Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 367 - 371 2018-09-01

TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA
THE ATTITUDES OF TURKISH TRADESMEN TOWARDS SYRIAN REFUGEE TRADESMEN: A RESEARCH IN MERSIN

Aysehan Cakici [1] , Senay Yilmaz [2] , A. Celil Cakici [3]

102 137

Amaç- Araştırmanın amacı, Mersinde faaliyet gösteren Türk esnafların Suriyeli esnaflar hakkındaki düşünceleri ve tutumunu belirlemektir.

Yöntem- Veri toplanmasında kullanılan görüşme formu, amaçlı örnekleme metoduna göre uygulanmıştır. Suriyeli mülteci esnafların oldukça yoğun olduğu yerlerde faaliyet gösteren Türk esnaflarla 2017 yılı Nisan-Haziran ayları arasında 213 görüşme gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır.

Bulgular- Türk esnafın çoğunluğu, Suriyeli esnafın iş kurmalarına olumsuz bakmakta ve kendileri için dezavantaj yarattığını düşünmektedir. Kayıt dışı iş kurmaları, vergi vermemeleri ve haksız rekabet yaratmaları en önemli neden olarak belirtilmektedir.

Sonuç- Türk esnafların Suriyeli mülteci esnaflardan rahatsızlık duydukları ve olumsuz bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Kayıt dışılık, devletin imtiyazlı davranması ve haksız rekabet önemli gerekçeler olarak saptanmıştır.

Purpose- The purpose of this research is to determine the attitudes and thoughts of Turkish tradesmen operating in Mersin towards Syrian tradesmen.

Methodology- The interview form used for data collection was applied based on purposive sampling method. 213 interviews were held between April and June of 2017 with Turkish tradesmen operating in places where Syrian refugee tradesmen were highly concentrated. The data obtained from open-ended questions were subjected to content analysis. Findings- The majority of Turkish tradesmen have negative attitudes towards establishing business of Syrian tradesmen and think that they create a disadvantage for them. Being unregistered and creating unfair competition were accepted as the most reasons. Conclusion- It was determined that Turkish tradesmen were disturbed by Syrian refugee tradesmen and had a negative attitude towards them. Operation without any registration, the government's privileged treats and unfaircompetition have been identified as important reasons.

 • Çakıcı, A., Yılmaz, Ş., Çakıcı, C. (2016). Mülteci esnaf sorunları: Mersin’deki Suriyeli esnaflar üzerinde bir araştırma. ICOMEP/ProceedingsBook.
 • Çetin, İ. (2017). Suriyeli mültecilerin işgücüne katılımları ve entegrasyon: Adana-Mersin örneği. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231701.
 • Demir, A. O. (2016). Suriyeli mülteciler için doğru çözümleri bulabilecek miyiz?. Ekonomistler Platformu, http://www.ekonomistler.org.tr/arsivler/4667 (Erişim:16. 01.2018)
 • Erdoğan, M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. Bilgi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Erdoğan, M., Ünver, C. (Kasım 2015). Türk iş dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki, görüş, beklenti ve önerileri. http://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/353-goc/353-goc.pdf
 • Güler, R. (6 Mart 2017). Suriyelilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonlarında sorunlar ve çözüm önerileri. http://sahipkiran.org/2017/03/06/suriyelilerin-entegrasyonu/
 • https://www.haberler.com/mersin-dincer-suriyeli-aciyor-turk-esnaf-kepenk-8427763-haberi/ (11Mayıs 2016).
 • ILO (2016). Suriyeli işçi, işveren ve girişimcilerin işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri çalıştayı genel değerlendirme. (13 Haziran 2016). ILO Türkiye Ofisi ve Suriye Dostluk Derneği, http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_493930/lang--tr/index.htm
 • Lordoğlu, K. (2015). Beş sınır kenti ve işgücü piyasalarında değişim: 2011-2014. Turkish Migration Conference 2015 SelectedProceedings. Ss.421-431.
 • MTSO. (2018). http://www.mtso.org.tr/tr/haberler/mersin-suriyeli-gocmen-sorununa-cozum-ariyor (Erişim 16.01.2018).
 • Nişancı, Z.N. (2015). Göçmen girişimcilik üzerine Pittsburgh’daki Türk girişimciler. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. Cilt 10, Sayı 1, ss 1-28.
 • ORSAM-TESEV (2015). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye etkileri. ORSAM 8Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) Rapor No: 195, (Haz: O.Orhan, S. SenyücelGündoğar) ss1-40, http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/.
 • Sandal, E. K.,Hançerkıran, M., Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları. Gaziantep UniversityJournal of SocialSciences (http://jss.gantep.edu.tr) 15(2):461-483, ISSN: 2149-5459.
 • Subanova, A. (2013). Türkiye’deki Kırgız ve Kazak kökenli göçmen girişimciler üzerine bir alan araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. ss. 1-91.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4090-5309
Author: Aysehan Cakici (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-7930-5143
Author: Senay Yilmaz

Orcid: 0000-0002-9192-1969
Author: A. Celil Cakici

Bibtex @research article { pap459521, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {367 - 371}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.918}, title = {TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Cakici, Aysehan and Yilmaz, Senay and Cakici, A. Celil} }
APA Cakici, A , Yilmaz, S , Cakici, A . (2018). TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA. PressAcademia Procedia, 7 (1), 367-371. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.918
MLA Cakici, A , Yilmaz, S , Cakici, A . "TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 (2018): 367-371 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/459521>
Chicago Cakici, A , Yilmaz, S , Cakici, A . "TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 (2018): 367-371
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA AU - Aysehan Cakici , Senay Yilmaz , A. Celil Cakici Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.918 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.918 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 371 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.918 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.918 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA %A Aysehan Cakici , Senay Yilmaz , A. Celil Cakici %T TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.918 %U 10.17261/Pressacademia.2018.918
ISNAD Cakici, Aysehan , Yilmaz, Senay , Cakici, A. Celil . "TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 367-371. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.918