Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 94 - 100 2015-12-01

KURUMSAL REKLAMLARDA SICAKLIK UYANDIRICI DUYGUSAL ÇEKİCİLİK KULLANIMININ KURUMSAL İMAJA ETKİSİ: P&G TEŞEKKÜRLER ANNE KAMPANYASI
THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G

Tuba Cevik Ergin [1] , Sibel Akova [2]

376 468

Günümüzde birçok şirket ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmakla birlikte kuruluşun imajına fayda sağlamakamacıyla kurumsal reklamlar da yapmaktadırlar. Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, şirketleri hem doğdukları yerel pazarlarında hem de uluslararası pazarlarda kendilerini tüketicilerine tanıtıp onlarla iyi bir iletişim kurmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda, kurumsal reklam şirketlerin sıkça kullandığı önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada kurumsal reklamlarda sıcaklık uyandırıcı, yani aşk, arkadaşlık, aile içi bağlara değinen duygusal çekicilik kullanımının kurumsal imaja etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 2012 Londra olimpiyatları sponsoru olan P&G’ın ‘Teşekkürler Anne’ kampanyasının şirketin kurumsal imajına etkisi, odak grup araştırma yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir
Although many companies advertise for their products and services at the present day, they also make corporate advertising so as to benefit for the corporate image. The competition ascending concurrently with the globalization forces companies to reach out to their customers by promoting themselves in both international and local markets in which they were born. In this context, corporate advertising have become one of substantial communication tools to be applied by companies frequently. In the study, it has been tried out to measure the impact of using the warmth emotional appeal touching on domestic cords, love, and friendship. The impact of the campaign “Thank You Mom” by P&G, the sponsor for Olympic Games, London 2012, on the corporate image of the company has been evaluated by using the research method of focus group
 • Balcı A. (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler,8.baskı, Ankara : Pegem Akademi Yay. : 171-177
 • Balmer J. ve Gray E. (1999) . Corporate Identity ve Communication : Creating a Competitive Advantage, Corporate Communication, Vol. 4 :70-74
 • Barnett J. (2002), Focus group tips for beginners. TCALL Occasional Research Paper no:1 (http://www-tcall.tamu.edu/orp/orp1.htm), erişim tarihi .:14 Mayıs 2015)
 • Clow K.E. ve Baack D. (2004), Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications, 2nd edition,New Jersey : Pearson Prentice Hall,:29 -109
 • Ekiz D.(2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş : Ankara : Anı Yayıncılık :25
 • Elden M. ve Yeygel S. (2006), Kurumsal Reklamın Anlattıkları, İstanbul : Beta Yayınları :285
 • Fombrun C.J. ve Van Riel C.B.M (2004). Fame and Fortune. How Successful Companies Build Winning Reputations, New Jersey :Prentice Hall :85
 • Geçikli F.(2010) Halkla İlişkiler ve İletişim,2. Baskı, İstanbul : Beta Basım Yayım : 61
 • Gülsoy T.(1999) Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü, İstanbul : Adam Yayınları :234
 • Güzelcik E.( 1999). Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, İstanbul: Sistem Yayıncılık :153
 • Hunt T. Ve Grunig J.E. (1994), Public Relations Techniques, USA: Harcourt Brace College Publishers: 33-35
 • Karaçor S. (2007), Reklam İletişimi, Konya: Çizgi Kitapevi Yay : 5-35
 • Karpat I., (1999), Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam, İstanbul : Yayınevi Yayıncılık, s:67-69
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J. ve Wong V. (2001), Principles of Marketing, 3rd European Edition, UK: Pearson Education : 278-280
 • Mattelart A. (1995) .Beyin İğfal Şebekesi Uluslararası Reklamcılık, İstanbul : Ayrıntı Yayıncılık .249-253
 • Millum T.,(1975). Images of Women: Advertising in Women’s Magazines, İngiltere: Chatto & Windus Ltd. :53-54
 • Moriarity S.E. (2000), Creative Advertising Theory and Practice, 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall:105-106
 • Mutlu E. (2000). İletişim Sözlüğü, Ankara : Sofos Yayınları :186
 • Nyanathi A. ve Shuler . (1990) Focus Group Interview : A Research Technique for Informed Nursing Practice, Journal of Advanced Nursing, : 1281-1288
 • Okay A. (1999), Kurum Kimliği, İstanbul : MediaCat Kitapları :189-190
 • Okay A. ve Okay A. (2002), Halkla İlişkiler : Kavram , Starteji ve Uygulamaları, İstanbul : Der Yayınları : 379
 • Oluç M. (1990), Halkla İlişkiler ve Duyurum, Pazarlama Dünyası Dergisi. Sayı:19. Ocak/Şubat 1990, s.7
 • Onal G. (2000) Halkla ilişkiler, İstanbul : Türkmen Kitapevi :47
 • Taş O. ve Şahin T. (1996), Reklamcılık ve Siyasal Reklamcılık, Ankara : Aydoğdu Ofset : 7-9
 • Tolungüç A. (2000) Turizmde Tanıtım ve Reklam, Ankara : MediaCat Kitapları: 41
 • Ünsal Y. (1984). Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri, 2. Baskı, İstanbul : Tivi Reklam : 10-13
 • Yayınoğlu P.E. (2005), Halkla İlişkilerde Araştırma, İstanbul: Birsen Yayınevi: 90-110
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Other ID JA77TP59ZP
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuba Cevik Ergin

Author: Sibel Akova

Bibtex @ { pap270998, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {94 - 100}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118142}, title = {THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P\&G}, key = {cite}, author = {Cevik Ergin, Tuba and Akova, Sibel} }
APA Cevik Ergin, T , Akova, S . (2015). THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G. PressAcademia Procedia, 1 (1), 94-100. DOI: 10.17261/pressacademia.2016118142
MLA Cevik Ergin, T , Akova, S . "THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G". PressAcademia Procedia 1 (2015): 94-100 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/25681/270998>
Chicago Cevik Ergin, T , Akova, S . "THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G". PressAcademia Procedia 1 (2015): 94-100
RIS TY - JOUR T1 - THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G AU - Tuba Cevik Ergin , Sibel Akova Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118142 DO - 10.17261/pressacademia.2016118142 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 100 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118142 UR - https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118142 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G %A Tuba Cevik Ergin , Sibel Akova %T THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118142 %U 10.17261/pressacademia.2016118142
ISNAD Cevik Ergin, Tuba , Akova, Sibel . "THE IMPACT OF USING THE WARMTH EMOTIONAL APPEAL IN CORPORATE ADVERTISINGS ON THE CORPORATE IMAGE: THE CAMPAIGN “THANK YOU MOM” BY P&G". PressAcademia Procedia 1 / 1 (December 2015): 94-100. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118142