Pamukkale Tıp Dergisi
Cover Image
e-ISSN 1308-0865 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Cover Image

30.233

156.791
12 cilt 2. sayı Last Issue
Volume 12 - Issue 2 - May 2019
 1. Erişkin Hastalarda 498 Deri Altı Port Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Pages 209 - 214
  Tuğba Eldeş, İlkay Akmangit, Doğan Dede, Nilgün Yıldırım, Bige Sayın, Perihan Polattaş
 2. İleri evre halluks rijiduslu hastalarda yerli üretim total eklem artroplastisi ile tedavi sonuçlarımız
  Pages 215 - 224
  Turan cihan Dülgeroğlu, Nihat demirhan Demirkıran, Mehmet Erduran
 3. Tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları
  Pages 225 - 233
  Volkan Zeybek, Meliz Kurşun
 4. Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri
  Pages 235 - 241
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Gözde Öngün, Melike Turan Işık, Şerefnur Öztürk
 5. Detection of the 5HT2C polymorphism in myocardial infarction and cardiovascular event patients
  Pages 243 - 249
  İbrahim Açıkbaş, Buket Er Urgancı, Dursun Dursunoğlu, Asuman Kaftan
 6. Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı
  Pages 251 - 259
  Özlem Dikme, Özgür Dikme
 7. Meme kanserinde serum matriks metalloproteinaz 2-7-9, doku matriks metalloproteinaz inhibitörü 1, vasküler endotelial büyüme faktörü , interlökin 6 ve interlökin 8 düzeylerinin değerlendirilmesi
  Pages 261 - 267
  Serkan Değirmencioğlu, Aydın Demiray, Atike gökçen Demiray, Burcu Taskoylu, Gamze gököz Doğu
 8. Which one is the predictor of carotid intima media thickness in patients with aglomerulonephritis; neutrophil-to-lymphocyte ratio or proteinuria?
  Pages 269 - 279
  Aysun Toraman, Berna Eren, Fatih Duzgun, Fatma Taneli, Seyhun Kursat
 9. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi multipl skleroz polikliniğinin oral tedavi deneyimi
  Pages 281 - 287
  Burcu Yüksel, Fatma Kurtuluş, Abidin Erdal
 10. Mezial temporal lob epilepsisi tanısı alan hastalarda lateralizasyonun bellek ve yürütücü işlevler üzerine etkisi
  Pages 289 - 296
  Burcu Yüksel, Sibel Çeliker Uslu
 11. Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
  Pages 297 - 301
  Fatma Genç, Abidin Erdal
 12. Perforan göz yaralanmasına ikincil travmatik kataraktlarda katarakt cerrahisi sonuçları
  Pages 303 - 308
  Emine Doğan
 13. İkinci basamak bir acil serviste trombolitik tedavi deneyimi
  Pages 309 - 314
  Mehmet Ali Aslaner, Necmi Baykan
 14. İntertrokanterik kırıklarda çift eksenli femoral çivilemede traksiyon masası ve traksiyonsuz supin pozisyonunun karşılaştırılması
  Pages 315 - 320
  Ali Çağdaş YÖRÜKOĞLU, Ahmet Nadir AYDEMİR, Mehmet YÜCENS, Özgür YİĞİTER, Ahmet Esat KITER, Nusret Ök
 15. Çölyak hastalarında ve sağlıklı çocuklarda laktoz malabsorbsiyonu
  Pages 321 - 328
  Atakan Comba, Fatma Demirbaş, Esra Eren, Gönül Çaltepe, Özlem Yüce, Ayhan Gazi Kalaycı
 16. Giant fibroepithelial polyp of vulva in a pregnant woman.
  Pages 329 - 331
  Cihan Kabukçu, Derya KILIÇ, Ümit ÇABUŞ, Hatice KUZULAR, Veysel FENKÇİ
 17. Adenovirüs enfeksiyonu ile birlikte akut infantil hemorajik ödem gelişen bir olgu sunumu
  Pages 333 - 336
  Kadriye Yalçın, İlknur GİRİŞGEN, Meltem POLAT, Neşe ÇALLI DEMİRKAN, Selçuk YÜKSEL
 18. Cantrell Pentalojisi
  Pages 337 - 341
  AYHAN ATIGAN, ÜMİT ÇABUŞ
 19. Sol ventrikül nonkompaksiyonu: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları
  Pages 343 - 346
  İbrahim Hasbey, Hüseyin Gökhan Yavaş, İsmail Doğu Kılıç, Furkan Ufuk
 20. İNTRARENAL REFLÜ
  Pages 347 - 350
  Neslihan Yılmaz, Selçuk Yüksel
 21. Amiyotrofik Lateral Skleroz Tedavisinde Güncel Onaylanmış Hastalık Modifiye Edici Tedavi: Riluzol ve Edaravone
  Pages 351 - 355
  Zeynep Ünlütürk, Çağdaş Erdoğan
 22. Pediatrik metabolik hastalıklarda kardiyovasküler bulgular
  Pages 357 - 366
  Özlem Elkıran