Year 2018, Volume 10, Issue 4, Pages 440 - 453 2018-12-30

Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali
Lifelong Healthy Lifestyle and Wellness

Fidan Korkut Owen [1] , Nur Demirbaş Çelik [2]

487 783

Yaşam boyu her alanda sağlıklı olabilmek ve iyilik halini sürdürebilmek bireylerin doğrudan kontrollerinde olmayan, aileden getirilen kalıtsal etmenler, hava kirliliği gibi çevresel etmenler ve yetersiz sağlık sistemi gibi sistemik etmenler nedeniyle her zaman olası ya da kolay olmayabilir. Öte yandan bireyler sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile pek çok hastalığı önleyebilmektedir. İyilik halinin sağlıklı yaşam biçimi olarak tanımlandığı dikkate alındığında bunu sağlayan davranışların neler olduğu önem kazanmaktadır. Bu davranışlar, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarına sahip olma, stresi iyi yönetebilme, düzenli fiziksel etkinlik yapma, spiritüel büyümeyi destekleyici etkinlikler yapma, kişilerarası ilişkileri canlı tutma ve bu konularda sorumluluk alma olarak özetlenmektedir. Bu makalede yaşam boyu gelişim dikkate alınarak çocukluk/gençlik, beliren yetişkinlik ve yetişkinlik/ileri yaştaki yetişkinlik dönemlerindeki bireylerin iyilik hallerine yönelik yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Ayrıca her dönem için tüm ruh sağlığı profesyonellerin yapabileceklerine ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.

Being lifelong healthy in all fields and maintaning wellness may not always be possible or easy beacuse of environmental factors including not directly under the control of individuals, hereditary factors run in the family, air pollution and also systematic factors like inadequate health system. On the other hand, healthy living habits of individuals can prevent many diseases. When considering the wellness is defined as a health-promoting lifestyle, it becomes important that what behaviors provide it. These behaviors are summarized as having an adequate and balanced nutrition habits, managing stress better, making regular physical activity, doing spiritual growth supportive activities, keeping inter-personal relationships alive and taking responsibility for these issues. In this article, considering the lifelong development, studies on the wellness of individuals in childhood/youth, emerging adulthood and adulthood, old aged adulthood stages were summarized. Moreover, some suggestions were presented with respect to doings by professionals who are interested in the development of individiuals such as psychologists, psychological counselors and nurses for every period.

 • Alikaşifoğlu M, Ercan O (2009) Ergenlerde riskli davranışlar. Türk Pediatri Arşivi. 44(1):1-6.
 • Anand P, Kunnumakara AB, Sundaram C, et al. (2008) Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. Pharm Res. 25(9):2097-2116. doi:10.1007/s11095-008-9661-9.
 • Arnett JJ (2014) Sometimes goodbye is a second chance: Resilience in emerging adulthood. (First edition). Oxford University Press, New York.
 • Arnett JJ, Eisenberg N (2007) Introduction to the special section: Emerging adulthood around the world. Child Dev Perspect. 1(2):66-67. doi:10.1111/j.1750-8606.2007.00015.x.
 • Atak H, Çok F (2010) İnsan yaşamında yeni bir dönem: Beliren yetişkinlik. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 17(1):39-50.
 • Barwais FA, Cuddihy TF, Tomson LM (2014) Adult total wellness: Group differences based on sitting time and physical activity level. BMC Public Health. 14(1):234. doi:10.1186/1471-2458-14-234.
 • Belansky ES, Cutforth N, Delong E, et al. (2009) Early impact of the federally mandated local wellness policy on physical activity in rural, low-income elementary schools in Colorado. J Public Health Policy. 30(1). doi:10.1057/jphp.2008.50.
 • Brooks JE, Moore DD (2016) The Impact of childhood experiences on perceptions of health and wellness in african american young adults. J African Am Stud. 20(2):183-201. doi:10.1007/s12111-016-9327-3.
