Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 10 2018-04-25

Self Learning Process In Self-Organized Environment
KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ

Burkay ERGÖREN [1] , Ayhan URAL [2]

230 376

The Fiction Section of the 8th Grade technology and design course has a well-known learning output that students should learn the legal protection methods and process. This study aims to determine the effectiveness of the self-directed learning process in achieving this result in self-organized environments. Toward acquiring the date necessary for the study, was made use of the control-group were applied model and pre and end-tests. The research has been conducted in the city of Ankara with 32 8th graders of a primary public school directed by the Turkish Ministry of National Education (MoNE) in 2011-2012 academic year. This computer-supported research had 15 students in the control group where the method of teaching was teacher-centered (that is the traditional) method, whereas 17 students in the test group where the method of teaching was self-directed learning that created a self-organized learning environment were applied the tests twice in both groups; before starting to teach the course unit as a preliminary test and after having taught the course unit as a end test. In the process of data analysis, to determine the differences between the control group and test group the research employed the independent samples t-test, and the differences within each group the paired samples t-test. In testing the hypotheses, the level of significance has been accepted as 0,5. In addition, in the analysis of students’ personal information were employed the percentile and frequency methods. Based on the results of these tests, the study concludes that the test group where the self-directed learning method in a self-organized environment has been applied is more effective than the control group where the method of teaching is traditional.

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulları 8. sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi kurgu kuşağında yer alan “ Çözüm önerilerinin yasal koruma altına alınma yollarını ve sürecini ifade eder ” kazanımının kendiliğinden örgütlü ortamlarda kendi kendine öğrenilmesinin etkililiğini belirlemektir. Araştırma için gerekli olan veriler kontrol gruplu deneysel model kullanılarak ön test ve son test uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde MEB’ e bağlı bir ilköğretim okulunun 8.sınıfında 32 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretim kontrol grubunda (n= 15) öğretmen merkezli yöntemle (geleneksel yöntem), deney grubunda (n= 17) kendi kendine öğrenme yöntemi ile kendiliğinden örgütlü ortam kullanılarak bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan testler, konunun işlenmesine başlamadan önce ön test, konu işlendikten sonra ise son test uygulanmıştır. Araştırmada kontrol ve deney grupları arasındaki farklılıkları belirlemek üzere veri analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi, grupların kendi içindeki farkı belirlemek için t-testi kullanılmıştır. Denencelerin test edilmesinde anlamlılık düzeyi 0,5 olarak alınmıştır. Aynı zamanda öğrenci kişisel bilgilerin analizinde yüzdelik ve frekanstan yararlanılmıştır. Araştırma elde edilen bulgular sonucunda “kendiliğinden örgütlü ortamlarda kendi kendine öğrenme süreci” uygulandığı deney grubunun, geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubundan daha etkili olduğu görülmüştür. 

 • Alkan C. (1998). Eğitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Chakravarthi S.(2010). Analysis of the psychological impact of problem based learning (PBL) towards self directed learning among students in undergraduate medical education. International Journal of Psychological Studies. Kuala Lumpur, 2(1): 38-41.Kuala Lumpur.
 • Demirci S.F.(2011). ”Eğitim ve Verimlilik ”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi,15-16.
 • Gül İ.(2007).Eğitimin Toplumsal Temelleri. Cafoğlu Z. Eğitim Bilimine Giriş (ss.162)Grafiker Yayıncılık. Ankara.
 • Kocaman, G. (2004). Dokuz Eylül Üniversitesi 1.Eğitim Kurultayı, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu, [http://web.deu.edu.tr/aek2004/12/Kocaman.pdf ].Erişim tarihi:09.02.2012
 • Malik S. & Shabbir M.S.(2008). “Perception of University Students on Self-Directed Learning through Learning Technology”. European Journal of Scientific Research.24(4): 567-573. Islamabad
 • Mitra S. Dangwal R.(2010).”Limits to self-organising systems of learning—the Kalikuppam experiment”. British Journal of Educational Technology. 41(5).681-686. Newcastle.
 • Mok M.M.C. Lung C.L.(2005). “Developıng self-dırected learnıng ın student teachers”. International Journal of Self-Directed Learning. 2(1), 18-28. Florida
 • Polat C. Odabaş H.(2008).Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı. Antalya
 • Şimşek A.(2009).Öğretim Tasarımı. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
 • Toru, F.(2010).”Story-based pedagogical agents: a scaffolding design approach for the process of historical ınquiry in a web-based self-learning environment”. Unpublished Doctoral Thesis,Pennsylvania State University 60.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2018 Nisan
Journal Section Articles
Authors

Author: Burkay ERGÖREN (Primary Author)
Institution: Mili Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Author: Ayhan URAL
Institution: Gazi University, Gazi Faculty of Education, Ankara, Turkey

Dates

Publication Date: April 25, 2018

Bibtex @research article { rs413618, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, pages = {1 - 10}, doi = {10.33723/rs.413618}, title = {KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ}, key = {cite}, author = {ERGÖREN, Burkay and URAL, Ayhan} }
APA ERGÖREN, B , URAL, A . (2018). KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (1), 1-10. DOI: 10.33723/rs.413618
MLA ERGÖREN, B , URAL, A . "KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 1-10 <http://dergipark.org.tr/rs/article/413618>
Chicago ERGÖREN, B , URAL, A . "KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ AU - Burkay ERGÖREN , Ayhan URAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.413618 DO - 10.33723/rs.413618 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 1 IS - 1 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.413618 UR - https://doi.org/10.33723/rs.413618 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ %A Burkay ERGÖREN , Ayhan URAL %T KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 1 %R doi: 10.33723/rs.413618 %U 10.33723/rs.413618
ISNAD ERGÖREN, Burkay , URAL, Ayhan . "KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 1 (April 2018): 1-10. https://doi.org/10.33723/rs.413618
AMA ERGÖREN B , URAL A . KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(1): 1-10.
Vancouver ERGÖREN B , URAL A . KENDİLİĞİNDEN ÖRGÜTLÜ ORTAMLARDA KENDİ KENDİNE ÖĞRENME SÜRECİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(1): 10-1.