Yazarlara Bilgi

1. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler işleme konulmayacak, yazara iade edilecektir.


2. Makalede aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a-Türkçe başlık,   b- İngilizce başlık, c-Özet,  d-Anahtar Kelimeler, e- Abstract,  f-Keywords,  g-Dipnot,  ğ-Kaynakça 


3. Yazarlar ORCİD bilgilerini eklemelidir.


4. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 ocak sayısı ile birlikte makalelere alan sınırlaması getirmiştir. Dergimizin her sayısında herbir alandan en fazla 5 makale yayımlanabilecektir.Bu durumda yoğun makale akışı olan alanlarda yayımlanma süreci uzayabilecektir.