Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
Cover Image
ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr

238.112

599.389

ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Pamukkale University | http://pajes.pau.edu.tr
Cover Image

238.112

599.389

ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Welcome to the Turkish JournalPark web page of Pamukkale University Journal of Engineering Sciences.

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences was first started to publish in 1995 under the name of “Journal of Engineering Sciences” (ISSN: 1300-7009). In 2009, name of the journal was changed as "Pamukkale University Journal of Engineering Sciences" which is still used. The journal was published 3 printed issues per year until 2013 and after 2013 this value is increased to 6 online issues per year as e-Journal (ISSN: 2147-5881). In 2014, the publication schedule was updated again to provide subject consistency and started to publish 7 issues per year.


All manuscript submission and evaluation processes are performed online at http://pajes.pau.edu.tr/eng/

**********************************************************

As of 2018 (V:24 – I:1) Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi) has been nominated to be indexed and abstracted by Emerging Sources Citation Index, which is an indexing service provided by  Clarivate Analytics. We are pleased to inform you that we are grateful to your preference for priceless contribution to science with publishing your research in Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES).

In order to enhance the recognition and respectability of PAJES and in order to approach larger audience, the publication of your research that is presented in English now has a greater importance.

We would like to thank you for your aimed contribution to science and to PAJES.

With our best regards

Volume 25 - Issue 3 - Jun 2019
 1. Parametric analysis of back-to-back reinforced earth retaining walls
  Pages 247 - 256
  Mehrdad Tajabadi Pour, Behzad Kalantari
 2. Deprem etkisi altındaki kirişsiz döşemeli betonarme yapılarda farklı analiz yöntemlerinin karşılaştırılması
  Pages 257 - 267
  Ahmet Özbayrak
 3. Maden sahası atıklarında bağlayıcı materyal ve Thiobacillus thiooxidans varlığının ağır metal mobilizasyonuna etkisinin araştırılması
  Pages 268 - 279
  Derya Aktaş, Görkem Akıncı, Duyuşen Güven
 4. Gökçeada kıyısal alan yüzey suyunda anyonik deterjan ve fosfat kirliliğinin araştırılması
  Pages 280 - 285
  Esra Billur Balcıoğlu
 5. Benzalkonyum klorürlerin Pseudomonas sp. BIOMIG1 tarafından farklı koşullar altında biyotransformasyon kinetiği
  Pages 286 - 291
  Fatma Özge Yılmaz, Emine Ertekin, Ulaş Tezel
 6. Color removal from yeast production industry wastewater using photo-fenton process
  Pages 292 - 296
  Neval Baycan, Begüm Can
 7. Evaluation of bio-oil compounds of catalytic fast pyrolysis by multivariate analysis
  Pages 297 - 303
  Hasan Merdun, İsmail Veli Sezgin, Begüm Güzelçiftçi
 8. Development of the mechanical and barrier properties of collagen hydrolysate/carboxymethyl cellulose films by using SiO2 nanoparticles
  Pages 320 - 324
  Buğra Ocak
 9. Meke ve Acıgöl (Karapınar-Konya) volkanitlerinin Petro-kimyasal özellikleri
  Pages 325 - 335
  Bahattin Güllü, Yusuf Kağan Kadıoğlu
 10. Kayaçların fiziko-mekanik özelliklerinin delinebilirlik üzerindeki etkisinin araştırılması
  Pages 336 - 341
  Ali Rıza Karadal, Nazmi Şengün
 11. Yoğunağaç-Karakoçan ve Dedebeğ-Mazgirt sıcak ve mineralli sularının Peri Çayı Suyu üzerine etkileri
  Pages 342 - 351
  Özlem Öztekin Okan, Leyla Kalender, Bahattin Çetindağ
 12. Gazipaşa (Antalya) kıyı akiferinin hidrojeolojik kavramsal modeli
  Pages 352 - 363
  Çağlar Bozan, Pınar Avcı, Naciye Nur Özyurt, Celal Serdar Bayarı
 13. Ergene Havzası, Çorlu formasyonu, Sarılar Köyü çevresinde akifer oluşturacak stratigrafik kapanların düşey elektrik sondajları ile görüntülenmesi
  Pages 364 - 372
  Fethi Ahmet Yüksel, Nihan Hoşkan
 14. Sürdürülebilir ve çevre dostu biyoyakıt hammaddesi: Mikroalgler
  Pages 304 - 319
  Sevil Çalışkan Eleren, Burak Öner