Ortadogu Medical Journal
Cover Image
e-ISSN 2548-0251 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher MEDİTAGEM Ltd. Şti. |

Ortadogu Medical Journal is a double-blinded peer-reviewed open-access journal which publishes original articles, laboratory and experimental studies, case reports, reviews, technical reports, letters to editors, short reports and original images in all domains of medicine. English or Turkish articles are accepted.

The journal is published online quarterly in March, June, September and December. e-ISSN is 2548-0251.

The journal is indexed in Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Google Scholar, etc.

To submit your manuscripts, please use the new online submission system at https://www.editorialpark.com/otd.

Announcement: Number of articles to be published in 2019 issues is limited to 90. Next accepted articles will be published in the issues of 2020. Issues of 2020 will start publication in August 2019. Please consider this in your submissions.

Articles published in the journal satisfy the following criterion in Turkey:

(*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

A unique DOI is assigned to published articles and everybody can access the articles for free.

No article processing fee is requested from authors in 2019 ve 2020.

Contact: ortadogumedicaljournal@gmail.com

Ortadogu Medical Journal

e-ISSN 2548-0251 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher MEDİTAGEM Ltd. Şti. |
Cover Image

27.886

78.363

Ortadogu Medical Journal is a double-blinded peer-reviewed open-access journal which publishes original articles, laboratory and experimental studies, case reports, reviews, technical reports, letters to editors, short reports and original images in all domains of medicine. English or Turkish articles are accepted.

The journal is published online quarterly in March, June, September and December. e-ISSN is 2548-0251.

The journal is indexed in Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Google Scholar, etc.

To submit your manuscripts, please use the new online submission system at https://www.editorialpark.com/otd.

Announcement: Number of articles to be published in 2019 issues is limited to 90. Next accepted articles will be published in the issues of 2020. Issues of 2020 will start publication in August 2019. Please consider this in your submissions.

Articles published in the journal satisfy the following criterion in Turkey:

(*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

A unique DOI is assigned to published articles and everybody can access the articles for free.

No article processing fee is requested from authors in 2019 ve 2020.

Contact: ortadogumedicaljournal@gmail.com

Volume 11 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Endovasküler yolla tedavi edilmiş serebral anevrizmaların orta-uzun dönem takibi
  Pages 94 - 100
  Doğukan Atabay, İsmet Miraç Çakır, Şükrü Oğuz, Oğuzhan Özdemir, Eser Bulut, Hasan Dinç
 2. Endemik olduğu bir bölgeden 83 olgu ile brusella enfeksiyonu
  Pages 101 - 106
  Meyha Şahin, Selcan Cesur, Serkan Enki
 3. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): a clinical study
  Pages 107 - 113
  Mustafa Öğden, Ulas Yüksel, Suleyman Akkaya, Jonathan Oppong, Üçler Kısa, Bulent Bakar, Mehmet Faik Ozveren
 4. Glomerülonefritli hastalarda böbrek parankiminin gerinim elastografi ile değerlendirilmesi
  Pages 114 - 118
  Mehmet Beyazal, Hatice Beyazal Polat, Fatma Beyazal Çeliker, Ekrem Kara, Arzu Turan, Mehmet Fatih İnecikli, Tuğba Eldeş
 5. Yüksek eritrosit sedimentasyon hızı ile başvuran yetişkin hastalarda etiyolojik değerlendirme
  Pages 119 - 124
  Betül Erişmiş, Medine Şişman, Nadiye Sever, Deniz Yılmaz, Itır Şirinoğlu Demiriz
 6. Giant Cell Carcinoma of the Lung: Management of Surgical Treatment
  Pages 125 - 130
  Funda İncekara, Ebru Sayılır Güven, Şevki Mustafa Demiröz, Merve Şengül İnan, Koray Aydoğdu, Funda Demirağ, Selim Şakir Erkmen Gülhan, Sadi Kaya, Göktürk Fındık
 7. Fibromiyalji tanısı konulan hastalarda komorbid hastalıkların görülme sıklığı
  Pages 131 - 135
  Harun Düğeroğlu
 8. The effect of anxiety on postoperative pain expectation and opioid consumption in modified radical mastectomy operations
  Pages 136 - 142
  Erbin Kandemir, Tuğba Aşkın, Tünay Kandemir, Gonca Oğuz Tuncel, Süheyla Ünver
 9. Gaziantep Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki lisans öğrencilerinde alkol ve madde kullanma durumu
  Pages 143 - 147
  Ferhat Coşkun, Birgül Özçırpıcı, Servet Özgür
 10. Türkiye’de 0-14 yaş grubu çocuklarda 2014 yılında diş sağlığı kontrollerinin yaptırılma durumunun değerlendirilmesi
  Pages 148 - 154
  Yaşar Topal, Hatice Topal, Betül Battaloğlu İnanç
 11. İkinci basamak bir devlet hastanesi çalışanlarında hepatit A, B ve C serolojisinin irdelenmesi
  Pages 155 - 160
  Hatice Köse, Fatih Temoçin
 12. Yanık merkezindeki tıbbi fotoğrafçılık tecrübelerimiz
  Pages 161 - 166
  Yucel Yuce, Kutlu Hakan Erkal, Oguzhan Kılavuz
 13. Disfonksiyone tünelli hemodiyaliz kateterlerinin değişiminde balon anjiyoplasti uygulamasının kateter patensisi üzerine etkisi
  Pages 167 - 173
  Azad Hekimoğlu, İsmail Kırbaş, Onur Ergun
 14. The diagnostic performance of three-dimensional contrast-enhanced magnetic resonance angiography in demonstrating renal vasculature in patients with suspected renovascular hypertension
  Pages 174 - 180
  Meltem Özdemir, Tahsin Rendan Edgüer, Halil Öztürk, Emine Öztürk, Alper Dilli, Baki Hekimoğlu
 15. Comparative analysis of patients hospitalized for severe transaminase elevation according to etiology and laboratory findings
  Pages 181 - 186
  Burak Bursalı, Serhat Sayın, Ramazan Gökdemir
 16. Benign vokal kord patolojisi nedeniyle opere edilen hastaların retrospektif incelenmesi
  Pages 187 - 192
  Burak Mustafa Taş, Gökçe Şimşek, Mahi Balcı, Rahmi Kılıç
 17. Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi
  Pages 193 - 199
  Fatma Yazılıtaş, Evra Çelikkaya, Fehime Kara Eroğlu, Gökçe Gür Can, Evrim Kargın Çakıcı, Tülin Güngör, Mehmet Bülbül
 18. Solid meme kitlelerinin karakterize edilmesinde elastografinin rolü
  Pages 200 - 206
  Rasime Pelin Kavak, Nazan Çiledağ, Kemal Niyazi Arda, Elif Aktaş, Füsun Ardıç
 19. Karotid endarterektomi sonrası karotid arter psödoanevrizması: olgu sunumu
  Pages 207 - 210
  Hatice Kaplanoğlu, Osman Beton
 20. Incarcerated Littre’s hernia: uncommon presentation of Meckel’s diverticulum
  Pages 211 - 213
  Ömer Faruk Bük, Sönmez Ocak
 21. A rare cause of gastric outlet obstruction: gastric polyp
  Pages 214 - 216
  Mehmet Suat Yalçın, Serhat Sayın, Burak Bursalı
 22. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları
  Pages 217 - 218
  Ünsal Savcı, Mustafa Şahin, Havva Hande Keser Şahin