Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 134 - 149 2019-07-28

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Nur Seven [1]

29 21

Bu çalışmada üniversite eğitimi gören gençlerin, toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin algıları ve tutumları araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Beslenme ve Diyabetik bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri basit tesadüfi örneklem tekniğiyle seçilmiş; “Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları” ölçeği ve sosyo-demografik anket formu ile ölçülmüştür. Araştırmaya 52 (% 29,5) erkek; 124 (%70,5) kız toplam 176 öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler, ortalama değer ve yüzdelikler gibi betimleyici istatistiklerle; Ki-kare testi (Chi-Square), t-testi (independent samples t-testi), Anova testi gibi fark testleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin genel itibariyle toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel tutuma sahip oldukları, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ile cinsiyetler arasında anlamlı ilişki bulunduğu, öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyleri ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılığın olmadığı, öğrencilerin ailelerinin aile tipi (çekirdek, geniş, parçalanmış) ile toplumsal cinsiyet rolleri tutumları arasında anlamlı farklılığın olmadığı, ayrıca öğrencilerin okudukları bölümler ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılığın da olmadığı belirlenmiştir. 

Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri
  • Altınova, H. H., & Altıntaş, O. (2015). Toplumsal Cinsiyet Algısı İle Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. International Periodical For The Languaes, Literature and History of Turkish or Turkic, 83-100.Aslan, N. (2009). Geleneksel Türk Aileleri Arasında Ailenin Boş Zamanının ve Ailenin Memnuniyetinin İnceenmesi. Boş Zamanlar Dergisi.Aytaç, S., & Öngen, B. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşama Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları, (s. 1-18). Bursa.Connell, R. W. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı yayınları.Çelik, S., Güvenç, E., Gönüllüce, A., & Karasu, F. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi.Erdal, Ç. (2012). Türkiye'de Ulusal Kanallarda Yayınlanan Prime-Time Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Ailenin Sunumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Kadın Konferansı. İzmir.Eroğlu, K., Taşkın, L., Vefikuluçay, D., & Zeyneloğlu, S. (2007). Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26-38.Kavas, A. (2018). Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Karnesi . Tepav Web Sitesi: http://www.tepav.org.tr adresinden alınmıştırKodan, S. (2013). Evli Bireylerin Evlilik Kalitesi Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2008). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. http://www.kadininstatusu.aile.gov.tr adresinden alınmıştırTaylan, H. H. (2009). Türkiye'de Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 117-138.Terzioğlu, F., & Zeyneloğlu, S. (2011). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 409-420.Vatandaş, C. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Dergipark Akademik Dergisi, 29-56.Yıldırım, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet Tutumlarının Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara'da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniverisite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6205-5187
Author: Nur Seven (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 28, 2019

Bibtex @research article { pesausad551306, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {134 - 149}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {Seven, Nur} }
APA Seven, N . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 134-149. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/551306
MLA Seven, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 134-149 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/551306>
Chicago Seven, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 134-149
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI AU - Nur Seven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 149 VL - 5 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI %A Nur Seven %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Seven, Nur . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (July 2019): 134-149.
AMA Seven N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI. CC Licence. 2019; 5(2): 134-149.
Vancouver Seven N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(2): 149-134.