Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 131 - 143 2018-12-31

A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce
Düzce’de Yerel Dirençliliğin Geliştirilmesinde Katılımcı Bir Yaklaşım

İpek Güler [1] , Nilgün Okay [2] , Pınar Köylü [3] , Elif Kutay Karaçor [4] , Bilge Aydın [5] , Azime Tezer [6] , Osman Uzun [7] , Fatih Terzi [8] , Zeynep Türkay [9] , Ebru Satılmış [10] , Didem Kara [11]

55 147

In this study, we examine and evaluate local knowledge to develop an integrated participatory model for spatial planning.  We used participatory approaches in Düzce province to enhance risk communication, and to obtain the local point of view related to natural hazards and vulnerabilities through collaborative workshop techniques.  We integrated multi-knowledge sources including geoecological research data and local expert knowledge, and including the results of questionnaire surveys’ analyses from workshops and town-watch exercise. This paper presents integrated information that can be useful in risk communication, and valuable analyses in terms of stakeholders’ responsibilities and sources in disaster risk reduction towards resilience.

Bu çalışma kapsamında katılımcı mekânsal planlama için, Düzce İli’nin doğal yapı hassasiyetleri, tehlike ve risklerine ilişkin farkındalığını sağlamak, afet risk azaltma ve risk iletişiminin sürdürülebilirliğini arttırmak üzere odak grup çalışmaları yapılmıştır.  Odak gruplarına, doğal yapı hassasiyetleri ve tehlike verilerine dayalı bütünleşik değerlendirme sonuçları paylaşılmış ve farkındalıkları hakkında geri bildirim alınmıştır.  Masabaşı anket ve mahalle risk tespit saha çalışmaları ile katılımcıların riskleri İl ve yerel düzeyde derecelendirilmeleri istenmiştir.  Bu makalede yerel bilgi ve jeoekolojik verilerin bütünleştirilmesinin yanısıra afet risk azaltmadaki sorumluluklar ve kaynaklar bakımından katılımcıların değerlendirmeleri ile ilgili dikkat çekici bulgular sunulmaktadır.

 • Alexander D.E. (2013). Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 13 (11): 2707–2716, http://dx.doi.org/10.5194/nhess-13-2707-2013.
 • Aydın B., Tezer A., Türkay Z., Yılmaz M., Karaçor E., Güler İ., Uzun O., Okay N., Terzi F., Köylü P., Satılmış E., Kara D. (2018). Resilience through participatory planning for integrated ecological risks in Düzce. Resilience (in this issue).
 • Berkes F., Colding J., Folke C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications 10(5):1251-1262.
 • Holling C.S. (2011). Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems, Ecosystems 4 (5) (2001) 390–405, http://dx.doi.org/10.1007/s10021-001-0101-5.
 • Huntington H.P. 2002. Observations on the workshop as a means of improving communication between holders of traditional and scientific knowledge. Environmental Management, 30:778-792.
 • Kachergis E. J., Knapp C.N., Fernandez-Gimenez M.E., Ritten J.P., Pritchett J.G., Parsons J., Hibbs W., Roath R. (2013). Tools for resilience management: multidisciplinary development of state-and-transition models for northwest Colorado. Ecology and Society 18(4): 39.
 • Knapp C. N., Fernandez-Gimenez M., Kachergis E., Rudeen A. (2011). Using participatory workshops to integrate state-and-transition models created with local knowledge and ecological data. Rangeland Ecology & Management, 64 (2):158-170.
 • Na J., Okada N., Fang, L. (2009). A collaborative action development approach to improving community disaster reduction using the Yonmenkaigi system. J Nat Disaster Sci, 30 (2): 57-69.
 • Ogawa Y., Fernandez A.L., Yoshimura T. (2005). Town Watching A Tool For Citizen Participation In Developing Countries: Applications In Disaster Training. Int’l J. Mass Emergencies and Disasters, 23 (2): 5-36.
 • Okay N. (2018). Afete Dirençli Kentler için Risk Azaltma (Disaster Risk Reduction for Resilient Cities). Şehir & Toplum, (10): 117-127.
 • Okay N., Tezer A., Terzi, F., Pek A.N. (2014). Afete Duyarlı Yerleşim Planlama Süreçleri ile Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi ve Tuzla İlçesi İçin Bir Afet Risk Yönetimi Modeli. Tuzla Belediyesi, s. 293.
 • Patela M., Kok K., Rothman D.S. (2007). Participatory scenario construction in land use analysis: an insight into the experiences created by stakeholder involvement in the Northern Mediterranean. Land Use Policy, 24:546-561.
 • Samaddar S., Okada N., Choi J., Tatano H. (2017). What constitutes successful participatory disaster risk management? Insights from post-earthquake reconstruction work in rural Gujarat, India. Nat Hazards, 85:111–138.
 • Shaw R. (ed.) (2014). Community Practices for Disaster Risk Reduction in Japan, In: Disaster Risk Reduction, Springer Japan.
 • Takeuchi Y., Xu W., Kajitani Y., Okada N. (2012). Investigating risk communication process for community’s disaster reduction with a Framework of communicative survey method”. J Nat Disaster Sci., 33(1): 49-58.
 • Tezer A., Uzun O., Okay N., Terzi F., Köylü P., Karaçor E., Türkay Z., Kaya M., Güler İ., Aydın B., Kara D. (2018a). Ekosistem Servislerine Dayalı “Havza Koruma Alanları” Tanımlamasının Önemi ve Kapsamı: Düzce – Melen Havzası. Kentli: 58-62.
 • Tezer A., Türkay Z., Uzun O., Terzi F., Köylu P., Karaçor E., Okay N., Kaya M. (2018b). Ecosystem services-based multi-criteria Assessment for ecologically sensitive watershed management. Environment, Development and Sustainability, https://doi.org/10.1007/s10668-018-00300-5.
 • UNISDR (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. In: Proceedings of the Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai, Japan, 14–18 March 2015., no. March: 1–25. https://doi.org/A/CONF.224/CRP.1
 • Ural A., Kılıç I. (2005). Scientific research process and data analysis with SPSS. SPSS 12.0 for Windows. Detay Publ., Ankara.
Primary Language en
Subjects Geosciences, Multidisciplinary
Published Date 2018-2
Journal Section Articles
Authors

