Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 295 - 303 2018-11-30

ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?

İhsan KUTLU [1] , Fatmanur ALSANCAK [2]

64 172

Son yıllarda popüler bir kavram olarak çokkültürcülük üzerinde sıkça durulmaktadır. Bu metinde ise “Çokkültürcülük kimin sorunu?” diyerek çokkültürcülük tartışmasının nereden ve hangi bağlamda ortaya çıktığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla çokkültürcülük teorik ve tarihsel açıdan ele alınmıştır. Değerlendirme yapılırken Batılı düşünme biçiminin geleneksel özellikleri, Batılı tarihsel tecrübe ve Batının bugün geldiği nokta konu edinilmiştir.

Çokkültürcülük, çok sayıda ve birbirinden farklı kültürün bir arada yaşayabilme imkanıdır. Ancak bu imkana tarihin her döneminde ve her coğrafyada ulaşılamamıştır. Özellikle Batıda etnik temizlik, göç, asimilasyon vb. politikalarla farklı kültürel taleplerin bir aradalığı reddedilmiştir. Batının bu tarihsel tecrübesine ve arka planındaki düşünme biçimine bakılarak çokkültürcülüğün neden başka bir yerde değil de Batıda neşet etmiş olduğu ortaya koyulmuştur.

Bu çerçevede metinde Batı ile çokkültürcülük arasında bir muhasebe yapılmıştır. Ancak konuyla ilgisi olduğu düşünülen Doğu-Batı dikotomik ayrımına dair felsefi tartışmaya, oryantalizm konusuna ve farklı kültürel çoğulculuk politikalarına metnin sınırları dahilinde yer verilmemiştir. 

Çokkültürcülük, Batı, Hümanizm, Monizm, Soykırım, Asimilasyon
  • Aksoy, N . (2012). Postmodernizm ve Çokkültürlülük. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 13, 3-10.
  • Arslan, M. (2012). Yirminci Yüzyılın Yalnız ve Bilge Yolcusu: Roger Garaudy. Birey ve Toplum Dergisi, 2(3), 7-11.
  • Atar, C. (2018). Küreselleşme, ‘Ötekileştirme’ ve İkinci Dil Öğretmen Eğitimi İçin Bazı İçerimler. Eğitimde Güncel Yaklaşım ve Uygulama Örnekleri Üzerine Seçme Yazılar, PESA Publishing, 123-139.
  • Bauman, Z. (2004). Sosyolojik Düşünmek. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
  • Calhoun, C. (2014). Kimlik ve Tanınma Politikası. Kimlik Politikaları: Özdeşlik, Tanınma ve Farklılık (ed. Fırat Mollaer). Doğubatı Yayınları, Ankara.
  • Cüceloğlu, D. (2017). İnsan Ve Davranışı. Remzi Kitabevi, İstanbul.
  • Doytcheva, M. (2009). Çokkültürlülük. İletişim Yayınları, İstanbul. Etıman, O. (2014). Yerlilerin Gözyaşları: Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi İçinde( Çevirmenin Notu). İmge Kitabevi, Ankara. Giddens, A. ve Sutton, P. W. (2016). Sosyolojide Temel Kavramlar. Phoenix Yayınevi, Ankara. Hazard, P. (1999). Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme. Ötüken Yayınları, İstanbul. Hüseyin, A. (2006). Batı’nın İslâm’la Kavgası. Pınar Yayınları, İstanbul. Kalın, İ. (2017). Ben, Öteki Ve Ötesi: İslâm-Batı İlişkileri Tarihine Giriş. İnsan Yayınları, İstanbul. Kalın, İ. (2018). İslamofobi ve Çokkültürlülüğün Sınırları. Bir Korku ve Nefret Söylemi Olarak İslamofobi (Ed. John Esposito ve İbrahim Kalın). İnsan Yayınları, İstanbul. Kılınç, Z. A. (2017). Çokkültürlülük ve Millet Sistemi. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 44-55. Kymlicka, W. (2015). Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Las Casas, B. (2014). Yerlilerin Gözyaşları: Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi. İmge Kitabevi, Ankara. Maalouf, A. (2014). Ölümcül Kimlikler. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Momin, A. (2010). Çoğulculuk ve Çokkültürcülük: İslâmî Bir Bakış Açısı. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38 (2010/I), 203-230. Özcan, A. S. (2018). Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’nin Suriyeli Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikası. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 17-29. Özdenören, R. (2016). Kafa Karıştıran Kelimeler. İz Yayıncılık, İstanbul. Özensel, E. (2012). Çokkültürlülük Uygulaması olarak Kanada Çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 55-69. Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek: Kültürel Çeşitlilik ve Siyasal Teori. Phoenix Yayınları, Ankara. Schnapper, D. (2005). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Şan, M. K. (2006). Farklılık Ve Çokkültürlülük Siyasetleri Üstüne Bir Deneme. Milel ve Nihal Dergisi, 3(1-2), 68-77. Şeyban, L. (2007). Mudejares & Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlıya Göçleri. İz Yayıncılık, İstanbul. Taylor, C. (2014). Tanınma Politikası. Çokkültürcülük: Tanınma Politikası İçinde. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Weber, M. (2011). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. BilgeSu Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İhsan KUTLU (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1414-3358
Author: Fatmanur ALSANCAK
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @review { pesausad451094, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {295 - 303}, doi = {}, title = {ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?}, key = {cite}, author = {KUTLU, İhsan and ALSANCAK, Fatmanur} }
APA KUTLU, İ , ALSANCAK, F . (2018). ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 295-303. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/39154/451094
MLA KUTLU, İ , ALSANCAK, F . "ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 295-303 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/39154/451094>
Chicago KUTLU, İ , ALSANCAK, F . "ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 295-303
RIS TY - JOUR T1 - ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR? AU - İhsan KUTLU , Fatmanur ALSANCAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 303 VL - 4 IS - 3 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR? %A İhsan KUTLU , Fatmanur ALSANCAK %T ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR? %D 2018 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 4 %N 3 %R %U
ISNAD KUTLU, İhsan , ALSANCAK, Fatmanur . "ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 3 (November 2018): 295-303.
AMA KUTLU İ , ALSANCAK F . ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?. CC Licence. 2018; 4(3): 295-303.
Vancouver KUTLU İ , ALSANCAK F . ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KİMİN SORUNUDUR?. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(3): 303-295.