Year 2016, Volume , Issue 1, Pages 1 - 10 2016-05-01

Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of Turkish Mining Industry By Five Forces Model

Duygu KOÇOĞLU [1] , Murat Kantar [2]

103 306

İlk çağlardan bu yana devletlerin ve toplumların gelişmesi ve birbirlerine karşı rekabet avantajı sağlamaları ile yürüttükleri madencilik faaliyetleri arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Günümüz modern toplumlarında da madencilik ülkeler için kritik öneme sahip bir sektördür. Ancak, her geçen gün artan maden ihtiyacı ile beraber yerkürenin sahip olduğu maden rezervlerinin azalmasından dolayı madencilik faaliyetlerinin geçmişe nazaran daha verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, modern madencilik uygulamalarının yanı sıra sektör yapısının doğru değerlendirilmesi ve rekabet avantajı yakalamak için doğru stratejik kararlar alınması elzemdir. Bu bağlamda, bu çalışma Türkiye’deki madencilik sektörünün rekabet yapısını Porter’ın Beş Güç Modeli aracılığı ile analiz ederek makro açıdan genel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Yapılan analiz sonucunda varolan firmalar arası rekabetin yüksek ve yeni girenlerin tehdidinin düşük olduğu söylenebilir. Ancak, tedarikçilerin gücü, ikame ürün tehdidi ve alıcıların gücü konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir.
Since the early ages, the development of states and societies, and gaining competitive advantage against each other has had a close relationship between mining activities they carry out. Today, mining industry is also critical for countries. However, mining activities need to be made more efficient compared to past because of growing need for mines and depletion in the earth’s mine reserves day by day. Therefore, as well as modern mining activities, taking the right strategic decisions is also essential for correct assesment of the industry structure and gaining competitive advantage. In this context, this study aims to analyze competitive structure of Turkish mining industry by using Porter’s Five Forces Model, and make an overall evaluation at macro level. According to analyses, it can be said that rivalry among existing firms is high, and threat of new entrants is low. However, analyses do not indicate clear results about bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, and threat of substitutes.
Other ID JA46JN68SB
Journal Section Collection
Authors

Author: Duygu KOÇOĞLU

Author: Murat Kantar

Dates

Publication Date: May 1, 2016

Bibtex @ { pibyd394017, journal = {Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8711}, address = {Pamukkale University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KOÇOĞLU, Duygu and Kantar, Murat} }
APA KOÇOĞLU, D , Kantar, M . (2016). Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (1), 1-10. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pibyd/issue/35467/394017
MLA KOÇOĞLU, D , Kantar, M . "Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2016): 1-10 <http://dergipark.org.tr/pibyd/issue/35467/394017>
Chicago KOÇOĞLU, D , Kantar, M . "Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2016): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi AU - Duygu KOÇOĞLU , Murat Kantar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - IS - 1 SN - -2148-8711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi %A Duygu KOÇOĞLU , Murat Kantar %T Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi %D 2016 %J Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi %P -2148-8711 %V %N 1 %R %U
ISNAD KOÇOĞLU, Duygu , Kantar, Murat . "Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi / 1 (May 2016): 1-10.
AMA KOÇOĞLU D , Kantar M . Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2016; (1): 1-10.
Vancouver KOÇOĞLU D , Kantar M . Türkiye Madencilik Sektörünün Beş Güç Modeli İle Değerlendirilmesi. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2016; (1): 10-1.