Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 139 - 151 2018-12-26

Ahmet Ağaoğlu (1869-1939)

Münir ATALAR [1]

23 131

Türkiye’nin siyasi hayatında rol oynamış siyaset ve fikir adamlarındandır. 1869’da Azerbaycan’ın Şua şehrinde doğmuştur. Babası Mirza Hasan, annesi ise Sarıca Ali adlı Türk kabilesinden Ref’ii Bey’in kızı Tâze Hanım’dır. Ahmet ise Şusa’nın en meşhur âlimlerinden sayılırdı. Hattatlı ve Türkçe şiirler yazardı. Ahmet Bey’in amcaları da Türkçe’den başka Farsça, Arapça, ve Rusça bilirlerdi. Ahmet Bey’in çocukluğu bu ulema ocağında geçmiştir.

Ahmet Bey ilk öğrenimine mahalle mektebinde başlamış, daha sonra Sıbyan mektebinde devam etmiştir. Bu sırada özel bir hocadan Arapça dersleri almıştır. Daha sonra Şusa’da ortaokula başladı. Bu okulda dört Türk öğrenci vardı, Ahmet Bey’le bu sayı beşe yükselmiştir. 1884’te ortaokuldan, 1887 yılında da Realni Mektebinden mezun oldu. Yüksek tahsil için Petersburg’a gitti ve “InstıtuePolitecnique” (Politeknik Enstitüsü)’e giriş imtihanında başarılı olmuşsa da, gözleri rahatsızlandığından geri dönmüştür.

ahmet ağaoğlu, hayatı, eserleri
  • Akçura, Yusuf, Yeni Türk Devletlerinin Öncüleri, Ankara, 1981, s. 167-187. Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkilâbı Tarihi, II/IV, Ankara, 1991, s. 383-384, 421-435-436. Ceyhan, Abdullah, Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Mecmuaları Fihristi, Ankara, 1991, s. 99, 359, 360. Ilgar, İhsan, Rusya’da Birinci Müslüman Kongresi, Ankara, 1990, s. 34-38. Shaw, J. Stanford, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul, 1983, s. 317, 318, 348, 371, 453. Süslü, Halil, Ahmet Ağaoğlu’nun İlayatı, Eserleri ve Fikriyatı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tezi, Ankara, 1994. Swietochowski, Tadeusz, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı 1905-1920, Çev. Nuray Mert, İstanbul, 1988, s. bkz. indeks. Tuncer, Hüseyin, Türk Yurdu Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 1990, s. bkz. indeks. Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1992, s. 408-412. Varlık, Bülten, ‘’Tanzimat ve Meşrutiyet Dergileri’’, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, I, İstanbul, 1985, s. 120-131. Yılmaz, Murat, Ahmet Ağaoğlu’nda Liberalizm ve Milliyetçilik, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1991 (Danışman: Levent Köker). Yücel, Nur, ‘’Ağaoğlu Ahmet’’, DİA, İstanbul, 1988, s. 464-466. ‘’Ağaoğlu Ahmed’’, Ana Britannica I, İstanbul, 1992, s. 184.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Münir ATALAR (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { otad503203, journal = {Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2618-6543}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {139 - 151}, doi = {}, title = {Ahmet Ağaoğlu (1869-1939)}, key = {cite}, author = {ATALAR, Münir} }
APA ATALAR, M . (2018). Ahmet Ağaoğlu (1869-1939). Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 139-151. Retrieved from http://dergipark.org.tr/otad/issue/41658/503203
MLA ATALAR, M . "Ahmet Ağaoğlu (1869-1939)". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 139-151 <http://dergipark.org.tr/otad/issue/41658/503203>
Chicago ATALAR, M . "Ahmet Ağaoğlu (1869-1939)". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 139-151
RIS TY - JOUR T1 - Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) AU - Münir ATALAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 151 VL - 2 IS - 2 SN - -2618-6543 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) %A Münir ATALAR %T Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) %D 2018 %J Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi %P -2618-6543 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ATALAR, Münir . "Ahmet Ağaoğlu (1869-1939)". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 139-151.