Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 131 - 138 2018-09-01

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ
A SYSTEM DESIGN FOR PACKAGING WASTES DURING THE PROCESS OF SOURCE SEGREGATION AND A COMPARATIVE FINANCIAL ANALYSIS

Hatice Camgoz Akdag [1] , Emin Kazdaloglu [2] , Elif Yenihayat [3] , Aziz Kemal Konyalioglu [4]

58 85

Amaç- Bu çalışmada geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılmasına yönelik bir sistem tasarımı hedeflenmektedir.

Yöntem- Mevcut ambalaj atık sisteminin yerine yeni bir sistem önerilmiş, eski sistemle karşılaşma yapılmış hem de önerilen sistemin maliyet kalemleri belirlenerek, projenin uygulama aşamasına yönelik finansal bir fizibilite çalışması yapılmıştır.

Bulgular- Yurtdışındaki atık sistemlerinde de benzer sorunların ortaya çıktığı ve bu nedenle bazı ülkelerin depozito sistemine yöneldiği tespit edilmiştir. Türkiye'de ise ambalaj atıklarına yönelik mevzuatın ve mevcut sistemin ambalaj atıkları yönetmede yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.

Sonuç- Ülkemizdeki mevcut sistemin, özellikle ambalaj atıkları toplanması ve değerlendirilmesinde düşük performans gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Purpose- In this study, existing systems both in Turkey and in the World for the management of packaging waste have been examined and a case analysis has been conducted.

Methodology- The cost items of both the existing system and the proposed system of packaging waste management have been analyzed and a financial feasibility study has been carried out for the application stages of the paper.

Findings- It has been noticed that similar problems arise in the waste systems abroad; therefore some countries turn to deposit system for the solution. Likewise, in Turkey the same deposit system containing reverse vending machine has been deemed appropriate for the collection of household packaging waste.

Conclusion- It has been concluded that the current system in our country underperforms especially in the collection of domestic packaging waste.