 • Burkett L, Rena CG, Stone KWJ, Klein DA (2002) The effects of wellness education on the body image of college students. Health Promot Pract. 3(1):76-82. Catalano RF, Fagan AA, Gavin LE, et al. (2012) Worldwide application of prevention science in adolescent health. Lancet. 379(9826):1653-1664. doi:10.1016/s0140-6736(12)60238-4.
 • Cohen RY, Brownell KD, Felix MR (1990) Age and sex differences in health habits and beliefs of schoolchildren. Heal Psychol. 9(2):208-224. doi:10.1037/0278-6133.9.2.208.
 • Corbin CB, Welk GJ, Corbin WR, Welk K (2010). Concepts of fitness and wellness: A comprehensive lifestyle approach. 9th ed. St. Louis: McGraw-Hill Higher.
 • Cowen EL (1991) In pursuit of wellness. Am Psychol. 46(4):404-408. doi:10.1037/0003-066X.46.4.404.
 • Cowen EL (1994) The enhancement of psychological wellness: Challenges and opportunities. Am J Community Psychol. 22(2):149-179. doi:10.1007/BF02506861.
 • Craigie AM, Lake AA, Kelly SA, Adamson AJ, Mathers JC (2011) Tracking of obesity-related behaviours from childhood to adulthood: A systematic review. Maturitas. 70(3):266-284. doi:10.1016/j.maturitas.2011.08.005.
 • Demirbaş-Çelik N, Korkut-Owen F (2017) Predictiveness of Health Promoting Lifestyle on Wellness. J Strateg Res Soc Sci. 3(3):69-88. doi:10.26579/josress-3.3.5.
 • Demirbaş-Çelik N, Korkut-Owen F, Doğan T (2016). Wellness of university students according to gender and age groups. Innov Res Educ. 3(4): 203-209.
 • Rayle AD, Myers JE (2004) Counseling adolescents toward wellness: The roles of ethnic identity, acculturation, and mattering. Prof Sch Couns. 8(1):81-90. doi:10.2307/42732418.
 • Doğan T, Yıldırım İ (2006) Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin “arkadaşlık” ve “sevgi” boyutlarının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları. 24:77-86.
 • Douce L, Keeling RA (2014) A strategic primer on college student mental health. A report by NASPA: Student Affairs Administrators in Higher Education, the American Council on Education, and the American Psychological Association. http://www.nacua.org/documents/CollegeStudentMentalHealth_October2014.pdf
 • Dubois EJ (2006) Assessment of health-promoting factors in college students’ lifestyles. Dissertation Abstracts Internationals, 67(01), 2603. (UMI No. 3225260) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract. Accessed August 16, 2017.
 • Epstein JA, Griffin KW, Botvin GJ (2002) Positive impact of competence skills and psychological wellness in protecting inner-city adolescents from alcohol use. Prev Sci. 3(2):95-104. doi:10.1023/A:1015479216401.
 • Erkan S, Özbay Y, Cihangir-Çankaya Z, Terzi Ş (2012) Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Egitim ve Bilim. 37(164):94-107.
 • Farley TA, Dalal MA, Mostashari F, Frieden TR (2010) Deaths preventable in the U.S. by Improvements in Use of clinical preventive services. Am J Prev Med. 38(6):600-609. doi:10.1016/j.amepre.2010.02.016.
 • Federal Interagency Forum on Aging Related Statistics (2008) Older Americans 2008 Key Indicators of Well-Being. World Wide Web Internet Web Inf Syst. Flacker JM (2003) What is a geriatric syndrome anyway? Geriatr Aging. 6(9):58-59. doi:10.1046/j.1532-5415.2003.51174.x.
 • Footit J (2009) Wellness in older adults. PhD Thesis, Queensland University of Technology
 • Foottit J, Anderson D (2012) Associations between perception of wellness and health-related quality of life, comorbidities, modifiable lifestyle factors and demographics in older Australians. Australas J Ageing. 31(1):22-27. doi:10.1111/j.1741-6612.2011.00526.x.
 • Gilman R, Huebner ES (2006) Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. J Youth Adolesc. 35(3):293-301. doi:10.1007/s10964-006-9036-7.
