Year 2014, Volume , Issue 1, Pages 36 - 52 2014-06-01

Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma
A Research for Description the Role of Marketing Communications of the QR Codes with Technology Acceptance Model

Ömer Kürşad Tüfekci [1]

151 447

Karekodlar, akıllı telefon olarak adlandırılan cep telefonlarının aracılığı ile kullanılan yeni nesil bir uygulama olarak ifade edilmektedir. Günümüzde bu uygulama ile karekodlar işletmeler açısından pazarlama iletişimi aracı olarak kullanılmaktadır. Tüketicilerin teknolojik değişim tepkisini ölçmek amacıyla Teknoloji Kabul Modeli kullanılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada karekodların pazarlama iletişimi rolü Teknoloji Kabul Modeli ile araştırılmıştır. Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Online anket formu ile ulaşılan 564 katılımcıdan veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda karekodların pazarlama iletişimi rolü teknoloji kabul modeli ile pozitif yönde ve anlamlı açıklanmıştır.
Quick Response (QR) codes are expressed as a next-generation applications which are used via mobile phones are called smart phones. Today QR codes are used as a tool marketing communication for businesses with this application. Technology Acceptance Model is used to technological change in order to measure the response of consumers. Therefore, in this study the role of marketing communications of the QR codes was investigated by the Technology Acceptance Model. Research was carried out by Suleyman Demirel University students. Datas were obtained from 564 participants that achieved with online questionnaire. The obtained data were tested by Structural Equation Model. As a result of the role of marketing communications of the QR codes with Technology Acceptance Model is described as a positive and meaningful.
Other ID JA64BB22NB
Journal Section Collection
Authors

Author: Ömer Kürşad Tüfekci

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { pibyd394006, journal = {Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8711}, address = {Pamukkale University}, year = {2014}, volume = {}, pages = {36 - 52}, doi = {}, title = {Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Tüfekci, Ömer Kürşad} }
APA Tüfekci, Ö . (2014). Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (1), 36-52. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pibyd/issue/35464/394006
MLA Tüfekci, Ö . "Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2014): 36-52 <http://dergipark.org.tr/pibyd/issue/35464/394006>
Chicago Tüfekci, Ö . "Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2014): 36-52
RIS TY - JOUR T1 - Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma AU - Ömer Kürşad Tüfekci Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 52 VL - IS - 1 SN - -2148-8711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma %A Ömer Kürşad Tüfekci %T Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma %D 2014 %J Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi %P -2148-8711 %V %N 1 %R %U
ISNAD Tüfekci, Ömer Kürşad . "Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi / 1 (June 2014): 36-52.
AMA Tüfekci Ö . Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2014; (1): 36-52.
Vancouver Tüfekci Ö . Karekodların Pazarlama İletişimi Rolünü Teknoloji Kabul Modeli ile Açıklamaya Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2014; (1): 52-36.