 • Ambalaj Komisyonu. (2009). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü, I. Ambalaj Komisyonu (Ambalaj Alt Komisyon Raporları), Ankara.
 • Allenby, B., Kahhat, R., Kim, J., Williams, E., Xu, M., Zhang, P. (2008). Exploring e-waste management systems in the United States. Resources, Conservation and Recycling 52 (2008), 955-964. doi: 10.1016/j.resconrec.2008.03.002
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011, Sayısı: 28035.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü (2014). Ulusal geri dönüşüm strateji belgesi ve eylem planı. 2014-2017, Ankara.
 • Borat, M. (2011). Deposit application as a means in recycling and resource recovery in solid waste management. Journal of Engineering and Natural Sciences 3(1), 27-35.
 • Bovea, M. D., Powell, J. C. (2006). Alternative scenarios to meet demands of sustainable waste management. Journal of Environmental Management 79 (2006), 115. doi: 10.1016/j.jenvman.2005.06.005
 • Cabral, M., da Cruz, N. F., Ferreira, S., Marques, R. C., Simoes, P. (2014). Financial flows in the recycling of packaging waste: the case of France. Pol. J. Environ. Stud., 22 (6), 1638.
 • Cabral, M., da Cruz, N. F., Ferreira, S., Marques, R. C., Simoes, P. (2014). Packaging waste recycling in Europe: is the industry for it? Waste Management, 34 (2), 2-5. doi: 10.1016/j.wasman.2013.10.035
 • CBOT (1996). Chemical composition of container glass.
 • Cevko.org.tr. (2017). Orta ölçekli ayirma tesisleri. Aralık 28, 2017 tarihinde http://www.cevko.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=24 adresinden alındı.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (2008). Atık yönetimi eylem planı 2008-2012, Ankara.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2012). Şemalarla çevre yönetimi genel müdürlüğü mevzuati. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2012-2017). Ambalaj Bültenleri.
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı (2012). Türkiye'de atik yönetimi, atik yönetimi sempozyumu, Antalya.
 • Darnay, A., Franklin, W. E. (1969). The role of packaging in solid waste management 1966 to 1976. Kansas City: Midwest Research Institute.
 • Da Cruz, N. F., Marques, R. C., Simoes, P. (2014). Economic cost recovery in the recycling of packaging waste: the case of Portugal. Journal of Cleaner Production, 37, 4-7. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.05.043
 • Dong, L., Huang, Q., Wanga, Q., Xi, B. (2006). The current situation of solid waste management in China. Chinese Research Academy of Environmental Sciences, 8 (2006), 68. doi: 10.1007/s10163-005-0137-2
 • enerjienstitusu.com. (2017). Elektrik Faturası Nasıl Hesaplanır? Aralık 29, 2017 tarihinde http://enerjienstitusu.com/elektrik-fiyatlari/ adresinden alındı.
 • Enuygun.com. (2018). Mevduat Faiz Oranları. Ocak 2, 2018 tarihinde https://www.enuygun.com/mevduat/karsilastir/870000-tl-2-yilda-ne-kadar-faiz-getirir/ adresinden alındı.
 • European Commission (2001). European packaging waste management system main report (Final Raporu).
 • European Commission (2014). General union environment action programme to 2020.
 • European Investment Bank (2012). Economic impact of the packaging and packaging waste directive: comparing the recycling systems of Portugal, France, Germany, Romania and the UK.
 • Evdenevenakliyat.com.tr. (2018). Kamyonların yakit tüketimi. Ocak 2, 2018 tarihinde http://www.evdenevenakliyat.com.tr/araclarin-yakit-tuketimi.html adresinden alındı.
 • Fisher, K. (2006). Impact of energy from waste and recycling policy on UK greenhouse gas emissions (Final Raporu).
 • Fordtrucks.com.tr. (2018). Çöp Kamyonu. Ocak 2, 2018 tarihinde https://www.fordtrucks.com.tr/tr-tr/kamu-ustyapi/cop-kamyonu adresinden alındı.
 • Friends of the Earth (2008). Recycling: why it's important and how to do it. Website: www.foe.co.uk
 • Investaz.com.tr. (2017). Yıllara göre enflasyon oranlari nasil değişti. Aralık 29, 2017 tarihinde ttps://www.investaz.com.tr/blog/yillara-gore-enflasyon-oranlari-nasil-degisti/ adresinden alındı.
 • Kaya, Y. (2012). Uluslararasi çevre anlaşmalarina uyum sorunu. Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, s. 133-175.
 • Kemirtlek, A. (t.y.). Entegre kati atik yönetimi.
 • Kjaer, B., Fischer, C., Ryberg, M., Kiorboe, N., Davidsen, C., Skou Andersen, M. (2012). Effectiveness of economic instruments for packaging. Paper No: 4.
 • Kutlu Bülbül, H. (2013). Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecinde ambalaj atiklari yönetimi: Bursa örneği. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi.)
 • Okan Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Layman Report (2006). New pet collecting and recycling scheme in Croatia.
 • Liukkonen, J. (2015). Machine vision system for a reverse vending machine. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi.) Aalto University: School of Electrical Engineering.
 • Maden, S. (2014). Ambalaj atiklari toplama ayirma tesislerinin kurulması, maliyet analizleri ve işletilmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi.) Yıldız Teknik Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Muhasebetr.com. (2018). Asgari ücret ne kadar?. Ocak 2, 2018 tarihinde http://www.muhasebetr.com/asgari-ucret/ adresinden alındı.
 • Murat, S. (t.y.). Kadıköy’ün nüfus ve eğitim yapisı.
 • Neumayer, E. (2000). German packaging waste management: a successful voluntary agreement with less successful environmental effects. European Environment, 10 (3), 25. doi: 10.1002/1099-0976(200005/06)10:3<152::AID-EET224>3.0.CO;2-N
 • New Jesey WasteWise Business Network (2015). The economic benefits of recycling and waste reduction - WasteWise case studies from the private and public sectors.
 • Nufusu.com. (2017). İstanbul ilçeleri nüfusu. Aralık 28, 2017 tarihinde nufusu.com/ilceleri/istanbul-ilceleri-nufusu adresinden alındı
 • Opet.com.tr. (2018). Akaryakıt fiyatları. Ocak 2, 2018 tarihinde https://www.opet.com.tr/istanbul-akaryakit-fiyatlari adresinden alındı.
 • Pearce, D., Turner, K. (1992). Packaging waste and the polluter pays principle a taxation solution. CSERGE Discussion Paper WM 92-01. University College London.
 • Research Development & Consulting (2003). Evaluation of costs and benefits for the achievement of reuse and recycling targets for the different packaging materials in the frame of the packaging and packaging waste directive 94/62/EC (Final Consolidated Report)
 • sayilarla.marmara.edu.tr. (2017). Sayılarla Marmara Üniversitesi. Aralık 28, 2017 tarihinde http://sayilarla.marmara.edu.tr/ adresinden alındı.
 • Selke, S. E. (t.y.). Plastics recycling and biodegradable plastics. (Yayınlanmış doktora tezi.) Michigan State University.
 • Sozcu.com.tr. (2017). Eğitim düzeyi en yüksek il ve ilçelerimiz. Aralık 28, 2017 tarihinde http://www.sozcu.com.tr/egitim/egitim-duzeyi-en-yuksek-il-ve-ilcelerimiz.html adresinden alındı.
 • Stojanov, M. (2015). Reversible vending: features and world practice. (Yayınlanmış doktora tezi.) University of Economics, Varna.
 • Thetimes.co.uk. (2017). Deposits on plastic bottles backed by UN. Aralık 28, 2018 tarihinde https://www.thetimes.co.uk/article/deposits-on-plastic-bottles-backed-by-un-8cxdgv53s adresinden alındı.
 • Tr.urapcenter.org. (2017). University ranking by academic performance. Aralık 28, 2017 tarihinde http://tr.urapcenter.org/2011/2011_7_dt4.php adresinden alındı.
 • Wen, Z., Zhang, H. (2013). The consumption and recycling collection system of PET bottles: A case study of Beijing, China. Waste Management, 34 (2014), 987-998. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2013.07.015
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9818-6012
Author: Hatice Camgoz Akdag (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-4091-2525
Author: Emin Kazdaloglu

