Dergimizin 2018 yılı ilk sayısının yayınlanmasının ardından (Nisan, 2018) PESA USAD dergisinde editör değişikliği olmuştur. Bu tarihe kadar Doç. Dr. Zeynel Abidin Kılınç derginin editörü olarak yayın sorumluluğunu yüklenmişken, bu sayıdan sonra Dr. Öğr. Ü. Cihat Atar ve Dr. Öğr. Ü. Hakkı Bağcı derginin editörlük görevini devralmıştır.