Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 84 - 94 2018-07-30

TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
The Investigation of Given Nicknames To Political Leaders In Turkey In Terms Of Political Communication

Cihan OĞUZ [1]

158 492

Siyaset, liderlerin yetenekleri kadar, kişilikleriyle de biçimlenen bir yapıdır. Bu açıdan, büyük liderlerin toplum tarafından nasıl kabul gördükleri ve algılandıkları oldukça önem taşımaktadır. Bu yorumsal makalede, Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreçte siyasi liderlere takılan lakaplar ve bu lakapların anlamları irdelenmiştir. Ayrıca, siyasilere lakap takılmasının nedenleri de tartışılmıştır. Siyasi liderlerin fiziksel özellikleri, davranışları, tutumları ve karizmatik yönlerinin bu lakapların belirlenmesi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Partililer/halk tarafından benimsenen lakaplar ile tarihçiler ve basının taktığı lakaplar arasında benzerlikler, farklılıklar ve çelişkiler olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda, siyasal iletişim ve propaganda açısından tanımlayıcı bir çerçeve oluşturularak, lakapların vatandaşlar nezdinde taşıdığı ve çağrıştırdığı anlamlar incelenmiştir. Ayrıca, lakapların seçmen tercihleri ile liderlere duyulan sempati veya antipati üzerindeki etkileri, örnekleri ile birlikte ele alınmıştır. Çalışma sırasında çok sayıda arşiv kaynağı incelenmiş, siyasal iletişim açısından liderlere verilen lakaplara ilişkin ne tür kuramsal bir çerçevenin ele alınması gerektiği sorusu iletişim bilimcilerin yaklaşımlarıyla yorumlanmıştır.

Politics is a structure that has been shaped by personalities of leaders as well as their skills. In this regard, it is highly significant how great leaders are approved and perceived by society. In this interpretive article, the nicknames that have been given to political leaders from Ottoman period up to the present day and the meanings of these nicknames have been investigated. It also has been argued that the reasons for giving a nickname to politicians. The effect of physical characteristics, behaviors, attitudes and charismatic aspects of political leaders on determination of these nicknames has been examined. Othewerwise, it has been emphasized that resemblances, discrepancies and contradictions among the nicknames that have been accepted by party members/society and the nicknames that have been given by historians and press. In this regard, the meanings that nicknames carried and evoked in the presence of citizens have been examined by establishing a descriptive framework in terms of political communication and propaganda. Moreover, the influences of nicknames on voters preferences and sympathy or antipathy felt to leaders have been addressed along with their examples. During the study, a large number of  archival resources have been reviewed, the question of what kind of theoretical framework should be examined concerning the nicknames given to leaders in terms of political communication has been interpreted with the approaches of communication scientists.

