Year 2017, Volume 3, Issue 4, Pages 1 - 9 2017-01-11

The Balance of Power in the Balkans according to Mehmed Kamil Paşa’s Report at the Beginning of Nineteenth Century
Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi

Hüseyin H. Aladağ [1]

478 842

Ottoman statesmen and scholars, authoritative and influential in many periods of history on several occasions to the sultan of offerings, tahrirat, treatises, pleadings, and that they offer a known issue. One of the viziers Mehmed Kamil Pasha in the period of the Ottoman Governor of Aydın when the original topic of our article was a written report constitutes. This work’s main aim was to could be solve to the  “Macedonia Problem” how. Mehmet Kamil Pasha of the major States of the matter and presented to abdülhamid II on the axis of a conflict of interest, and has been able to offer various solutions. This report to be analyzed by us from the perspective of the balance of power in the Balkans, has been studied.

Osmanlı tarihinin birçok döneminde yetkili ve etkili devlet adamları ve ulemanın Padişahlara çeşitli vesilelerle arzlar, tahrirat, risaleler ve raporlar sundukları bilinen bir husustur. Osmanlı Devleti’nin XIX. ve XX. yüzyıllarında padişahlara sunulan bu metinlerin genel ismi layiha olarak adlandırılmıştır.

Son dönem Osmanlı Sadrazamlarından olan Mehmed Kamil Paşa’nın Aydın Valisi olduğu dönemde kaleme almış olduğu layihası makalemizin asli konusunu teşkil etmektedir. Bu layiha Makedonya Meselesi’nin Devleti Aliye’nin lehine nasıl çevrilebileceği hususunun ağırlıklı olarak incelendiği bir raporlamadır. Mehmet Kamil Paşa bu meseleyi büyük devletlerin çıkar çatışmalarının ekseninde ele alıp II. Abdülhamid’e arz etmiş ve çeşitli çözüm yolları da teklif edebilmiştir. Layiha, tarafımızdan Balkanlar’da güç dengesi perspektifinden analiz edilmeye çalışılmıştır.   

  • Arşiv Belgesi:
  • BOA, Y.EE 86–29 NUMARALI BELGE
  • Diğerleri:
  • ALADAĞ, Hüseyin Hilmi, (2011), 1904–1905 Rus- Japon Savaşı’nın Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Niğde
  • ANDERSON, Matthew Smith, (2010), Doğu Sorunu 1774–1923, (Çev: İdil Eser), İstanbul: YKY
  • DEMİRYÜREK, Mehmet, (2006), “Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşa Hakkında bazı Notlar ve Kâmil Paşa'nın Terekesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXV, Sayı:40, Eylül 2006, s.59–105.
  • SANDER, Oral, (1989), İlkçağlardan 1918’e Siyasi Tarih, Ankara: İmge Yayınları
  • TEKTAŞ, Nazım, (2002), Sadrazamlar Osmanlı’da İkinci Adam Saltanatı, İstanbul: Çatı Kitapları.
  • ÜLKER, Mustafa Birol, (1999), “Mehmed Kamil Paşa (Kıbrıslı)”, Yaşamları ve yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.II, s.147–148, İstanbul: YKY.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin H. Aladağ
Institution: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { osmed272244, journal = {Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9519}, address = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {1 - 9}, doi = {10.21021/osmed.272244}, title = {Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi}, key = {cite}, author = {Aladağ, Hüseyin H.} }
APA Aladağ, H . (2017). Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi. Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 1-9. DOI: 10.21021/osmed.272244
MLA Aladağ, H . "Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi". Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 3 (2017): 1-9 <http://dergipark.org.tr/osmed/issue/26890/272244>
Chicago Aladağ, H . "Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi". Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 3 (2017): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi AU - Hüseyin H. Aladağ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21021/osmed.272244 DO - 10.21021/osmed.272244 T2 - Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 3 IS - 4 SN - -2458-9519 M3 - doi: 10.21021/osmed.272244 UR - https://doi.org/10.21021/osmed.272244 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Journal of Ottoman Civilization Studies Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi %A Hüseyin H. Aladağ %T Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi %D 2017 %J Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi %P -2458-9519 %V 3 %N 4 %R doi: 10.21021/osmed.272244 %U 10.21021/osmed.272244
ISNAD Aladağ, Hüseyin H. . "Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Layihasına Göre XX. Yüzyıl Başında Balkanlar'da Güç Dengesi". Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (January 2017): 1-9. https://doi.org/10.21021/osmed.272244