Orcid: 0000-0001-5010-3663
Author: Elif Yenihayat

Orcid: 0000-0002-2443-5063
Author: Aziz Kemal Konyalioglu

Bibtex @research article { pap458481, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {131 - 138}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.868}, title = {AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Akdag, Hatice Camgoz and Kazdaloglu, Emin and Yenihayat, Elif and Konyalioglu, Aziz Kemal} }
APA Akdag, H , Kazdaloglu, E , Yenihayat, E , Konyalioglu, A . (2018). AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 131-138. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.868
MLA Akdag, H , Kazdaloglu, E , Yenihayat, E , Konyalioglu, A . "AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 131-138 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458481>
Chicago Akdag, H , Kazdaloglu, E , Yenihayat, E , Konyalioglu, A . "AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 131-138
RIS TY - JOUR T1 - AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ AU - Hatice Camgoz Akdag , Emin Kazdaloglu , Elif Yenihayat , Aziz Kemal Konyalioglu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.868 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.868 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 138 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.868 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.868 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ %A Hatice Camgoz Akdag , Emin Kazdaloglu , Elif Yenihayat , Aziz Kemal Konyalioglu %T AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.868 %U 10.17261/Pressacademia.2018.868
ISNAD Akdag, Hatice Camgoz , Kazdaloglu, Emin , Yenihayat, Elif , Konyalioglu, Aziz Kemal . "AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 131-138. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.868