Author Guidelines

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam Yedi bin beş yüz kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

vPamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisine çalışmalarını gönderecek araştırmacılar, her sayının sonunda güncellenerek yayımlanan Yayın Yayın Esasları ve Makale Kabul Şartları dosyasında belirtilen Makale Yazım Kurallarını dikkatlice incelemelidirler. Dergimizce belirlenen yazım ilke ve kurallarına uymayan yazılar yayım sürecine alınmaz

vDergiye gönderilen yazılar değerlendirme sürecinin sonunda makale sahibi tarafından intihal programında taranması zorunludur. Yapılan taramada herhangi bir intihal tespit edilen veya benzerlik oranı %25'i aşan yazılar yayınlanmaz.

vDergimize makale gönderiminde bulunmak isteyenler için son tarih: Bahar dönemi 15 Mayıs, Güz dönemi 15 Kasım'dır. Belirtilen tarihlerden sonra gönderilen yazılar bir sonraki sayıda işleme alınır.