Ortadogu Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 2548-0251 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher MEDİTAGEM Ltd. Şti. |

30.482

89.320

Ortadogu Medical Journal is a double-blinded peer-reviewed open-access journal which publishes original articles, laboratory and experimental studies, case reports, reviews, technical reports, letters to editors, short reports and original images in all domains of medicine. English or Turkish articles are accepted.

The journal is published online quarterly in March, June, September and December. e-ISSN is 2548-0251.

The journal is indexed in Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Google Scholar, etc.

To submit your manuscripts, please use the new online submission system at https://www.editorialpark.com/otd.

Announcement: Number of articles to be published in 2019 issues is limited to 90. Next accepted articles will be published in the issues of 2020. Issues of 2020 will start publication in August 2019. Please consider this in your submissions.

Articles published in the journal satisfy the following criterion in Turkey:

(*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

A unique DOI is assigned to published articles and everybody can access the articles for free.

No article processing fee is requested from authors in 2019 ve 2020.

Contact: ortadogumedicaljournal@gmail.com

Ortadogu Medical Journal

e-ISSN 2548-0251 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher MEDİTAGEM Ltd. Şti. |
Cover Image

30.482

89.320

Ortadogu Medical Journal is a double-blinded peer-reviewed open-access journal which publishes original articles, laboratory and experimental studies, case reports, reviews, technical reports, letters to editors, short reports and original images in all domains of medicine. English or Turkish articles are accepted.

The journal is published online quarterly in March, June, September and December. e-ISSN is 2548-0251.

The journal is indexed in Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Google Scholar, etc.

To submit your manuscripts, please use the new online submission system at https://www.editorialpark.com/otd.

Announcement: Number of articles to be published in 2019 issues is limited to 90. Next accepted articles will be published in the issues of 2020. Issues of 2020 will start publication in August 2019. Please consider this in your submissions.

Articles published in the journal satisfy the following criterion in Turkey:

(*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

A unique DOI is assigned to published articles and everybody can access the articles for free.

No article processing fee is requested from authors in 2019 ve 2020.

