"Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  Aralık 2018  sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilecektir. Derginin Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2018 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.


"Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  Haziran 2018  sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilecektir. Derginin Haziran sayısı için makalelerin 1 Mayıs 2018 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 

"Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  ikinci sayısı Aralık 2017 tarihinde yayımlanacaktır. Dergimizin ikinci sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilecektir. Derginin Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2017 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.