Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 145 - 165 2018-12-31

Drills Planning and Management
Tatbikat Planlaması ve Yönetimi

Muhittin Demirkasımoğlu [1]

53 327

In Turkey, the institutions are facing problems in how to do the drills. The fact that there are very few Turkish sources about drill planning makes it difficult to reach information about the drill planning. A good preparation should be made to perform the drills. Planning is very important in preparing drills. While preparing the drills; first of all, it should be decided how to plan the drills according to the manner in which the drills are carried out. The scenario should be determined according to the purpose of the drills, drill timetables should be prepared, task distribution should be made. It is necessary to know what has been done when the actual incident or accident is encountered during the drill. After the preparations section, the other steps of the exercise take place. These steps are; the way to manage the exercise, to command it, the rehearsals, the execution of the exercise, final evaluation and reporting. With this article, it is aimed to provide convenience for those who are in the process of planning and executing the exercise.

Türkiye’de, kurumlar nasıl tatbikat yapacaklarını konusunda sorunlarla karşılaşmaktadır.  Tatbikat planlama konusunda Türkçe kaynakların çok az olması, tatbikat planlamayla ilgili bilgiye ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Tatbikat yapabilmek için iyi bir hazırlık yapılmalıdır. Tatbikat hazırlanmasında planlama çok önemlidir. Tatbikat hazırlanmasında öncelikle tatbikat yapılma biçimine göre planlamanın nasıl yapılacağına karar verilmelidir. Amacına göre tatbikat senaryosu belirlenmeli, tatbikat zaman çizelgesi hazırlanmalı, görev dağılımı yapılmalıdır. Egzersiz sırasında gerçek olay veya kaza ile karşılaşıldığında ne yapıldığını bilmek gereklidir. Hazırlıklar bölümünden sonra tatbikatın diğer aşamaları yer alır. Bunlar; tatbikatı yönetme biçimi, komutası, provaları, icra edilmesi, son değerlendirme ve raporlama şeklinde düzenlenmiştir. Bu yazı ile tatbikat planlama ve icra etme sürecinde olanlara kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

 • Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Milliği Eğitim Bakanlığı Yayınları no: 2967, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 2000.
 • Tatbikat, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 16.01.2017, Erişim adresi: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf,
 • Free Team Building Games - Guide And Tips, 16.01.2017, Erişim adresi: http://www.businessballs.com/teambuilding.htm,
 • Homeland Security, Exercise and evaluation program, volume III: Exercise program management and exercise planning process, July 2004, Erişim adresi: https://www.hsdl.org/ ?view&did=449375, 16.01.2017
 • Özdemir, P., İlki, A., 2003, Eğitimler ve tatbikatlar, 16.01.2017, Erişim adresi: http://www.gapsel.org/condocs// ekutuphane/010_au_d10- egitimlervetatbikatlar.pdf
 • Exercise planing, 16.01.2017, Erişim adresi: http://www.globalsecurity.org/ military/library/policy/ army/fm/25-4/Ch2.htm,
 • FEMA, Training and Exercise Plan Workshop User’s Handbook, 17.01.2017, Erişim adresi: www.training.fema.gov/programs/emischool/el361toolkit/assets/tepw_users_ handbook.pdf
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012, 30 Haziran), Resmi Gazete (Sayı: 28339), Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (2013, 18 Haziran), Resmi Gazete (Sayı: 28681) Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130618-8.htm
 • Esin, S., Oğuzhan, T., Kaya K.C., Ergüder, T., Özkan, A.T., Yüksel, İ., (2001), Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara: 1. Baskı. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Yayını.
 • Wilhelmson, N., Svensson, T., (2014), Handbook for Planning, Running and Evaluating Information Technology and Cyber Security Exercises, Center for Asymmetric Threat Studies (CATS), Published by: The Swedish National Defence College, Printed by Elanders Sverige AB, Vällingby.
 • Smith, G.L., Pearson-Taylor, J., Andersen, D.C. (2006), The evolution of strategic long-term planning at anglo platinum. Proceedings of the Second International Platinum Conference, Sun City, South Africa, 8–12 October 2006. Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Johannesburg.
 • Working in a Military Headquarters (Exercises and Operations), Deployee Guide, 16.01.2017, Erişim adresi: http://sclr.stabilisationunit.gov.uk/publications/deployee-guide-series.
 • County of los angeles department of health services emergency medical services agency disaster services, Conducting drills and exercises a guide for hospitals, 17.01.2017, Erişim adresi: http://file.lacounty.gov/SDSInter/dhs/206687_Conducting Drills_ Exercise30806.pdf
 • Certo SC., Peter JP., (1991), Strategic Management; Concepts and Applications, 2.Edition, Mcgaw-Hill, U.S.
 • Aktan, C.C. (ed), Tüğen, K., (2006), “Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi”. Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Hastürk, M., Stratejı̇k Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, 17.01.2017, Erişim adresi: www.erkankaraarslan.org/wp-content/uploads/2012/10/4.1-Stratejik-Planlama-ve-PerformasEsasl%C4%B1-B%C3%BCt%C3 %A7eleme.pdf
 • Dinçer, Ö., (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım A.Ş. İstanbul
 • Eren, E., (2000), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayım A.Ş. İstanbul
 • Tasmanian government department of premier and cabinet, Sport and recreation tasmania strategic and operational planning toolkit, 17.01.2017, Erişim Adresi: http://www.dpac.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/228522/Strategic_ Operational_and_Planning_Toolkit.pdf
 • Schmidt, G., Wilbert, E., Wilhelm, W.E., 17.01.2017, Strategic, Tactical and Operational Decisions in Multi-national Logistics Networks: A Review and Discussion of Modeling Issues, Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/242398509_ Strategic_Tactical_and_Operational_Decisions_in_Multi-national_Logistics_Networks_A_ Review_and_Discussion_of_Modeling_ Issues
 • Carlson school of management employer education services, (2009), Introduction to operations management, 17.01.2017, Erişim Adresi: https://www.academia.edu/13169819/ Carlson_School_of_Management_Employer_Education_Services,
 • Wikipedia, 17.01.2017, Medical Support in Disaster Exercise, Erişim Adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/ Union_Shield_%E2%80%93_2011#Exercise_planning
 • NATO, 17.01.2017, Bi-Sc Collective Training and Exercise Directive (ct&ed) 075-003, Erişim Adresi: www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3_final.pdf
Primary Language tr
Subjects Planning and Development
Published Date 2018-2
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhittin Demirkasımoğlu (Primary Author)
Institution: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Country: Turkey


Bibtex @research article { resilience490627, journal = {Resilience}, issn = {2602-4667}, address = {İsmail Talih GÜVEN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {145 - 165}, doi = {10.32569/resilience.490627}, title = {Tatbikat Planlaması ve Yönetimi}, key = {cite}, author = {Demirkasımoğlu, Muhittin} }
APA Demirkasımoğlu, M . (2018). Tatbikat Planlaması ve Yönetimi. Resilience, 2 (2), 145-165. DOI: 10.32569/resilience.490627
MLA Demirkasımoğlu, M . "Tatbikat Planlaması ve Yönetimi". Resilience 2 (2018): 145-165 <http://dergipark.org.tr/resilience/issue/41607/490627>
Chicago Demirkasımoğlu, M . "Tatbikat Planlaması ve Yönetimi". Resilience 2 (2018): 145-165
RIS TY - JOUR T1 - Tatbikat Planlaması ve Yönetimi AU - Muhittin Demirkasımoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32569/resilience.490627 DO - 10.32569/resilience.490627 T2 - Resilience JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 165 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-4667- M3 - doi: 10.32569/resilience.490627 UR - https://doi.org/10.32569/resilience.490627 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Resilience Tatbikat Planlaması ve Yönetimi %A Muhittin Demirkasımoğlu %T Tatbikat Planlaması ve Yönetimi %D 2018 %J Resilience %P 2602-4667- %V 2 %N 2 %R doi: 10.32569/resilience.490627 %U 10.32569/resilience.490627
ISNAD Demirkasımoğlu, Muhittin . "Tatbikat Planlaması ve Yönetimi". Resilience 2 / 2 (December 2019): 145-165. https://doi.org/10.32569/resilience.490627