Editörler Kurulu

Baş Editör

Nülüfer ERBİL, Ordu Üniversitesi, Ordu, TÜRKİYE

 


Editörler Kurulu

Duygu ARIKAN,  Atatürk Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE

Nurgül BÖLÜKBAŞ, Ordu Üniversitesi,  Ordu, TÜRKİYE

Sergül DUYGULU, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE,

Sevilay HİNDİSTAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKİYE

Ayşe OKANLI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE

Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE

Sevim ULUPINAR, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, TÜRKİYE

Gülbu TANRIVERDİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE

 

Uluslararası Editör Kurulu

Ayla GÜRSOY, Cyprus International University, KKTC 

Wegdan BANI-ISSA, University of Sharjah, UAE

 

Editorial Board

Editorial Board

Nurgül BÖLÜKBAŞ

Turkey
nurbol_52@hotmail.com
Subjects: Nursery
Institution: Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Nülüfer ERBİL

Turkey
nerbil@odu.edu.tr
Subjects: Obstetrics and Gynocology Nursing,Nursery,Medicine
Institution: Department of Nursing, Faculty of Health Science, Ordu University