Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 129 - 137 2018-12-26

Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı

Naile ASKER [1]

18 214

Anadolu, Türkmen, Azerbaycan, Özbek, Başkurt, Tatar, Kazak, Karakalpak Türkleri vs. halkların sözlü edebiyatının destancılık geleneğinin başyapıtı olan Köroğlu destanının Doğu versiyonu Türkistan, Batı versiyonu Anadolu ve Azerbaycan varyantlarıdır. Destan, Anadolu'dan Osmanlı akınlarıyla birlikte Avrupa'nın merkezine kadar gitmiş ve Balkanlarda da yaygınlaşmıştır. Türk destancılık tarihine damgasını vurmuş “Köroğlu” destanı bugün Sibirya'dan Balkanlara kadar Türkçe konuşulan hemen hemen bütün coğrafyalara yayılmış durumdadır. Türk dünyasının geniş coğrafyasını ve Türk halklarının dil ve sosyo-kültürel özelliklerini düşünürsek versiyonlar arasındaki farklar kaçınılmazdır. Bugüne kadar Köroğlu destanı kadar bütün Türk dünyasına mal olmuş başka bir destan yoktur ve doğal olarak, bu destanın yaklaşık beş yüz verisyonu mevcuttur.

Bu bildiride Köroğlu destanının Türk destancılık geleneği içerisindeki yerinden, geçtiği tarihi süreçten bahsedilecek, en kadimden (Doğudan) en yeniye (Batıya) kadar ortak ve farklı yönleriyle ele alınarak araştırmaya tabi tutulacaktır.

Köroğlu, destancılık geleneği, Türk, doğu, batı, destan
  • Azerbaycan dastanları. IV cild, (2005) Bakı, Çıraq. Boratav P. N. (1988) Halk hikayeleri ve halk hikayeciliği, İstanbul, Adam yayınları. Büyük Türk klasikleri. I Kitap (1987) Ötüken yayınları, Ankara. Çemşidov Ş. A. (1977) Kitabi-Dede Qorqud. Bakı, Elm. Edebiyyatşünaslıq terminleri lüğeti (1988) Bakı, Maarif. Ekinci M. (2004) Türk dünyasında Köroğlu, Ankara, Akçağ. Kaplan M. (1973) Köroğlu Destanı. Ankara, Sevinç Matbaası. Koroğlu. (1975) Tertib edeni M.Y. Tehmasib. Bakı, Maarif. Memmedov T. (2010) Koroğlu aşıg havaları, Bakü.Apostrof çapevi. Önçül K. (2010) Eski Türk kültürü ve halk edebiyatı ürünlerinde başkaldırı kavramı. Elazığ, Manas yayınları. Özturan H. A. (2009) Maraş ağzı Köroğlu. Kahramanmaraş, Ukde kitaplığı. Sadıqov İ. (1998) Koroğlu kim olub? Bakı, Azerneşr. Türkmen F. (1983) Köroğlu Destanının Orta Asya Rivayetleri. Köroğlu Semineri Bildirileri, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Naile ASKER (Primary Author)
Country: Azerbaijan


Bibtex @research article { otad503197, journal = {Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2618-6543}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {129 - 137}, doi = {}, title = {Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı}, key = {cite}, author = {ASKER, Naile} }
APA ASKER, N . (2018). Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 129-137. Retrieved from http://dergipark.org.tr/otad/issue/41658/503197
MLA ASKER, N . "Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 129-137 <http://dergipark.org.tr/otad/issue/41658/503197>
Chicago ASKER, N . "Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 129-137
RIS TY - JOUR T1 - Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı AU - Naile ASKER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 137 VL - 2 IS - 2 SN - -2618-6543 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı %A Naile ASKER %T Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı %D 2018 %J Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi %P -2618-6543 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ASKER, Naile . "Köroğlu Destanı: Bir Avrasya Destanı". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 129-137.