Accepted Submissions

 • ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
  Mutlu TOKMAK Dec 19, 2018
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI
  Ar.Gör.Aylin Sinem Gültaç, Doç.Dr.Gülsün Erigüç Dec 20, 2018
 • İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ TEKNİĞİYLE PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
  BERKANT DULKADİR Dec 27, 2018
 • KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ
  Alper Kurnaz Jan 10, 2019
 • İÇSEL DESTİNASYON PAZARLAMASI: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Gökçe Özdemir Jan 21, 2019
 • KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Alev Özer Torgalöz Jan 30, 2019
 • Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni Bir Öncül: Sosyal Zeka
  Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Nazmiye Ülkü PEKKAN, Alptekin DEVELİ Jan 31, 2019
 • YÖNETİM KURULU ÖZELLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
  KORAY TUAN Feb 1, 2019
 • ÖRGÜTSEL NOSTALJİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞİN ANLAMLILIĞININ ARACILIK ROLÜ
  Mehmet Dinç, Hasan hüseyin Uzunbacak, Tahsin Akçakanat Feb 5, 2019
 • TÜKENMİŞLİĞİN İŞ YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Hatice Özutku Mar 25, 2019
 • YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ
  Pınar Savaş Yavuzçehre, Cem Keysan Mar 26, 2019
 • KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ
  Enver ÇAKIN Mar 26, 2019
 • HELLENİSTİK ORDULARIN MOBİL KULELERİ VE SAVAŞ TANKLARI: SAVAŞ FİLLERİ
  HATİCE UYANIK Apr 2, 2019
 • ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  İbrahim Sani Mert, Cem Şen Apr 11, 2019
 • WAS SOVIET FOREIGN POLİCY DEVIATED FROM THE IDEOLOGY IN THE STALIN ERA?
  Umut Bekcan Apr 12, 2019
 • Çanakkale İli Çan Halıları
  Hanife Güneş YARMACI, Fatna Nur Başaran Apr 17, 2019
 • YOKSULLUK VE EKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİ: MENA BÖLGESİ ANALİZİ
  Nurgül EVCİM, Sevcan GÜNEŞ, Hacer Simay KARAALP ORHAN Apr 26, 2019
 • Toplumsal Gerçeklik ve Tanımlama: Modern Sonrası Dönemi Tanımlama Tartışmalarına Dair Kategorik Bir Çözümleme
  Deniz Aşkın Apr 29, 2019
 • Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Affetme, Örgütsel Dedikodu ve İntikam Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Gülcan Şantaş, Mahmut AKBOLAT, Hakan SAĞLAM May 13, 2019
 • ÇARLIK RUSYASI DÖNEMİ’NDE RUSÇA YAYINLANAN KARS GAZETESİNDEKİ YAZILARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
  Arzu Boy May 14, 2019
 • Türkiye’deki erken Türkolojik çalışmalar ve tarihi-siyasi tesiri hakkında hülasa
  Mehmet Yılmazata May 14, 2019
 • HENRY DE MONTHERLANT’IN “SANTİAGO ŞÖVALYESİ” ADLI PİYESİNDE KAYBOLAN DEĞERLER VE İNSANLIK MESAJI
  Deniz Küzeci May 22, 2019
 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: MUNDELL-TOBIN ETKİSİ GEÇERLİ Mİ?
  S.Pinar Gürel, Kadriye Toker May 24, 2019
 • SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA
  Ziyaeddin KIRBOĞA May 24, 2019
 • JOHN LOCKE’DA TÖZ PROBLEMİ
  Hüseyin AYDOĞDU Jun 12, 2019
 • KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği
  Türker Batmaz Jun 12, 2019