YAZAR REHBERİ

  1. Dergiye gönderilen çalışmalar ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirirler. Derginin yayın şartlarını taşıyan çalışmaların yayımlanması için, iki hakemin olumlu raporu gerekir. İki hakemden birinin olumsuz değerlendirmede bulunması halinde, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem raporu olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, aksi taktirde yayımlanması mümkün değildir. Hakemlerin “Düzeltme yapıldıktan sonra makaleyi görmek isterim.” değerlendirmesi varsa yazar(lar)ın istenilen düzeltmeleri yapmasından sonra çalışma aynı hakem(ler)e gönderilir. Hakem(ler)in vereceği nihai değerlendirme doğrultusunda Yayın Kurulu karar verir. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında "çift taraflı körleme (double blind) yöntemi" uygulandığından yazar(lar) çalışmanın hangi üyeler tarafından değerlendirildiğini, üyeler de değerlendirdikleri ça­lışmanın kim(ler)e ait olduğunu bilmezler.

  2. Dergide çalışma ve yazışma dili Türkçedir. Diğer dillerde yapılan çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla diğer makaleler gibi işlem görür.

  3.  Dergiye gönderilen çalışmalar “Makaleler”, “Araştırma Notları”, “Metin Neşirleri”, “Tanıtım ve Değerlendirmeler” . “Çeviriler”  ve "Kitap Tanıtımları" üst başlıkları altında neşredilecektir.

  4. Dergiye kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazılar önceden herhangi bir kongre, sempozyum ya da toplantıda bildiri olarak sunulması durumunda, yer ve tarih belirtmek koşuluyla; tez ya da basılı kitaplardan istifadeyle hazırlanması halinde, istifade edilen kaynak zikredilmek koşuluyla Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde yayımlanabilir. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap eleştirileri ve editöre mektup yazıları da yayımlanabilir.  Yayımlanması uygun görülen çalışmaların bütün yayım hakları Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne aittir. Yayımlanan yazıların bilimsel içerik, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

  5. Dergiye gönderilen yazıların takibi ve değerlendirilme süreci azami 3 (üç) aydır.

  6. Yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.