 • Granello PF A (2001) Comparison of wellness and social support networks in different age groups. Adultspan J. 3(1):12-22. doi:10.1002/j.2161-0029.2001.tb00101.x.
 • Greenberg JS (1985) Health and wellness: a conceptual differentiation. J Sch Health. 55(10):403-406. doi:10.1038/2091178c0.
 • Gürgan U (2014) Üniversite öğrencilerinin yılmazlık ve iyilik halinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. E-Journal New World Sci Acad. 9(1):19-35.
 • Hallal PC, Victora CG, Azevedo MR, Wells JCK (2006) Adolescent physical activity and health: a systematic review. Sports Med. 36(12):1019-1030. doi:10.2165/00007256-200636120-00003.
 • John AH, Jane EM, Thomas JS (2004) A factor structure of wellness: Theory, assessment, analysis, and practice. J Couns Dev. 82(3):354. doi:10.1002/j.1556-6678.2004.tb00321.x.
 • Hermon DA, Davis GA (2004) College student wellness: A comparison between traditional- and nontraditional-age students. J Coll Couns.7(1):32. doi:10.1002/j.2161-1882.2004.tb00257.x.
 • Holm-Hadulla RM, Koutsoukou-Argyraki A (2015) Mental health of students in a globalized world: Prevalence of complaints and disorders, methods and effectivity of counseling, structure of mental health services for students. Ment Heal Prev. 3(1-2):1-4. doi:10.1016/j.mhp.2015.04.003.
 • Inouye SK, Studenski S, Tinetti ME, Kuchel GA (2007) Geriatric syndromes: Clinical, research, and policy implications of a core geriatric concept. J Am Geriatr Soc. 55(5):780-791. doi:10.1111/j.1532-5415.2007.01156.x.
 • Kang M, Russ R, Ryu J (2008) Wellness for older adults in daily life. Wellness for older adults in daily life. Oklahoma Cooperative Extension Fact Sheets, T-2237. http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Version-9376/T-2237web.pdf. Accessed December 4, 2017.
 • Kasapoğlu F (2014) İyilik hali ile özgecilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7:271–288. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R. et al. (2005) Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 62(6):593-602. Kılıç M (2011) Kronik Hastalıkların Önlenmesinde Davranışsal Risk Faktörlerinin Önemi. Artic TAF Prev Med Bull. 10(6):733-740.
 • Kitzrow MA (2009) The mental health needs of today’s college students: challenges and recommendations. J Stud Aff Res Pract, 46:167–181.
 • Korkut-Owen F, Doğan T, Demirbaş-Çelik N, et al. (2016) Development of The Well-Star Scale J Hum Sci, 13:5013–5031.doi:10.14687/jhs.v13i3.4130.
 • Korkut-Owen F, Owen DW (2012) İyilik Hali Yıldızı Modeli, uygulanması ve değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 3:24–33.
 • Korkut F (2004) İş Yaşamında Iyilik Hali Çemberi Modelinin Kullanılması. (27-28 Nisan) EDOK, Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu Bildiriler El kitabı (ss. 301-310).
 • Leslie J, Yancy A, McCarthy W, et al. (1999) Development and implementation of a school-based nutrition and fitness promotion program for ethnically diverse middle-school girls. J Am Diet Assoc. 99(8):967-970. doi:10.1016/S0002-8223(99)00230-8.
 • Levinson DJA (1986) Conception of adult development. Am Psychol. 41(1):3-13.
 • Malkoç A, Yalçın İ (2015) Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Studentss. Turkish Psychol Couns Guid J. 5(43):35-43.
 • McMahon S, Fleury J (2012) Wellness in older adults: A concept analysis. Nurs Forum. 47(1):39-51. doi:10.1111/j.1744-6198.2011.00254.x. Miller G, Foster LT (2010) Critical synthesis of wellness literature. Heal Promot 2: 1-32.
 • Mills RC, Dunham RG, Alpert GP (1988) Working with high-risk youth in prevention and early intervention programs: toward a comprehensive wellness model. Adolescence. 23(91):643-660.
 • Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL (2004) Actual causes of death in the United States, 2000. JAMA. 291(10):1238-1245. doi:10.1001/jama.291.10.1238.
 • Myers JE, Mobley AK (2004) Wellness of undergraduates: Comparisons of traditional and nontraditional students. J. Coll. Couns. 7:40–49doi:10.1002/j.2161-1882.2004.tb00258.x.
 • Myers JE, Mobley AK (2003) Booth CS. Wellness of counseling students: Practicing what we preach. Couns Educ Superv. 42:264-274. doi:10.1002/j.1556-6978.2003.tb01818.x.
 • Myers JE, Sweeney Myers TJ, Sweeney JE (2004) The Indivisible Self: An Evidence-Based Model of Wellness. J Individ Psychol. 60(3):234-245.
 • Myers JE, Sweeney TJ, Witmer M (2000) The wheel of wellness counseling for wellness: A holistic model for treatment palnning. J Couns Dev, 78:251–266. doi:10.1002/j.1556-6676.2000.tb01906.x.
 • Oğuz Duran N, Tezer E (2007) Sanat etkinlikleriyle zenginleştirilmiş grupla psikolojik danışma programının üniversite öğrencilerinin iyilik hali üzerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(28):63-77.
 • Oleckno WA, Blacconiere MJ (1990) Wellness of college students and differences by gender, race, and class standing. Coll Stud J, 24:421–429.
 • Omizo MM, Omizo SA, D’Andrea MJ (1992) Promoting wellness among elementary school children. J Couns Dev. 71(2):194-198.
 • Parks KM, Steelman LA (2008) Organizational wellness programs: A meta-analysis. J Occup Health Psychol. 13(1):58-68. doi:10.1037/1076-8998.13.1.58.
 • Preskitt JK, Menear KS, Goldfarb SS, Menachemi N (2015) Wellness among US adolescents ages 12-17 years. Child Care Health Dev. 41(6):1207-1215. doi:10.1111/cch.12248.
 • Prilleltensky I, Nelson G, Peirson L (2001) The role of power and control in children’s lives: An ecological analysis of pathways toward wellness, resilience and problems. J Community Appl Soc Psychol. 11(2):143-158. doi:10.1002/casp.616.
 • Rachele JN, Washington TL, Cockshaw WD, Brymer E (2013) Towards an operational understanding of wellness. J Spirituality, Leadersh Manag. 7(1):3-12. doi:10.15183/slm2013.07.1112.
 • Renger RF, Midyett SJ, Soto Mas FG, et al (2000) Optimal living profile: An inventory to assess health and wellness. Am J Health Behav. 24(6):403-412. doi:10.5993/AJHB.24.6.1.
 • Resmî Gazete (1949). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 27 Mayıs 1949 tarihli, 7217 sayılı, http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7217.pdf sayfasından 12 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Roscoe LJ (2009) Wellness: A review of theory and measurement for counselors. J Couns Dev. 87(2):216-226. doi:10.1002/j.1556-6678.2009.tb00570.x.
 • Russell-Mayhew S, McVey G, Bardick A, Ireland A (2012) Mental health, wellness, and childhood overweight/obesity. J Obes. 2012. doi:10.1155/2012/281801.
 • Russell-Mayhew S, Arthur N, Ewashen C (2007) Targeting students, teachers and parents in a wellness-based prevention program in schools. Eat Disord. 15(2):159-181. doi:10.1080/10640260701190709.
 • Shanahan MJ, Porfeli EJ, Mortimer JT, Erickson LD (2005) Subjective age ıdentity and the transition to adulthood: When do adolescents become adults? Front adulthood theory, Res public policy. 225-255. doi:10.7208/chicago/9780226748924.001.0001.
 • Sisson SB, Smith CL, Cheney M (2017) Big impact on small children: Child-care providers’ perceptions of their role in early childhood healthy lifestyle behaviours. Child Care Pract. 23(2):162-180. doi:10.1080/13575279.2017.1299111.
 • Steiner H, Pavelski R, Pitts T, Human RM-CP (1998). The juvenile wellness and health survey (JWHS-76): A school based screening instrument for general and mental health in high school students. Child Psychiatry Hum Dev., 29(2), 141-155.