Author: İpek Güler

Author: Nilgün Okay (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Pınar Köylü

Author: Elif Kutay Karaçor

Author: Bilge Aydın

Author: Azime Tezer

Author: Osman Uzun

Author: Fatih Terzi

Author: Zeynep Türkay

Author: Ebru Satılmış

Author: Didem Kara

Bibtex @research article { resilience484961, journal = {Resilience}, issn = {2602-4667}, address = {İsmail Talih GÜVEN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {131 - 143}, doi = {10.32569/resilience.484961}, title = {A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce}, key = {cite}, author = {Güler, İpek and Okay, Nilgün and Köylü, Pınar and Kutay Karaçor, Elif and Aydın, Bilge and Tezer, Azime and Uzun, Osman and Terzi, Fatih and Türkay, Zeynep and Satılmış, Ebru and Kara, Didem} }
APA Güler, İ , Okay, N , Köylü, P , Kutay Karaçor, E , Aydın, B , Tezer, A , Uzun, O , Terzi, F , Türkay, Z , Satılmış, E , Kara, D . (2018). A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce. Resilience, 2 (2), 131-143. DOI: 10.32569/resilience.484961
MLA Güler, İ , Okay, N , Köylü, P , Kutay Karaçor, E , Aydın, B , Tezer, A , Uzun, O , Terzi, F , Türkay, Z , Satılmış, E , Kara, D . "A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce". Resilience 2 (2018): 131-143 <http://dergipark.org.tr/resilience/issue/41607/484961>
Chicago Güler, İ , Okay, N , Köylü, P , Kutay Karaçor, E , Aydın, B , Tezer, A , Uzun, O , Terzi, F , Türkay, Z , Satılmış, E , Kara, D . "A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce". Resilience 2 (2018): 131-143
RIS TY - JOUR T1 - A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce AU - İpek Güler , Nilgün Okay , Pınar Köylü , Elif Kutay Karaçor , Bilge Aydın , Azime Tezer , Osman Uzun , Fatih Terzi , Zeynep Türkay , Ebru Satılmış , Didem Kara Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32569/resilience.484961 DO - 10.32569/resilience.484961 T2 - Resilience JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 143 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-4667- M3 - doi: 10.32569/resilience.484961 UR - https://doi.org/10.32569/resilience.484961 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Resilience A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce %A İpek Güler , Nilgün Okay , Pınar Köylü , Elif Kutay Karaçor , Bilge Aydın , Azime Tezer , Osman Uzun , Fatih Terzi , Zeynep Türkay , Ebru Satılmış , Didem Kara %T A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce %D 2018 %J Resilience %P 2602-4667- %V 2 %N 2 %R doi: 10.32569/resilience.484961 %U 10.32569/resilience.484961
ISNAD Güler, İpek , Okay, Nilgün , Köylü, Pınar , Kutay Karaçor, Elif , Aydın, Bilge , Tezer, Azime , Uzun, Osman , Terzi, Fatih , Türkay, Zeynep , Satılmış, Ebru , Kara, Didem . "A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce". Resilience 2 / 2 (December 2019): 131-143. https://doi.org/10.32569/resilience.484961