Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
Cover Image
ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr

ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr
Cover Image

223.026

549.799

ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Volume 25 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Sensorless control of permanent magnet synchronous generator drive using reduced switch inverter
  Pages 132 - 142
  Ömer Cihan Kıvanç, Salih Barış Öztürk
 2. Control of single phase grid connected transformerless PV inverter system
  Pages 143 - 150
  Ahmet Yüksel, Emre Özkop
 3. Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı
  Pages 151 - 156
  Serkan Dişlitaş, Hilmi Yanmaz, Günay Ömer, Raşit Ahıska
 4. Bir depolama tesisi için otomasyon sisteminin tasarımı ve uygulanması
  Pages 157 - 164
  Serkan Kırca, Ethem Kelekçi, Murat Ayaz
 5. Çeyrek ayna süzgeç bankası tasarımında Kaiser-Hamming penceresinin performansının incelenmesi
  Pages 165 - 173
  Bircan Kamışlıoğlu, Nurhan Karaboğa
 6. Kaynak değeri olan yaban hayvanlarının görüntü işleme tekniği ile tespiti ve sayımı
  Pages 174 - 187
  İsmail Yabanova, Kadir Kaya
 7. İnsan-robot etkileşiminin biyomimetik yaklaşımla sağlanması
  Pages 188 - 198
  Gökhan Gelen, Sinan Özcan
 8. Olay tabanlı sistemlerde karmaşık olayların tespiti amaçlı gerçek zamanlı izleme alt yapısı
  Pages 199 - 207
  Mehmet Sıddık Aktaş
 9. Bir telsiz duyarga ağı sınama ortamının MSP430G2553 ve nRF24L01+ tabanlı duyargalar ile geliştirilmesi
  Pages 208 - 214
  Engin Maşazade, Volkan Talha Doğukan, Veysel Yaman Akgün
 10. Taxonomic diversity-based domain interaction prediction
  Pages 215 - 222
  Erdem Türk, Barış Ethem Süzek
 11. Üç yazılım firmasında yazılım süreç değişimlerinin gözlenen etkileri: Endüstriyel keşif vaka çalışması
  Pages 240 - 246
  Murat Yılmaz
 12. Akıllı telefon ve giyilebilir cihazlarla aktivite tanıma: Klasik yaklaşımlar, yeni çözümler
  Pages 223 - 239
  Jemshit Iskanderov, Mehmet Amaç Güvensan