Aim

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED), sosyal bilim alanları ile ilgili nitelikli yazıları yayınlayarak hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim  sağlamayı amaçlamaktadır.

Scope

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED), Ekonometri, Tarih, Edebiyat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Sosyoloji, İktisat, İngiliz Dili ve Edebiyatı,Fransız Dili ve Edebiyatı,  Maliye, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, Güzel Sanatlar, Arkeoloji ile ilgili güncel konu ve sorunları konu edinen kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaları kabul etmektedir.