Year 2017, Volume 4, Issue 7, Pages 100 - 118 2017-03-30

HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE

İsmet EŞMELİ [1]

295 722

Firstly,  İn this article, titled “Church and Salvation According to Henri de Lubac”, it is given the general information of made definitions fo the church in the history of Chıristianity. Then, especially in the recent time, it is mentioned that the theologians members of the different sect and school have the different approach of the nature and dimensions of the church. In this context, our work includes the information about the nature and the mission of the church and it’s role in the salvation in the context of the church's understanding of Henri de Lubac. The purpose of this article is to provide services to the readers the views of Henri de Lubac on the church and salvation, French Jesuit theologian, lived between 1896-1991 and a theologian of influential theologians in the redefinition of the church and the determination of it’s mission in the Second Vatican Council, İn the conclusion, it is evaluated the results of this dissertation.

“Henri de Lubac’a göre Kilise ve Kurtuluş” adlı bu makalede öncelikle Hıristiyanlık tarihinde kilise için yapılan genel tanımlamalar hakkında öz olarak bilgiler verilmiştir. Akabinde kilisenin mahiyeti, boyutları hakkında özellikle, son zamanlarda farklı ekol ve mezhebe mensup teologların farklı yaklaşımlarının olduğuna değinilmiştir. Bu bağlamda çalışmamız, Henri de Lubac’ın kilise anlayışı çerçevesinde kilisenin mahiyeti, misyonu ve kurtuluştaki rolü ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Bu makalenin amacı, 1896-1991 yıllarında yaşamış ve II. Vatikan Konsilinde kilisenin yeniden tanımlanmasında ve misyonun belirlenmesinde etkili olan teologlardan olan Fransız Cizvit teolog Henri de Lubac’ın kilise ve kurtuluş ile ilgili görüşlerini okuyucuların hizmetine sunmaktır. Sonuç’ta ise bir bütün halinde çalışmamızdan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde analiz yapılarak değerlendirme yapılmıştır

 • Bruinsma, Reinder, The Body of Christ: A Biblical Understanding of The Church, Review and Herald Pub Assoc, 2009.
 • Lubac, Henri de, Catholicism, Çev. Lancolet C. Sheppard and Sister Elizabeth Englund, İgnatus Press, San Francisco, 1988.
 • -------------------------, Corpus Mysticum, Çev. Richard Price ve Christopher Stephens, Universty of Notre Dame Press, Notre Dame, İndiana, 2006.
 • -------------------------, Paradoxes of Faith, Ignatius Press, San Francisco, 1987.
 • -------------------------, The Church: Paradox and Mystery, Çev. James R. Dunne, Ecclesia Press, Paris, 1969.
 • -------------------------, The Splendor of The Church, Çev. Michael Mason, İgnatius Press, San Francisco, 1999.
 • Doyle, Dennis M., Communion Ecclesiology, Orbis Books, New York, 2000.
 • Dulles, Avery, Models of The Church, İmage Books, New York, 1987.
 • Galvin, John P., “Salvation Ouitside of The Church”, The Gift of the Church, Edit. Patrick Granfield, Peter C. Phan, Liturgical Press, 2000.
 • Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, “Kilise” Vadi Yayınları, Ankara, 1998.
 • Güngör, Ali İsra, Cizvitler, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Karkkainen, Veli-Matti, An Introduction to Ecclesiology, InterVarsity Press, 2002.
 • Küng, Hans, The Catholic Church, Çev. John Bowden, The Modern Library, New York, 2003.
 • Mettepennıngen, Jürgen, Nouvelle Theologie-New Theology, T&T Clark İnternational, New York, 2010.
 • McBrien Rıchard P., Catholicism, HarperCollins Publishrs, New Edition, New York, 1994.
 • McPartlan, Paul, The Eucharist Makes The Church: Henri de Lubac and John Zizioulas in Dialogue Edinburgh: T&T Clark, 1993.
 • O’ Donnell, Christopher O. Carm, Ecclesia (A Theolgical Encylopedia of The Church), The Liturgical Press, Collegeville Minnesota, 1996.
 • Polat, Kemal, “Hıristiyan Kurtuluş Öğretisinde İsa Vasıtasıyla Kurtuluş”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 27, 2006.
 • Rahner, Karl, Encyclopedia of Theology The Concise Sacrementum Mundi, Crossroad, New York, 1986.
 • Ratzinger, Joseph, Life in The Church and Living Theology, (çev. Micheal J. Miller-M. A. Theol), İgnatius Press, San Francisco, 2007.
 • Sullıvan, Francis A., Salvation Outside The Church, Poulist Press, New York, 1992.
 • Vander-Wılt, Jeffrey, A Church Without Borders, The Liturgical Press, Collegeville Minnesota, 1962.
 • Voderholzer, Rodulf, Meet Henri de Lubac, Çev. Michael J. Miller ve M. A. Theol, Ignatus Press, San Francisco, 2008.
 • Vorgrimler, Herbert, Sacramental Theology, Liturgical Press, 1992.
 • Wood, Susan K., Spiritual Exegesis and the Church in The Theology of Henri de Lubac, T&T Clark, Edinburg, 1998.
 • -------------------------, The Church as The Social Embodiment of Grace in The Ecclesiology of Henri de Lubac, Marquette University, 1986.
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: İsmet EŞMELİ
Institution: PAMUKKALE UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2017

Bibtex @research article { pauifd295791, journal = {Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4899}, address = {Pamukkale University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {100 - 118}, doi = {10.17859/pauifd.295791}, title = {HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE}, key = {cite}, author = {EŞMELİ, İsmet} }
APA EŞMELİ, İ . (2017). HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (7), 100-118. DOI: 10.17859/pauifd.295791
MLA EŞMELİ, İ . "HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 100-118 <http://dergipark.org.tr/pauifd/issue/28443/295791>
Chicago EŞMELİ, İ . "HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (2017): 100-118
RIS TY - JOUR T1 - HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE AU - İsmet EŞMELİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17859/pauifd.295791 DO - 10.17859/pauifd.295791 T2 - Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 118 VL - 4 IS - 7 SN - -2148-4899 M3 - doi: 10.17859/pauifd.295791 UR - https://doi.org/10.17859/pauifd.295791 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE %A İsmet EŞMELİ %T HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-4899 %V 4 %N 7 %R doi: 10.17859/pauifd.295791 %U 10.17859/pauifd.295791
ISNAD EŞMELİ, İsmet . "HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE". Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 / 7 (March 2017): 100-118. https://doi.org/10.17859/pauifd.295791
AMA EŞMELİ İ . HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 4(7): 100-118.
Vancouver EŞMELİ İ . HENRİ DE LUBAC'A GÖRE KİLİSE. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 4(7): 118-100.