Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 87 - 110 2018-12-26

Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme

Eşqane BABAYEVA [1]

16 204

Mehmet Akif Ersoy, Türk milli mücadele döneminin büyük şahsiyetlerinden biridir. İstiklal şairi Mehmet Akif, Türkiye’nin ictimai-siyasi hayatında da önemli bir role sahiptir. Şairliğinin yanı sıra, kişiliği ile de dikkat çekmektedir.

Hakkında pek çok araştırma yapılan Mehmet Akif, bazı romanlarda da roman kahramanı olarak geçmektedir. Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sı ile Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’u gibi eserlerde M. Akif karakterine yer verilmiştir.

Bunlardan en dikkati çekeni Üç İstanbul romanıdır. Eserde, şairin karakteri gergin içtimai-siyasi olayların fonunda takdim edilmiştir.

Makalede, Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul romanı ile Mehmet Akif monografisi ele alınacak ve buradaki Mehmet Akif karakteri incelenecektir.

Türk edebiyatı, Mehmet Akif, Mithat Cemal Kuntay, roman, monografi
  • 1. Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Beşinci baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul. 2. Asgerzade, Lutfiye, “M. A. Ersoy ve Azerbaycan şairleri”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler, 19-21 Kasım, Burdur, 2008, s. 479-482. 3. Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, İstanbul, 1971. 4. Çetin, Nurullah. II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007. 5. Ersoy, M. Â., Safahat, İnkılâp ve Aka Basımevi, İstanbul, 1979. 6. Hacıyeva, Maarife, “Marş ve Himn anlayışı M. A. Ersoy ve A. Cavat”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler, 19-21 Kasım, Burdur, 2008, s. 484-488. 7. Kazımova, Fergana, “Türk dünyasının iki ünlü şairi: Mehmet Akif Ersoy ve Ahmed Cavad”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler, 19-21 Kasım, Burdur, 2008, s. 265-270. 8. Korkmaz, Ramazan, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2005. 9. Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1987. 10. Kuntay, Mithat Cemal, Mehmet Akif Hayatı-Seciyesi-Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1986. 11. Kuntay, Mithat Cemal, Üç İstanbul, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 2004. 12. Guliyev, Elman, “M. A. Ersoy yaratıcılığında Türk zafer tarihi ve istiklal duygularının terennümü”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler, 19-21 Kasım, Burdur, 2008, s. 187-190. 13. Gündoğdu, Seriye, “Mehmet Akif’in Azerbaycan şairlerine etkisi”, I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler, 19-21 Kasım, Burdur, 2008, s. 731-736. 14. Sizgen, Berna Akyüz, Mithat Cemal Kuntay’ın ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında İstanbul, doktora tezi, Ankara, 2009. 15. I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiriler, 2 cilt, 19-21 Kasım, Burdur, 2008.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Eşqane BABAYEVA (Primary Author)
Country: Azerbaijan


Bibtex @research article { otad503225, journal = {Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2618-6543}, address = {Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {87 - 110}, doi = {}, title = {Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {BABAYEVA, Eşqane} }
APA BABAYEVA, E . (2018). Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 87-110. Retrieved from http://dergipark.org.tr/otad/issue/41658/503225
MLA BABAYEVA, E . "Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 87-110 <http://dergipark.org.tr/otad/issue/41658/503225>
Chicago BABAYEVA, E . "Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 87-110
RIS TY - JOUR T1 - Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme AU - Eşqane BABAYEVA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 110 VL - 2 IS - 2 SN - -2618-6543 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme %A Eşqane BABAYEVA %T Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme %D 2018 %J Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi %P -2618-6543 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD BABAYEVA, Eşqane . "Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve “Mehmet Akif” Eseri Üzerine Bir İnceleme". Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 87-110.