Year 2019, Volume , Issue 35, Pages 157 - 174 2019-04-26

CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI

Kasım KİRACI [1] , Mahmut BAKIR [2]

11 47

Bu çalışmanın amacı havacılığa özgü ölçüm göstergeleri kullanılarak, havayolu şirketlerinin küresel finans krizi öncesi ve sonrası performansının çok kriterli karar verme yöntemleri aracılığıyla incelenmesidir. Bu kapsamda 13 havayolu şirketinin 2005-2012 dönemi performansı incelenmiştir. Çalışmada kullanılan kriterlerin önem düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla CRITIC yöntemi, havayolu firmalarının performanslarına göre sıralanmasında ise EDAS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, havayolu şirketlerinin küresel finans krizinden, kriz sonrası yıllarda (2010-2012) bile etkilendiğini göstermektedir. Bulgular aynı zamanda, havayolu şirketleri açısından finans krizinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği yılın 2010 olduğunu ortaya koymaktadır. 

Havayolları, Küresel finans krizi, CRITIC yöntemi, EDAS yöntemi
 • Adalı, E. A., & Işık, A. T. (2017). Critic and Maut Methods for the Contract Manufacturer Selection Problem. European Journal of Multidisciplinary Studies, 5(1), 93-101.
 • Çakır, S., & Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., & Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method. Computers & Operations Research, 22(7), 763-770.
 • Gao, R., Nam, H. O., Ko, W. I., & Jang, H. (2017). National Options for a Sustainable Nuclear Energy System: MCDM Evaluation Using an Improved Integrated Weighting Approach. Energies(10), 1-24.
 • Ghorabaee, M. K., Amiri, M., Zavadskas, E. K., & Antucheviciene, J. (2018). A new hybrid fuzzy MCDM approach for evaluation of construction equipment with sustainability considerations. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18, 32-49.
 • Ghorabaee, M. K., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2017). A new hybrid simulation-based assignment approach for evaluating airlines with multiple service quality criteria. Journal of Air Transport Management(63), 45-60.
 • Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Amiri, M., & Turskis, Z. (2016). Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection. International Journal of Computers Communications & Control, 11(3), 358-371.
 • Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Olfat, L., & Turskıs, Z. (2015). Multi-Criteria Inventory Classification Using a New Method of Evaluation Based on Distance from Average Solution (EDAS). INFORMATICA, 26(3), 435-451.
 • Hsu, L.-C., Ou, S.-L., & Ou , Y.-C. (2015). A Comprehensive performance evaluation and ranking methodology under a sustainable development perspective. Journal of Business Economics and Management, 16(1), 74-92.
 • IATA. (2017). World Air Transport Statistics . IATA.Kahraman, C., Ghorabaee, M. K., Zavadskas, E. K., Onar, S. C., Yazdani, M., & Oztaysi, B. (2017). Intuitionistic fuzzy EDAS method: an application to solid waste disposal site selection. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 25(1), 1-12.
 • Karaman, R. (2008). İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(16), 411-427.
 • Kazan, H., & Özdemir, Ö. (2014). Fınancıal Performance Assessment of Large Scale Conglomerates Via TOPSIS and CRITIC Methods. International Journal of Management and Sustainability, 3(4), 203-224.
 • Kılıç, O., & Çerçioğlu, H. (2016). TCDD İltisak Hatları Projelerinin Değerlendirilmesinde Uzlaşık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 211-220.
 • Korul, V., & Küçükönal, H. (2003). Türk Sivil Havacılık Sisteminin Yapısal Analizi. Ege Academik Bakış, 3(1), 24-38.
 • Madić, M., & Radovanović, M. (2015). Ranking of Some Most Commonly Used Non-Traditional Machining Process Using ROV and CRITIC Methods. U.P.B. Sci. Bull., Series D, 77(2), 193-204.
 • Mardani, A., Jusoh, A., Nor, K. M., Khalifah, Z., Zakwan, N., & Valipour, A. (2015). Multiple criteria decision-making techniques and their applications-a review of the literature from 2000 to 2014. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 516-571.
 • Murphy, G. B., Trailer , J. W., & Hill, R. C. (1996). Measuring performance in entrepreneurship research. Journal of Business Research, 36(1), 15-23.
 • Orakçı, E., & Özdemir, A. (2017). Telafi Edici Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Türkiye ve AB Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1), 61-74.
 • Önder, G. (2012). Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Tatminine Etki Eden Faktörlerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rostamzadeh, R., Ghorabaee, M. K., Govindan, K., Esmaeili, A., & Nobar, H. B. (2018). Evaluation of sustainable supply chain risk management using an integrated Fuzzy TOPSIS-CRITIC approach. Journal of Cleaner Production(175), 651-669.
 • Trinkūnienė, E., Podvezko, V., Zavadskas, E. K., Jokšienė, I., Vinogradova, I., & Trinkūnas, V. (2017). Evaluation of quality assurance in contractor contracts by multi-attribute decision-making methods. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1152-1180.
 • Tütek, H. H., Gümüşoğlu, Ş., & Özdemir, A. (2012). Sayısal yöntemler: yönetsel yaklaşım (6. b.). İstanbul: Beta Basım Yayın.Ulutaş, A. (2017). EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikişi Makinesi Seçimi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 169-183.
 • Ünlü, U., Yalçın, N., & Yağlı, İ. (2017). Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: TOPSIS Yöntemi ile BIST 30 Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 63-81.
 • Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas, 16(2), 159-172.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2061-171X
Author: Kasım KİRACI (Primary Author)
Institution: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU, HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3898-4987
Author: Mahmut BAKIR
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { pausbed421992, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {157 - 174}, doi = {10.30794/pausbed.421992}, title = {CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {KİRACI, Kasım and BAKIR, Mahmut} }
APA KİRACI, K , BAKIR, M . (2019). CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 157-174. DOI: 10.30794/pausbed.421992
MLA KİRACI, K , BAKIR, M . "CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 157-174 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/44852/421992>
Chicago KİRACI, K , BAKIR, M . "CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 157-174
RIS TY - JOUR T1 - CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI AU - Kasım KİRACI , Mahmut BAKIR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.421992 DO - 10.30794/pausbed.421992 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 174 VL - IS - 35 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.421992 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.421992 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI %A Kasım KİRACI , Mahmut BAKIR %T CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 35 %R doi: 10.30794/pausbed.421992 %U 10.30794/pausbed.421992
ISNAD KİRACI, Kasım , BAKIR, Mahmut . "CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 35 (April 2019): 157-174. https://doi.org/10.30794/pausbed.421992