Year 2015, Volume 2, Issue 2, Pages 11 - 22 2015-10-01

An Investigation for Determining the Motivations in Learning Foreign Languages of Executive Assistants and Their Other Colleagues
Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yusuf Kaya [1] , Nuray Keskin [2]

78 153

In global competition enviroment the most basic feature for the necessity of staff that businesses seak for has been the profiency of the foreign language. It is suggested by many researhes that in our country learning foreign languages have many difficulties. Most of the investigations show that there are problems result from lack of motivation in the basic of learning foreign languages. In this work the motivation about learning foreign languages is compared with the office management and executive assistance students, and foreign trade programme and bank-insurance students of Pamukkale University Buldan Vocational School, and it is tried to determine the differenties between the departments. 300 of students were circumstantially conducted a three part survey with 41 questions which had been supplied of reliability and prepeared by 5 likert measure. Frequencies, percentages, avarages, standart deviations are obtained of the datas attained in the research, and with the aim of determining the differenties between the departmants the comments are made about the analysis of t values variance results by defining with SPSS 16 programme.
Küresel rekabet ortamında iş dünyasının eleman ihtiyacında aradığı en temel nitelik yabancı dil bilgisi haline gelmiştir. Ülkemizde yabancı dil/dillerin öğrenilmesinde güçlükler çekildiği birçok araştırma ile ortaya konmuştur. Araştırmaların birçoğu dil öğrenimine yönelik problemlerin temelinde motivasyon kaynaklı sorunların yer aldığını göstermektedir. Bu çalışmada; Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı öğrencileri ile dış ticaret programı ve bankacılık-sigortacılık programı öğrencilerine göre yabancı dil öğrenme ya da öğrenememe motivasyonları karşılaştırılmış ve bölümler arası farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin 300'üne tesadüfi olarak 5'li likert ölçeğine göre hazırlanmış üç bölümden oluşan toplamda 41 soruluk güvenirliliği sağlanmış anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmaları alınmış, bölümler arası farklılıklarının belirlenmesi amacıyla t değerleri varyans analizi sonuçları SPSS 16 programıyla belirlenerek yorumlar yapılmıştır.
Other ID JA78HB72UJ
Journal Section Collection
Authors

Author: Yusuf Kaya

Author: Nuray Keskin

Dates

Publication Date: October 1, 2015

Bibtex @ { pjess374861, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {11 - 22}, doi = {}, title = {Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kaya, Yusuf and Keskin, Nuray} }
APA Kaya, Y , Keskin, N . (2015). Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 2 (2), 11-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pjess/issue/33854/374861
MLA Kaya, Y , Keskin, N . "Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015): 11-22 <http://dergipark.org.tr/pjess/issue/33854/374861>
Chicago Kaya, Y , Keskin, N . "Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Yusuf Kaya , Nuray Keskin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %A Yusuf Kaya , Nuray Keskin %T Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2015 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Yusuf , Keskin, Nuray . "Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 / 2 (October 2015): 11-22.
AMA Kaya Y , Keskin N . Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. pjess. 2015; 2(2): 11-22.
Vancouver Kaya Y , Keskin N . Yönetici Asistanlarının ve Diğer Meslektaşlarının Yabancı Dil Öğrenimindeki Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2015; 2(2): 22-11.