Contact: ortadogumedicaljournal@gmail.com

Volume 11 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Aksaray ilindeki kolonoskopik polipektomi sonuçlarının analizi
  Pages 219 - 223
  Mehmet Suat Yalçın, Serhat Sayın, Burak Bursalı
 2. Determination of S1 screw adjustment parameters using by 3D CT images in healthy subjects
  Pages 224 - 230
  Mehmet Hüseyin Akgül, Veysel Burulday, Mustafa Öğden, Ulaş Yüksel
 3. Pfapa sendromunda yeni öngörücü parametreler: nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
  Pages 231 - 234
  Serkan Kayabaşı, Fatih Gül
 4. Konjenital kalp hastalığı bulunan Down sendromlu olguların asimetrik dimetilarjinin düzeylerinin değerlendirilmesi
  Pages 235 - 238
  Esma Altınel Açoğlu, Emine Polat
 5. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi
  Pages 239 - 243
  Osman Kukula
 6. Geriatrik hastalara bakım verenlerin kendi kronik hastalık durumları ve hastalıklarına yönelik tutum ve davranışları
  Pages 244 - 251
  Tarık Eren Yılmaz, Şükran Ceyhan, Tuğba Yılmaz, İsmail Kasım
 7. Serum levels of inhibitors of wingless / beta-catenin in patients with ankylosing spondylitis and the relationship with anti-tumour necrosis factor alpha treatments
  Pages 252 - 258
  Ahmet Akyol, Burhan Fatih Koçyiğit, Osman Konukoğlu, Ali Gür, Özlem Altındağ, Ali Aydeniz, Müzeyyen Günay Örkmez, Mehmet Tarakçıoğlu, Hasan Ulusal, Savaş Gürsoy
 8. Sigara bırakma merkezlerine başvuran hastalarda nikotin bağımlılığına yaklaşım ve etkileyen faktörler
  Pages 259 - 262
  Emine Vildan Şahin, Didem Sunay, Nurgül Balcı, Murat Parbucu, Ayşe Mıdık Özpak, İsmail Arslan
 9. Muğla ilinde annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler
  Pages 263 - 270
  Gürbüz Akçay, Ulviye Kırlı, Hatice Topal, Yaşar Topal, Nilay Hakan, Esra Arun Özer
 10. Comparison of different teaching methods for tooth extraction
  Pages 271 - 276
  Yeliz Kılınç, Deniz Yaman, Aslı Ayaz, Sara Samur Ergüven, Nur Mollaoğlu
 11. Safenofemoral bileşke düzeyi major süperfisiyal ven varyasyonları; ultrasonografi yöntemi ile değerlendirilmesi
  Pages 277 - 282
  Adnan Özdemir, Yunus Yılmazsoy, Serdar Arslan
 12. Hemşirelerin nöropatik ağrı bilgi düzeyi
  Pages 283 - 287
  Savaş Karpuz
 13. Böbrek nakli sonrası görülen infeksiyonların irdelenmesi
  Pages 288 - 293
  Esra Tanyel, Tülay Ünver Ulusoy, Melda Dilek, Yarkın Kamil Yakupoğlu
 14. Şizofrenide aile yükü, aile işlevleri ve başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Pages 294 - 302
  Ayşe Köroğlu, Çiçek Hocaoğlu
 15. Akut immün trombositopenik purpura tanısı alan hastaların retrospektif değerlendirilmesi ve yüksek doz metilprednizolon ile intravenöz immunglobulin tedavilerinin karşılaştırılması
  Pages 303 - 308
  Mahmut Aslan, Ünsal Özgen, Neslian Aslan
 16. Sezaryen hastalarında spinal anestezi sonrası fetüs ağırlığı, plesenta ağırlığı, amniyon sıvı miktarı ve hipotansiyon gelişimi arasında korelasyon
  Pages 309 - 314
  Hakan Tapar, İlhan Bahri Delibaş, Serkan Doğru, Tuğba Karaman, Serkan Karaman, Hatice Yılmaz Doğru, Olcayto Uysal, Mustafa Süren, Gülşen Genç Tapar
 17. The evaluation of oxidative stress parameters in the benign prostatic hyperplasia, prostatitis and prostate cancer
  Pages 315 - 321
  Aliseydi Bozkurt, Cebrail Gürsul, Merve Aydin, İlyas Sayar, Mehmet Karabakan, Aytekin Çikman
 18. Türkiye’den bildirilen nozokomiyal Kırım Kongo kanamalı ateşi olgularının değerlendirilmesi
  Pages 322 - 325
  Doğan Barış Öztürk
 19. Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness using optical coherence tomography in unilateral anisometropic amblyopic patients
  Pages 326 - 332
  Eren Ekici, Gürsoy Alagöz, Burçin Köklü Çakır
 20. Royal jelly: a natural therapeutic?
  Pages 333 - 341
  Ali Korhan Sığ, Özlem Öz-Sığ, Mustafa Güney
 21. Boyun travması: migrate yabancı cisim
  Pages 342 - 344
  Burak Mustafa Taş, Gökçe Şimşek, Çağatay Erden Daphan, Mustafa Öğden, Yıldırım Gültekin, Rahmi Kılıç
 22. Candida glabrata’ya bağlı gelişen intraabdominal apse: olgu sunumu
  Pages 345 - 348
  Pınar Gürkaynak, Şerife Altun Demircan, Salih Cesur, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Hüseyin Yağcı, Sami Kınıklı, Gül Gürsoy
 23. Subconjunctival hemorrhage in Henoch-Schonlein purpura: a case report and literature review
  Pages 349 - 352
  Yaprak Akbulut, Nesrin Büyüktortop, Cihat Şanlı, Erhan Yumuşak, Tevfik Oğurel
 24. Laringeal nöroendokrin karsinom
  Pages 353 - 357
  Süleyman Emre Karakurt, Şeyda Akbal, Nurcan Kum, Aykut İkincioğulları, Ayşe Yılmaz Çiftçi, Hacı Hüseyin Dere
 25. Performing coronary artery bypass grafting with a giant left internal mammary artery; Using dilated internal mammary artery in a patient with aortic coarctation and concomitant coronary artery disease
  Pages 358 - 360
  Eren Gunertem, Gokhan Lafci
 26. Parankimal ve non-parankimal tutulum gösteren nöro-behçet hastalığı olguları
  Pages 361 - 365
  Abdulkadir Tunç, Nihat Mustafayev, Azize Esra Gürsoy, Vildan Güzel, Gülsen Babacan Yıldız, Elif Gökçal