Year 2019, Volume , Issue 35, Pages 1 - 17 2019-04-26

KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH BASED TEACHING ON FIFTH GRADE STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDINGS

Aysel Kocakülah [1] , Ayşe Turan [2]

45 79

Bu çalışmanın amacı kavramsal değişim yaklaşımına dayalı ısı sıcaklık konusu öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi incelemektir. Bu çalışma kavramsal değişim yaklaşımının 5E öğrenme modeline dayalı olarak ısı sıcaklık konusu için uygulamasını içermektedir. Çalışma Balıkesir ili Altıeylül ilçesinde bulunan orta düzeyde bir ortaokulun 5. sınıflarından birinde öğrenim gören 23 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada ısı sıcaklık kavramlarının günlük hayatta kullanımı ile ilgili hazırlanan ısı sıcaklık metni ve ısı sıcaklık konusu ile ilgili yanlış kavramları tespit etmek için kavramsal anlama testi kullanılmıştır. Isı sıcaklık metni ve kavramsal anlama testi öğretim öncesinde ön test ve sonrasında son test olarak öğrencilere uygulanmış ve testlerden alınan puanlar SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin ısı sıcaklık metni ve kavramsal anlama testi ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmüştür.

The aim of this study is to investigate the effect of heat and temperature teaching based on the conceptual change approach on the conceptual understandings of the fifth grade students. This study involves the application of the conceptual change approach to the heat and temperature topic based on the 5E learning model. The study was carried out with 23 students studying in one of the fifth grade classes in a middle school located in the Altıeylül district of Balıkesir province. In the study, the conceptual understanding test, which was prepared to determine the misconceptions related to the heat temperature text and the heat and temperature text prepared for the daily use of heat temperature concepts, was used as data collection tools. Heat temperature text and conceptual understanding test were applied to the students as pre-test and post-test and the scores obtained from the tests were analyzed with the SPSS 20.0 package program. It was found that there was a statistically significant difference between both students' pre-test and post-test scores for heat and temperature text and conceptual understanding test.

 • Amalia, R., Sari, I. M., ve Sinaga, P. (2017). “Students’ mental model on heat convection concept and its relation with students conception on heat and temperature” IOP Conferences Series: Journal of Physics: Conferences Series, 812 (1).
 • Anıl, Ö. (2010). Öğrenme sarmalına göre tasarımlanan 5E öğretim modeli uygulamaları ile dokuzuncu sınıf öğrencilerinin aynalar konusundaki kavramsal değişimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Başer, M. ve Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki yanlış kavramalarının giderilmesindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 43-52.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Can, H. (2016). Yaşam temelli ısı ve sıcaklık konusu öğretiminin sekizinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Canlas, I. P. (2016). Color, temperature and heat: Exploring university students mental thoughts. Universal Journal of Educational Research, 4 (1), 72-75.
 • Canpolat, N., ve Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I: Teorik temelleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (1), 59-66.
 • Cosgrove, M. ve Osborne, R. (1985). “Lesson frameworks for changing children's ideas,” Learning in science: the implications of children's science, (Ed: Osborne, R. ve Freyberg, P.), Auckland: Heinemann.
 • diSessa, A. A., ve Sherin, B. L. (1998). What changes in conceptual change. International Journal of Science Education, 20 (10), 1155–1191.
 • Driver, R. ve Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61–84.
 • Hitt, A. M., ve Townsend J. S. (2015). The Heat Is On! Using Particle Models to Change Students' Conceptions of Heat and Temperature. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 52 (2), 45-52.
 • Janiuk, R. M. (1993). The process of learning chemistry, a review of the studies. Journal of Chemical Education, 70 (10), 828-829.
 • Özmen, H. (2011). Effect of animation enhanced conceptual change texts on 6th grade students’ understanding of the particulate nature of matter and transformation during phase changes. Computers & Education, 57 (1), 1114 - 1126.
 • Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., ve Gertzog, W. A.(1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory conceptual change. Science Education, 66 (2), 211-227.
 • Schmidt, H. J. (1997). Students’ misconceptions-looking for a pattern. Science Education, 81, 123-135.
 • Smith, E. L., Blakeslee, T. D. & Anderson, C. W. (1993). Teaching strategies associated with conceptual change learning in science. Journal of Research in Science Teaching, 30 (2), 111-126.
 • Tanahoung, C., Chitaree, R., Soankwan, C., Sharma, M. D., ve Johnston, I. D. (2009) The effect of Interactive Lecture Demonstrations on students’ understanding of heat and temperature: A study from Thailand, Research in Science &Technological Education, 27 (1), 61-74.
 • Tao, P.K. ve Gunstone, R.F. (1999). The process of conceptual change in force and motion during computer-supported physics instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36 (7), 859 - 882.
 • Taşlıdere, E. (2014). Kavramsal değişim yaklaşımının doğru akım devreleri konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi;3 (1), 200-223.
 • Treagust, D. F. (1988). Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10 (9), 159-169.
 • Wang, T. ve Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text application questions versus no questions in learning about electricity. Contemporary Educational Psychology, 16, 103-116.
 • Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Aysel Kocakülah (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Ayşe Turan
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { pausbed438032, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 17}, doi = {10.30794/pausbed.438032}, title = {KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Kocakülah, Aysel and Turan, Ayşe} }
APA Kocakülah, A , Turan, A . (2019). KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 1-17. DOI: 10.30794/pausbed.438032
MLA Kocakülah, A , Turan, A . "KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 1-17 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/44852/438032>
Chicago Kocakülah, A , Turan, A . "KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ AU - Aysel Kocakülah , Ayşe Turan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.438032 DO - 10.30794/pausbed.438032 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - IS - 35 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.438032 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.438032 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ %A Aysel Kocakülah , Ayşe Turan %T KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 35 %R doi: 10.30794/pausbed.438032 %U 10.30794/pausbed.438032
ISNAD Kocakülah, Aysel , Turan, Ayşe . "KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMI İLE ISI SICAKLIK KONUSU ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 35 (April 2019): 1-17. https://doi.org/10.30794/pausbed.438032