: Author.
 • American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.; DSM–III.). Washington, DC: Author.
 • American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed., rev.; DSM–III–R). Washington, DC: Author.
 • American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.; DSM–IV). Washington, DC: Author.
 • American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.; DSM–IV–TR). Washington, DC: Author.
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (Fifth Edition; DSM-V). Washington, DC: Author.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı. (DSM-5Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı’ndan, Çev. Köroğlu, E.). Beşinci baskı, Hekimler Yayın Birliği: Ankara.
 • Balon, R. (2016). Practical guide to paraphilia and paraphilic disorders. Springer International Publishing Switzerland: USA. DOI: 10.1007/978-3-319-42650-1
 • Blanchard, R., Lykins, A. D., Wherrett, D., Kuban, M. E., Cantor, J. M., Blak, T., … Klassen, P. E. (2008). Pedophilia, hebephilia, and the DSM-V. Archives of Sexual Behavior, 38(3):335–350. doi:10.1007/s10508-008-9399-9.
 • Bridge, E. N. ve Duman, N. (2018). Identifying pedophilia. Life Skills Journal of Psychology, 2(4), 215-222. DOI: 10.31461/ybpd.455350
 • Cheney, V. T. (2004). The sex offenses and their treatments the problem –the solution—commentary. Author House: USA
 • Di Lorenzo, G., Gorea, F., Longo, L., ve Ribolsi, M. (2018). Paraphilia and paraphilic disorders. In S.A. Jannini E. (a cura di), Sexual Dys-functions in Mentally Ill Patients (pp. 193-213). Springer. DOI: 10.1007 / 978-3-319-68306-5_18
 • Freud, S. (2006). Cinsellik üzerine üç deneme. (Selçuk Budak, Çev.). Öteki Yayınevi:İstanbul.
 • Freund K. ve Watson, R. (1990). Mapping the boundaries of courtship disorder. The Journal of Sex Research, 27:589–606.
 • Heidenry, J. (1987). What wild ecstasy The rise and fall of the sexual revolution. USA:Simon ve Schuster
 • Hinderliter, A. C. (2010). Defining paraphilia: excluding exclusion. Open Access Journal of Forensic Psychology, 2010 (2): 241-272. Erişim adresi: https://www.ipce.info/library/journal-article/defining-paraphilia-excluding-exclusion
 • Joyal, C. C. (2018). Controversies in the definition of paraphilia. Journal of Sexual Medicine, 15(10):1-3. D.O.I. https://doi.org/10.1016/j.-jsxm.2018.08.005
 • Keenan, J. (2013). We’re kinky, not crazy: including “paraphilic disorders” in the DSM-V is redundant, unscientific, and stigmatizing. The Slate. 2013 http://www.slate.com/articles/health_and_-science/medical_examiner/2013/03/sexual_kinks_in_the_dsm_v-_paraphilic_disorders_describe_unhappy_kinksters.html
 • Kleinplatz, P. J. (2001). New directions in sex therapy: innovations and alternatives. USA:Talor ve Francis.
 • McManus, M. A., Hargreaves, P., Rainbow, L. ve Alison, L. J. (2013). Paraphilias: definition, diagnosis and treatment. F1000Prime Rep. 2013; 5: 36. doi: 10.12703/P5-36
 • Malin, M. ve Saleh, F. M. (2007). Paraphilias: clinical and forensic considerations. Psychiatric Times, 24 (5). Erişim adresi: http://www.psychiatrictimes.com/forensic-psychiatry/paraphilias-clinical-and-forensic-considerations
 • Money, J. (1984). Paraphilias: Phenomenology and classification. American Journal of Psychotherapy, 38, 164-178.
 • Purcell, C. H ve Arrigo, B.A. (2006). The psychology of lust murder. Paraphilia, sexual killing and sexual homicide. Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
 • Quinsey, V. L. (2012). Pragmatic and Darwinian views of the paraphilias. Archives of Sexual Behavior, 41:217–20. doi: 10.1007/s10508-011-9872-8
 • Silverstein, C. (2009). The implications of removing homosexuality from the DSM as a mental disorder [Letter to the editor]. Archives of Sexual Behavior, 38:161-3. doi: 10.1007/s10508-008-9442-x.
 • Stewart, R. S. (2012). Constructing Perversions: The DSM and the classification of sexual paraphilias and disorders. Electronic Journal of Human Sexuality, 2012:15. http://f1000.com/prime/718074542
 • Wakefield, J. C. (2011). DSM-5 proposed diagnostic criteria for sexual paraphilias: tensions between diagnostic validity and forensic utility. International Journal of Law and Psychiatry, 34:195–209. doi: 10.1016/j.ijlp.2011.04.012.
 • Zonana, H. (2011). Sexual disorders: new and expanded proposals for the DSM-5—do we need them? Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 39:245–9. [PubMed] http://f1000.com/prime/718074545
Primary Language tr
Subjects Psychology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2751-8315
Author: Nesrin Duman (Primary Author)
Institution: PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { opus481118, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1285 - 1306}, doi = {10.26466/opus.481118}, title = {Parafililer ve DSM’lerdeki seyri}, key = {cite}, author = {Duman, Nesrin} }
APA Duman, N . (2018). Parafililer ve DSM’lerdeki seyri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1285-1306. DOI: 10.26466/opus.481118
MLA Duman, N . "Parafililer ve DSM’lerdeki seyri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1285-1306 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/481118>
Chicago Duman, N . "Parafililer ve DSM’lerdeki seyri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 1285-1306
RIS TY - JOUR T1 - Parafililer ve DSM’lerdeki seyri AU - Nesrin Duman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.481118 DO - 10.26466/opus.481118 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1285 EP - 1306 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.481118 UR - https://doi.org/10.26466/opus.481118 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Parafililer ve DSM’lerdeki seyri %A Nesrin Duman %T Parafililer ve DSM’lerdeki seyri %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.481118 %U 10.26466/opus.481118
ISNAD Duman, Nesrin . "Parafililer ve DSM’lerdeki seyri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 1285-1306. https://doi.org/10.26466/opus.481118
AMA Duman N . Parafililer ve DSM’lerdeki seyri. opus. 2018; 9(16): 1285-1306.
Vancouver Duman N . Parafililer ve DSM’lerdeki seyri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 1306-1285.