 • Song M, Giovannucci E (2016) Preventable incidence and mortality of carcinoma associated with lifestyle factors among white adults in the United States. JAMA Oncol. 2(9):1154. doi:10.1001/jamaoncol.2016.0843.
 • Şahin İ, Şahin-Fırat N, Zoraloğlu YR, Açıkgöz K (2009) Üniversite öğrencilerinin sorunları. E-Journal New World Sci Acad Educ Sci 1C0107. 4(4):1435-1449.
 • Tatar M, Myers JE (2010) Wellness of children in israel and the united states: A preliminary examination of culture and well-being. Couns Psychol Q. 23(1):17-33. doi:10.1080/09515071003718384.
 • Tümer A, Şahin S (2011) Ergenlerin riskli sağlık davranışları. Sağlık ve Toplum. 21(1):32-38.
 • Türküm AS, Kızıltaş A, Sarıyer A (2004) Anadolu üniversitesi psikolojik danışma ve rehberlik merkezi hedef kitlesinin psikolojik ihtiyaçlarına ilişkin ön çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 3(21):15-27. doi:10.17066/PDRD.87897.
 • US Department of Health and Human Services, (2000). Healthy people 2000 Final review. https://www.cdc.gov/nchs/data/hp2000/hp2k01.pdf sayfasından 12 Mart 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ (1987) The Health-Promoting Lifestyle Profile: Development and psychometric characteristics. Nurs Res. 36(2):76-81. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
 • Walker S, Hill-Polerecky D (1996) Psychometric Evaluation of the Health-Promoting Lifestyle Profile II. II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center, 120-26.
 • Williams PG, Holmbeck GN, Greenley RN (2002) Adolescent health psychology. J Consult Clin Psychol. 70:828-842. doi:10.1037/0022-006X.70.3.828.
 • Williams KA, Kolar MM, Reger BE, Pearson JC (2001) Evaluation of a wellness-based mindfulness stress reduction intervention: A controlled trial. Am J Heal Promot. 15(6):422-432. doi:10.4278/0890-1171-15.6.422.
 • World Health Organization (2008) Global report on falls prevention in older age. 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563536_eng.pdf sayfasından 12 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir. World Health Organization (2017) Constitution of WHO: Principles. http://www.who.int/about/mission/en/ sayfasından 12 Mart 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Zaybak A, Fadıloğlu Ç (2004) Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışı ve bu davranışı etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 20(1): 71–95.
Primary Language tr
Subjects Behavioral Sciences, Psychology, Applied
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0003-0144-1521
Author: Fidan Korkut Owen
Institution: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7920-4361
Author: Nur Demirbaş Çelik (Primary Author)
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @review { pgy364108, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {Lut TAMAM}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {440 - 453}, doi = {10.18863/pgy.364108}, title = {Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali}, key = {cite}, author = {Korkut Owen, Fidan and Demirbaş Çelik, Nur} }
APA Korkut Owen, F , Demirbaş Çelik, N . (2018). Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10 (4), 440-453. DOI: 10.18863/pgy.364108
MLA Korkut Owen, F , Demirbaş Çelik, N . "Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 10 (2018): 440-453 <http://dergipark.org.tr/pgy/issue/32777/364108>
Chicago Korkut Owen, F , Demirbaş Çelik, N . "Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 10 (2018): 440-453
RIS TY - JOUR T1 - Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali AU - Fidan Korkut Owen , Nur Demirbaş Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18863/pgy.364108 DO - 10.18863/pgy.364108 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 440 EP - 453 VL - 10 IS - 4 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.364108 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.364108 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Current Approaches in Psychiatry Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali %A Fidan Korkut Owen , Nur Demirbaş Çelik %T Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali %D 2018 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 10 %N 4 %R doi: 10.18863/pgy.364108 %U 10.18863/pgy.364108
ISNAD Korkut Owen, Fidan , Demirbaş Çelik, Nur . "Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 10 / 4 (December 2019): 440-453. https://doi.org/10.18863/pgy.364108