 • Akandere, O. (1998). Millî Şef Dönemi – Çok-Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış Tesirler 1938-1945, İz Yayınları, İstanbul.
 • Altılar, N. (2012). Geleceğin Lideri - Politik Psikolojinin Yeni Paradigması, Diya Yayınları, İstanbul.
 • Aziz, A. (2015). Siyasal İletişim. Nobel Yayınları, İstanbul.
 • Baltaş, A. (2011). Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Bora, T. ve Gültekingil, M. (2011). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, Cilt 6, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Çankaya, E. (2008). İktidar Bu Kapağın Altındadır, Boyut Yayıncılık, İstanbul.
 • Koçak, C. (2000). “Siyasal Tarih (1923-1950)”, (Ed. Sina Akşin), Türkiye Tarihi–4, Çağdaş Türkiye: 1908–1980 Cilt: IV, (s. 174-205), Cem Yayınları, İstanbul.
 • Tekinalp, Ş. (2015). Aynadaki Türkler. İstanbul: Beta.
 • Selçuk, S. (1999). Laiklik ve Demokrasi. Türkiye Günlüğü, 56, 49.
 • Yavaşgel, E. (2004). Siyasal İletişim - Kavramlar ve Ardındakiler, Ankara: Babil.
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5af02271e9c716.93070951 (Erişim Tarihi: 12.06.2017)
 • http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/unutulmaz-futbolcu-lakaplari-26966661 (Erişim Tarihi: 12.06.2017)
 • https://www.cnnturk.com/fotogaleri/yasam/unlulerin-lakaplari?page=1 (Erişim Tarihi: 13.06.2017)
 • http://hazirtarih.blogcu.com/osmanli-padisah-ve-devlet-adamlarinin-lakaplari/4899112 (Erişim Tarihi: 13.06.2017)
 • http://www.haberturk.com/gundem/haber/1239663-dunya-liderlerinin-ilginc-takma-isimleri/6, (Erişim Tarihi: 18.08.2017)
 • https://www.ranker.com/list/best-political-nicknames/mike-rothschild?var=10&utm_expid=16418821-358.Sk1eDip9T8eLT3fHkSERJQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.tr%2F, (Erişim Tarihi: 19.08.2017)
 • https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanlarimiz/cemal_gursel/, (Erişim Tarihi: 15.06.2017)
 • https://www.turkcebilgi.com/cemal_g%C3%BCrsel, (Erişim Tarihi: 15.06.2017)
 • https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanlarimiz/suleyman_demirel/, (Erişim Tarihi: 15.06.2017)
 • http://www.turksolu.com.tr/demirele-coban-sulu-lakabini-nasil-taktim/, (Erişim Tarihi: 15.06.2017)
 • http://www.milliyet.com.tr/suleyman-demirel-in-hayati-boyle-gundem-2075040/, (Erişim Tarihi: 15.06.2017)
 • http://www.haberturk.com/gundem/haber/4909-ecevit-karaoglan-lakabini-nasil-aldi, (Erişim Tarihi: 19.06.2017)
 • http://www.radikal.com.tr/yazarlar/eyup-can/erbakan-hoca-neden-hoca-1041480/, (Erişim Tarihi: 19.06.2017)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=BA%C5%9EBU%C4%9E, ((Erişim Tarihi: 20.06.2017)
 • http://www.ainfos.ca/02/may/ainfos00365.html, (Erişim Tarihi: 20.06.2017)
 • http://www.roportajlik.com/alparslan-turkesin-1992de-verdigi-roportaj/, (Erişim Tarihi: 20.06.2017)
 • http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/272993/Netekim_Kenan_Evren_oldu.html, (Erişim Tarihi: 20.06.2017)
 • http://www.eskigaste.com/turgut-ozal-bana-tonton-diyorlar/, (Erişim Tarihi: 07.05.2018)
 • https://eksisozluk.com/cankayanin-sismani-isci-dusmani--109232, (Erişim Tarihi: 15.06.2017)
 • http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sarisin-guzel-kadin-39066616, (Erişim Tarihi: 21.06.2017)
 • https://eksisozluk.com/husamettin-cindoruk--110092, (Erişim Tarihi: 07.05.2018)
 • http://www.mimdap.org/?p=139646, (Erişim Tarihi: 23.06.2017)
 • http://www.milliyet.com.tr/eski-vekil-kubilay-uygun-intihar-siyaset-2283091/, (Erişim Tarihi: 21.06.2017)
 • https://www.sabah.com.tr/gundem/2013/09/03/basbakanin-hic-bilinmeyen-lakabi, (Erişim Tarihi: 16.06.2017)
 • http://www.fotospor.com/haber-bir-dirsek-caktim-cenesi-kirildi-18223, (Erişim Tarihi: 16.06.2017)
 • http://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogandan-reis-filmine-ilk-yorum-284520.html, (Erişim Tarihi: 19.06.2017)
 • http://sinekafe.com/tag/reis-gise-hasilati/, (Erişim Tarihi: 19.06.2017)
 • https://www.truvayayinlari.com/reis-in-alti-saati-en-kritik-gece-15-temmuz, (Erişim Tarihi: 07.05.2017)
 • https://www.youtube.com/watch?v=JATfq6RXdt0, (Erişim Tarihi: 21.06.2017)
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Author: Cihan OĞUZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs421645, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, pages = {84 - 94}, doi = {10.33723/rs.421645}, title = {TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {OĞUZ, Cihan} }
APA OĞUZ, C . (2018). TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 84-94. DOI: 10.33723/rs.421645
MLA OĞUZ, C . "TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 84-94 <http://dergipark.org.tr/rs/article/421645>
Chicago OĞUZ, C . "TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 84-94
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Cihan OĞUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.421645 DO - 10.33723/rs.421645 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 94 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.421645 UR - https://doi.org/10.33723/rs.421645 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Cihan OĞUZ %T TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33723/rs.421645 %U 10.33723/rs.421645
ISNAD OĞUZ, Cihan . "TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 84-94. https://doi.org/10.33723/rs.421645
AMA OĞUZ C . TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 84-94.
Vancouver OĞUZ C . TÜRKİYE’DE SİYASİ LİDERLERE TAKILAN LAKAPLARIN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 94-84.