Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 348 - 351 2018-09-01

İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ
INVENTORY CONTROL METHODS IN COMPANIES BY USING INDUSTRY 4.0

Gozde Hilal Zorlu [1] , Melis Gizem Ozturk [2] , Ahmet Murat Koseoglu [3]

228 332

Amaç- Endüstri 4.0 ile birlikte üretici firmalar yeni üretim yöntemleri ile birlikte bir değişim sürecinden geçmektedir. Bu değişim süreci firmaların sadece üretim aşamalarını değil aynı zamanda stok kontrol yöntemlerini de etkilemektedir. Bu çalışmada, yeni üretim yöntemlerinin stok kontrol metodları üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Yöntem- Literatür taraması yöntemi ile firmaların kullanabileceği yeni üretim methodları belirlenerek yaşanılan değişimin stok kontrol yöntemleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Bulgular- Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan ve daha önce olmayan üretim yöntemlerinin etkisi ile stok kontrol yöntemleri de değişmekte ve Endüstri 4.0 odaklı hale gelmektedir.

Sonuç- Halen gelişim sürecinde olan Endüstri 4.0 konsepti üretim yapan firmaların sadece üretim açısını değil firmaya bağlı bulunan her alt parçayı etkilemektedir. Bu durum karşısında Endüstri 4.0’a uyum sağlamak için firmaların geçireceği değişim sürecinden stok kontrol yöntemleri de etkilenmektedir.

Purpose- With the Industry 4.0 manufacturing companies are going through a change and this change also affects inventory control methods due to changed production methods. In this study, effects of new manufacturing ways on stock control methods are examined.

Methodology- Literature review made to determine new manufacturing opportunities for the companies and how these new production ways will affect inventory control methods.

Findings- Industry 4.0 created manufacturing options that are not available before therefore inventory control methods are also changing in response to that. Inventory control methods are more focused on Industry 4.0 applications with the current changes in the business environment.

Conclusion- Industry 4.0 as a new concept that is still in development phase are affecting every component of companies not only regarding manufacturing but also concerning inventory control. In the future inventory control methods will go through a change to keep up with Industry 4.0

  • Acar, A. Z., Köseoğlu, A. M. (2014). Lojistik yaklaşımıyla tedarik zinciri yönetimi.
  • Ayanoğlu, M. (2005). Üretim yönetimi (Ders Notları). Adapazarı: Sakarya Kitabevi, s.336.
  • Bozkurt, Ü. İ., Durdu, A. (2016). Akıllı fabrikalarda dağıtılmış kontrol sistemleri uygulaması ve RFID yaklaşımı.
  • Kobu, B. (2014). Üretim yönetimi. Beta Yayınevi, 17. Baskı İstanbul.
  • Tekin, M. (2003). Üretim yönetimi. Cilt 2, Günay Ofset, Konya.
  • Pamuk, N. S., Soysal, M. (2017). Yeni sanayi devrimi endüstri 4.0 üzerine bir inceleme.
  • Sezen, B. (2004). Tedarik zincirinde stok yönetimi problemleri için elektronik tablolar yardımı ile simülasyon uygulaması. Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 11, Sayı:1,
  • Sulak, H. (2008). Stok kontrolü ve ekonomik sipariş miktarı modellerinde yeni açılımlar: ödemelerde gecikmeye izin verilmesi durumu ve bir model önerisi. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
  • Uglovskaia, E. (2017). The new industrial era industry 4.0 & Bobst company case study.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2105-3502
Author: Gozde Hilal Zorlu (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-7927-8467
Author: Melis Gizem Ozturk

Orcid: 0000-0002-0656-2798
Author: Ahmet Murat Koseoglu

Bibtex @research article { pap459512, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {348 - 351}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.913}, title = {İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Zorlu, Gozde Hilal and Ozturk, Melis Gizem and Koseoglu, Ahmet Murat} }
APA Zorlu, G , Ozturk, M , Koseoglu, A . (2018). İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ. PressAcademia Procedia, 7 (1), 348-351. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.913
MLA Zorlu, G , Ozturk, M , Koseoglu, A . "İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 348-351 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/459512>
Chicago Zorlu, G , Ozturk, M , Koseoglu, A . "İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 (2018): 348-351
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ AU - Gozde Hilal Zorlu , Melis Gizem Ozturk , Ahmet Murat Koseoglu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.913 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.913 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 348 EP - 351 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.913 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.913 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ %A Gozde Hilal Zorlu , Melis Gizem Ozturk , Ahmet Murat Koseoglu %T İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.913 %U 10.17261/Pressacademia.2018.913
ISNAD Zorlu, Gozde Hilal , Ozturk, Melis Gizem , Koseoglu, Ahmet Murat . "İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 348-351. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.913